Narzędzia:

Oświadczenia

 • 82. posiedzenie Senatu, 1 października 2015 r., oświadczenie skierowane do przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa w sprawie uchwały Rady z 11 września 2015 r. (odpowiedź, odpowiedź 2).
 • 80. posiedzenie Senatu, 7 sierpnia 2015 r., oświadczenie skierowane do rzecznika praw dziecka w sprawie odebrania wnuków pani Helenie P. (odpowiedź).

 • 80. posiedzenie Senatu, 7 sierpnia 2015 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie śmierci Damiana M. (odpowiedź).

 • 80. posiedzenie Senatu, 7 sierpnia 2015 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie rodziny K. (odpowiedź).

 • 78. posiedzenie Senatu. 10 lipca 2015 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie objęcia szczególnym nadzorem oraz przeniesienia postępowania Prokuratury Rejonowej w Bełchatowie do innej jednostki (odpowiedź).

 • 78. posiedzenie Senatu. 10 lipca 2015 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie śledztwa smoleńskiego (odpowiedź).

 • 78. posiedzenie Senatu. 10 lipca 2015 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie dramatycznej sytuacji na rynku owoców miękkich (odpowiedź).

 • 78. posiedzenie Senatu. 10 lipca 2015 r., oświadczenie skierowane do prezydent miasta stołecznego Warszawy w sprawie decyzji nr ZDM/GKUP/AGR/130/16516-OT/2012 (odpowiedź).

 • 78. posiedzenie Senatu. 10 lipca 2015 r., oświadczenie skierowane do prezes Rady Ministrów w sprawie obrony terytorium kraju.

 • 78. posiedzenie Senatu. 10 lipca 2015 r., oświadczenie skierowane do prezes Rady Ministrów w sprawie inwestycji związanych z Euroazjatyckim Korytarzem Transportu Ropy Naftowej Odessa – Brody – Płock (odpowiedź).

 • 75. posiedzenie Senatu, 21 maja 2015 r., oświadczenie skierowane do głównego inspektora pracy w sprawie byłych pracowników i związkowców spółki PKS Kielce SA (odpowiedź).
 • 75. posiedzenie Senatu, 21 maja 2015 r., oświadczenie skierowane do minister spraw wewnętrznych w sprawie informacji czy ministerstwo przeprowadziło konsultacje z samorządami w sprawie ustanowienia kwot przesiedleń osób ubiegających się o azyl (odpowiedź).

 • 75. posiedzenie Senatu, 21 maja 2015 r., oświadczenie skierowane do ministra obrony narodowej w sprawie informacji, czy była przeprowadzona analiza dotycząca wielkości możliwych zwolnień w zakładach lotniczych konkurujących z Airbusem w Polsce (odpowiedź).

 • 74. posiedzenie Senatu, 7 maja 2015 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie tak zwanej afery ogórkowej (odpowiedź).

 • 74. posiedzenie Senatu, 7 maja 2015 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie katastrofy smoleńskiej (odpowiedź).

 • 74. posiedzenie Senatu, 7 maja 2015 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (odpowiedź), do ministra finansów (odpowiedź) oraz do przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego (odpowiedź) w sprawie odformalizowania sprzedaży produktów przetworzonych przez rolników.

 • 73. posiedzenie Senatu, 16 kwietnia 2015 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego (odpowiedź) oraz do ministra sprawiedliwości (odpowiedź) w sprawie Zbigniewa Kuźmiuka.

 • 73. posiedzenie Senatu, 16 kwietnia 2015 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie katastrofy smoleńskiej (odpowiedź).

 • 73. posiedzenie Senatu, 16 kwietnia 2015 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie stanowiska ministerstwa dotyczącego zamiaru zniesienia embarga przez Rosję na produkty rolne z Grecji, Cypru i Węgier (odpowiedź).

 • 73. posiedzenie Senatu, 16 kwietnia 2015 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego (odpowiedź) oraz do rzecznik praw obywatelskich  (odpowiedźw sprawie wyroku na Mariusza Kamińskiego.

 • 72. posiedzenie Senatu, 19 marca 2015 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości (odpowiedź), do rzecznik praw obywatelskich (odpowiedź) oraz do prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (odpowiedź) w sprawie funkcjonowania lombardów.

 • 71. posiedzenie Senatu, 5 marca 2015 r., oświadczenie skierowane do przewodniczącego Zespołu do spraw wyjaśniania opinii publicznej treści informacji i materiałów dotyczących przyczyn i okoliczności katastrofy lotniczej z dnia 10 kwietnia 2010 r. pod Smoleńskiem (odpowiedź).

 • 71. posiedzenie Senatu, 5 marca 2015 r., oświadczenie skierowane do ministra gospodarki w sprawie ochrony polskiej ziemi (odpowiedź).

 • 69. posiedzenie Senatu, 21 stycznia 2015 r., oświadczenie skierowane do marszałka Senatu odbudowy senackiego budżetu polonijnego.

 • 69. posiedzenie Senatu, 21 stycznia 2015 r., oświadczenie skierowane do prezes Rady Ministrów w sprawie środków wpłaconych do budżetu przez Lasy Państwowe (odpowiedź).

 • 69. posiedzenie Senatu, 21 stycznia 2015 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie rolnictwa (odpowiedź).

 • 68. posiedzenie Senatu, 9 stycznia 2015 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego (odpowiedź) oraz do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (odpowiedź) w sprawie wierzytelności przysługujących rolnikom wobec przedsiębiorstwa „Wilec” – spółki z o.o. w upadłości (postanowienie Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieście z dnia 13 grudnia 2013 r., sygn. akt XIV GU 116/13).
 • 68. posiedzenie Senatu, 9 stycznia 2015 r., oświadczenie skierowane do głównego inspektora nadzoru budowlanego (odpowiedź, odpowiedź 2), do rzecznik praw obywatelskich (odpowiedźodpowiedź 2) oraz do starosty buskiego (odpowiedź, odpowiedź 2) w sprawie działań powiatowego inspektora nadzoru budowlanego w Busku Zdroju wobec pana Lesława B.
 • 68. posiedzenie Senatu, 9 stycznia 2015 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie ograniczeń rozwoju gospodarstw rolnych prowadzonych przez młodych rolników (odpowiedź).

 • 68. posiedzenie Senatu, 9 stycznia 2015 r., oświadczenie skierowane do prezydent miasta stołecznego Warszawy w sprawie instalacji zatytułowanej „Tęcza” (odpowiedź).

 • 67. posiedzenie Senatu, 18 grudnia 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (odpowiedź) oraz do ministra finansów (odpowiedź) w sprawie stanu prac w resortach rolnictwa oraz finansów nad opodatkowaniem gospodarstw rolnych.

 • 67. posiedzenie Senatu, 18 grudnia 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa rozwoju wsi w sprawie stanu realizacji prac nad wprowadzeniem PROW 2014–2020 (odpowiedź).

 • 67. posiedzenie Senatu, 18 grudnia 2014 r., oświadczenie skierowane do prokuratura generalnego stanu śledztwa dotyczącego podejrzenia korupcji w Sądzie Najwyższym (odpowiedź).

 • 67. posiedzenie Senatu, 18 grudnia 2014 r., oświadczenie skierowane do prezes Rady Ministrów w sprawie wyjazdu do Moskwy w kwietniu 2010 r. Ewy Kopacz i Tomasza Arabskiego (odpowiedź).

 • 67. posiedzenie Senatu, 18 grudnia 2014 r., oświadczenie skierowane do prezes Rady Ministrów w sprawie kwot zasądzeń od państwa polskiego przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz Europejski Trybunał Praw Człowieka (odpowiedź).

 • 65. posiedzenie Senatu, 20 listopada 2014 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie katastrofy smoleńskiej (odpowiedź).

 • 65. posiedzenie Senatu, 20 listopada 2014 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie wyborów samorządowych (odpowiedź).

 • 64. posiedzenie Senatu, 6 listopada 2014 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego (odpowiedź) oraz do minister spraw wewnętrznych (odpowiedź) w sprawie posła na Sejm Przemysława Wiplera.

 • 64. posiedzenie Senatu, 6 listopada 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie przedstawienia stanu prac w resorcie rolnictwa w zakresie powołania funduszu gwarancyjnego dla rolników (odpowiedź).

 • 63. posiedzenie Senatu, 23 października 2014 r., oświadczenie skierowane do przewodniczącego Zespołu do spraw wyjaśniania opinii publicznej treści informacji i materiałów dotyczących przyczyn i okoliczności katastrofy lotniczej z dnia 10 kwietnia 2010 r. pod Smoleńskiem (odpowiedź). 

 • 63. posiedzenie Senatu, 23 października 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie wywiadu dla portalu mPolska24.pl (odpowiedź).

 • 63. posiedzenie Senatu, 23 października 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Zarządu Telewizji Polskiej SA w sprawie zamiaru przeprowadzenia przez Telewizję Polską kampanii promującej homozwiązki (odpowiedź).

 • 62. posiedzenie Senatu, 9 października 2014 r., oświadczenie skierowane do prezes Rady Ministrów w sprawie pana Macieja Laska (odpowiedź).

 • 62. posiedzenie Senatu, 9 października 2014 r., oświadczenie skierowane do prezes Rady Ministrów w sprawie badania okoliczności katastrofy smoleńskiej (odpowiedź).

 • 61. posiedzenie Senatu, 25 września 2014 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego (odpowiedź), do ministra sprawiedliwości (odpowiedź) oraz do rzecznik praw obywatelskich (odpowiedź) w sprawie zbadania celowości, legalności i zgodności z generalną zasadą proporcjonalności czynności prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim, VII Zamiejscowy Wydział Karny z siedzibą w Opatowie, w ramach postępowania prowadzonego przeciwko Krzysztofowi S. z oskarżenia prywatnego Jana G. o przestępstwo zniesławienia.

 • 61. posiedzenie Senatu, 25 września 2014 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego (odpowiedź, odpowiedź 2), do ministra sprawiedliwości (odpowiedź), do przewodniczącego Krajowej Rady Komorniczej (odpowiedź), do przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa (odpowiedź), do prezesa Sądu Okręgowego w Łodzi (odpowiedź), do prezesa Sądu Apelacyjnego w Łodzi (odpowiedź) oraz do rzecznik praw obywatelskich (odpowiedźodpowiedź 2) w sprawie pana Mirosława K.

 • 61. posiedzenie Senatu, 25 września 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw zagranicznych w sprawie pana Macieja J. (odpowiedź).

 • 61. posiedzenie Senatu, 25 września 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie zasad i trybu uruchomienia i wypłacania rekompensat dla producentów rolnych w związku z rosyjskim embargiem (odpowiedź).

 • 61. posiedzenie Senatu, 25 września 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra gospodarki w sprawie tytułu Mocnej Firmy Godnej Zaufania 2013 (odpowiedź).

 • 61. posiedzenie Senatu, 25 września 2014 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie umorzenia postępowania w sprawie śmierci piętnastoletniej Pauliny A. (odpowiedź).

 • 61. posiedzenie Senatu, 25 września 2014 r., oświadczenie skierowane do prezydent miasta Łodzi w sprawie państwa Sławomira i Małgorzaty B. (odpowiedź).

 • 61. posiedzenie Senatu, 25 września 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie programu „Owoce i warzywa w szkole” (odpowiedź).

 • 60. posiedzenie Senatu, 7 sierpnia 2014 r., oświadczenie skierowane do przewodniczącego Zespołu do spraw wyjaśniania opinii publicznej treści informacji i materiałów dotyczących przyczyn i okoliczności katastrofy lotniczej z dnia 10 kwietnia 2010 r. pod Smoleńskiem w sprawie badania brzozy (odpowiedź).

 • 60. posiedzenie Senatu, 7 sierpnia 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości (odpowiedź), do prokuratora generalnego (odpowiedź), do komendanta głównego Policji (odpowiedź) oraz do generalnego inspektora ochrony danych osobowych (odpowiedź) w sprawie wykorzystywania prywatnych nagrań zdarzeń drogowych, utrwalonych na nośnikach niebędących rejestratorami (kamery, telefony komórkowe) w rozumieniu art. 2 pkt 59 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (DzU z 1997 r., nr 98 poz. 602 ze zm.), w celu ścigania wykroczeń popełnianych w ruchu drogowym przez uprawnione organy.

 • 60. posiedzenie Senatu, 7 sierpnia 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości (odpowiedź) oraz do rzecznik praw obywatelskich (odpowiedź) w sprawie aresztowania na siedem dni Grzegorza Brauna, w ramach kary za obrazę sądu.

 • 60. posiedzenie Senatu, 7 sierpnia 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra gospodarki (odpowiedź) oraz do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (odpowiedź) w sprawie produkcji wieprzowiny.

 • 60. posiedzenie Senatu, 7 sierpnia 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie zniesienia kwot mlecznych w Unii Europejskiej (odpowiedź).

 • 59. posiedzenie Senatu, 24 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie Grzegorza Cz. (odpowiedź).

 • 59. posiedzenie Senatu, 24 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie spółki „Elewarr” (odpowiedź).

 • 59. posiedzenie Senatu, 24 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie rodziny państwa Cecylii i Stanisława K. (odpowiedź).

 • 59. posiedzenie Senatu, 24 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do rzecznik praw obywatelskich w sprawie wyroku Sądu Rejonowego w Grodzisku Wielkopolskim z dnia 12 czerwca 2014 r., sygn. akt II K 66/13 (odpowiedź, odpowiedź 2, odpowiedź 3).

 • 59. posiedzenie Senatu, 24 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra środowiska w sprawie trybu postępowania w przypadku znalezienia nielegalnego składowiska odpadów medycznych (odpowiedź).

 • 59. posiedzenie Senatu, 24 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie choroby afrykańskiego pomoru świń u trzody chlewnej (odpowiedź).

 • 59. posiedzenie Senatu, 24 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie listy beneficjentów pomocy UE, jeżeli chodzi o rekompensaty związane z kryzysem z powodu zarażenia bakterią e-coli (odpowiedź).

 • 59. posiedzenie Senatu, 24 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów (odpowiedź) oraz do prokuratora generalnego (odpowiedź)  w sprawie katastrofy smoleńskiej.

 • 59. posiedzenie Senatu, 24 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do marszałka Senatu RP w sprawie złamania Regulaminu Senatu podczas wspólnego posiedzenia komisji 3 lipca 2014 r. (odpowiedź).

 • 57. posiedzenie Senatu, 3 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do rzecznik praw obywatelskich w sprawie pana Grzegorza W. (odpowiedź).

 • 57. posiedzenie Senatu, 3 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do minister kultury i dziedzictwa narodowego w sprawie spektaklu „Golgota Picnic” (odpowiedź).

 • 57. posiedzenie Senatu, 3 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra środowiska (odpowiedź, odpowiedź 2), do ministra spraw wewnętrznych (odpowiedź), do wojewody mazowieckiego (odpowiedź) oraz do starosy płockiego (odpowiedź) w sprawie nielegalnego składowiska odpadów we wsi Ciółkowo.

 • 57. posiedzenie Senatu, 3 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra gospodarki (odpowiedź) oraz do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (odpowiedź) w sprawie umowy stowarzyszeniowej zawartej między Unią Europejską i Ukrainą.

 • 57. posiedzenie Senatu, 3 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie producentów owoców miękkich (odpowiedź).

 • 57. posiedzenie Senatu, 3 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego (odpowiedź), do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (odpowiedź) oraz do szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego (odpowiedź) w sprawie rolników, plantatorów ogórków, którzy wskutek błędnej informacji rządu zostali pozbawieni możliwości ubiegania się o odszkodowania za straty spowodowane epidemią E. coli w 2010 r.

 • 57. posiedzenie Senatu, 3 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie tak zwanej afery podsłuchowej (odpowiedź).

 • 57. posiedzenie Senatu, 3 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie nadużyć związanych z finansowaniem ze środków ministra sportu koncertu piosenkarki Madonny na Stadionie Narodowym w Warszawie (odpowiedź).

 • 57. posiedzenie Senatu, 3 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie działań organów skarbowych w stosunku do Fundacji „Lux Veritatis” (odpowiedź).

 • 57. posiedzenie Senatu, 3 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów (odpowiedź), do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (odpowiedź) oraz do prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (odpowiedź) w sprawie cen żywca wołowego.

 • 57. posiedzenie Senatu, 3 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego (odpowiedź) oraz do ministra zdrowia (odpowiedź) w sprawie śmierci pacjenta na oddziale intensywnej terapii Szpitala Powiatowego w Żywcu.

 • 57. posiedzenie Senatu, 3 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sprawie treści rozmów jakie zostały podsłuchane w restauracjach (odpowiedź).

 • 57. posiedzenie Senatu, 3 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Narodowego Banku Polskiego w sprawie treści rozmów jakie zostały podsłuchane w restauracjach (odpowiedź).

 • 57. posiedzenie Senatu, 3 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw zagranicznych w sprawie treści rozmów podsłuchanych w restauracjach (odpowiedź).

 • 57. posiedzenie Senatu, 3 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra skarbu państwa w sprawie podsłuchów w restauracjach (odpowiedź, odpowiedź 2).

 • 57. posiedzenie Senatu, 3 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do minister infrastruktury i rozwoju w sprawie podsłuchów w restauracjach (odpowiedź).

 • 57. posiedzenie Senatu, 3 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie podsłuchów w lokalach restauracyjnych (odpowiedź).

 • 57. posiedzenie Senatu, 3 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie treści rozmów ministrów, jakie odbywały się w lokalach restauracyjnych (odpowiedź).

 • 56. posiedzenie Senatu, 12 czerwca 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie stanowiska resortu zdrowia odnośnie do lokalizacji turbin wiatrowych, ich odległości od miejsca zamieszkania (odpowiedź).

 • 56. posiedzenie Senatu, 12 czerwca 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie kary za przekroczenie kwoty mlecznej w roku kwotowym 2013/2014 (odpowiedź).

 • 56. posiedzenie Senatu, 12 czerwca 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra gospodarki w sprawie stanu prac w resorcie gospodarki nad ustawą przesyłową (odpowiedź).

 • 56. posiedzenie Senatu, 12 czerwca 2014 r., oświadczenie skierowane do przewodniczącego Zespołu do spraw wyjaśniania opinii publicznej treści informacji i materiałów dotyczących przyczyn i okoliczności katastrofy lotniczej z dnia 10 kwietnia 2010 r. pod Smoleńskiem w sprawie udzielenia wyjaśnień (odpowiedź).

 • 56. posiedzenie Senatu, 12 czerwca 2014 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego (odpowiedź), do ministra sprawiedliwości (odpowiedź), do ministra pracy i polityki społecznej (odpowiedź), do prezesa Najwyższej Izby Kontroli (odpowiedź, odpowiedź 2), do rzecznik praw obywatelskich (odpowiedź, odpowiedź 2, odpowiedź 3) oraz do prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (odpowiedź) w sprawie udzielenia informacji dotyczącej firmy IVETT.

 • 56. posiedzenie Senatu, 12 czerwca 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie liczby złożonych wniosków o płatności obszarowe, a także powierzchni referencyjnej i powierzchni objętej corocznie dopłatami od roku 2004 (odpowiedź).

 • 56. posiedzenie Senatu, 12 czerwca 2014 r., oświadczenie skierowane do minister infrastruktury i rozwoju w sprawie pociągu Pendolino (odpowiedź).

 • 56. posiedzenie Senatu, 12 czerwca 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra gospodarki w sprawie opóźnienia prac nad projektem ustawy o korytarzach przesyłowych (odpowiedź).

 • 55. posiedzenie Senatu, 6 czerwca 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie mieszkańców nieistniejącej miejscowości Gumienice-Straszniów (odpowiedź).

 • 55. posiedzenie Senatu, 6 czerwca 2014 r., oświadczenie skierowane do głównego inspektora nadzoru budowlanego (odpowiedź, odpowiedź 2, odpowiedź 3)), do głównego inspektora ochrony środowiska (odpowiedź, odpowiedź 2) oraz do generalnego dyrektora ochrony środowiska (odpowiedź) w sprawie prawidłowości działania powiatowego inspektora nadzoru budowlanego w zakresie wydania zgody na inwestycję na działce położonej w gminie Biała Rawska.

 • 55. posiedzenie Senatu, 6 czerwca 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej (odpowiedź) oraz do prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (odpowiedź) w sprawie pani Jolanty O.

 • 55. posiedzenie Senatu, 6 czerwca 2014 r., oświadczenie skierowane do marszałka Senatu (odpowiedź) oraz do rzecznik praw obywatelskich (odpowiedź) w sprawie Grzegorza W.

 • 55. posiedzenie Senatu, 6 czerwca 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie zastosowania w leczeniu maści rtęciowej produkowanej przez zakłady Polfa (odpowiedź).

 • 55. posiedzenie Senatu, 6 czerwca 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie planów zmian w systemie dofinansowań (odpowiedź).

 • 55. posiedzenie Senatu, 6 czerwca 2014 r., oświadczenie skierowane do szefa Kancelarii Prezydenta RP w sprawie uroczystości 25-lecia wyborów 4 czerwca (odpowiedź).

 • 55. posiedzenie Senatu, 6 czerwca 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie obrotu płynami nikotynowymi w serwisie aukcyjnym Allegro (odpowiedź).

 • 55. posiedzenie Senatu, 6 czerwca 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra Skarbu Państwa w sprawie opodatkowania od 2020 r. przedsiębiorców wydobywających paliwa i kopaliny (odpowiedź, odpowiedź 2).

 • 55. posiedzenie Senatu, 6 czerwca 2014 r., oświadczenie skierowane do marszałka Senatu w sprawie uroczystości 25-lecia wyborów 4 czerwca (odpowiedź).

 • 50. posiedzenie Senatu, 6 marca 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie wprowadzenia ogólnopolskiej karty dużej rodziny (odpowiedź).

 • 50. posiedzenie Senatu, 6 marca 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie utraty osobowości prawnej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (odpowiedź).

 • 50. posiedzenie Senatu, 6 marca 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie udostępnienia ksiąg procedur programu SAPARD z okresu od stycznia 2004 r. (odpowiedź).

 • 50. posiedzenie Senatu,  6 marca 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra kultury i dziedzictwa narodowego w sprawie odmowy dofinansowania projektu pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa budynków na cele Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce” (odpowiedź).

 • 50. posiedzenie Senatu,  6 marca 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie zapisu w ustawie o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 r. dotyczącego dodatku z tytułu przebywania opiekuna dziecka na urlopie wychowawczym (odpowiedź).

 • 50. posiedzenie Senatu,  6 marca 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie dyskryminacji dzieci osób niepełnosprawnych (odpowiedź).

 • 50. posiedzenie Senatu,  6 marca 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie zapewnienia ochrony majątku Rogalin (odpowiedź).

 • 50. posiedzenie Senatu, 6 marca 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie. rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 835/2011 z dnia 19 sierpnia 2011 r., wprowadzającego zakaz wędzenia wędlin dotychczas stosowanymi tradycyjnymi metodami (odpowiedź).

 • 50. posiedzenie Senatu, 6 marca 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie ścisłego zakazu obrotu świniami na obszarze zakażonym afrykańskim pomorem świń obejmującym kilkadziesiąt gmin w województwach podlaskim, mazowieckim i lubelskim (odpowiedź).

 • 50. posiedzenie Senatu, 6 marca 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów (odpowiedź),  prezesa Najwyższej Izby Kontroli (odpowiedź) oraz do prokuratora generalnego (odpowiedź, odpowiedź 2) w sprawie działalności administracji rządowej w zakresie sprzedaży cudzoziemcom nieruchomości rolnych.

 • 50. posiedzenie Senatu, 6 marca 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie dotyczącej publikacji orzeczeń sądowych na stronie internetowej http://orzeczenia.nsa.gov.pl/. (odpowiedź).

 • 50. posiedzenie Senatu, 6 marca 2014 r., oświadczenie skierowane do regionalnego dyrektora ochrony środowiska w Łodzi z podziękowaniem za odpowiedź  dotyczącą kwestii lokalizacji fermy wiatrowej na terenie gminy Cielądz (odpowiedź).

 • 49. posiedzenie Senatu, 20 lutego 2014 r., oświadczenie skierowane do rektora Uniwersytetu Warszawskiego w sprawie Centrum Badań nad Uprzedzeniami Uniwersytetu Warszawskiego (odpowiedź).
 • 49. posiedzenie Senatu, 20 lutego 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie Arkadiusza D. (odpowiedź).
 • 49. posiedzenie Senatu, 20 lutego 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawiewskazania liczby podatników podatku VAT oraz wysokości podatku VAT naliczonego i wykazanego na fakturach dokumentujących zakup środków niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej, który mógł być odliczony lub został już odliczony od podatku należnego, a co do którego prawo do odliczenia zostało zakwestionowane przez organy podatkowe z tego powodu, że organy podatkowe ustaliły nieprawidłowości i zawinienia nabywcy towaru (odbiorcy faktury VAT), to jest bez pociągnięcia nabywcy (odbiorcy faktury VAT) do odpowiedzialności karnej poprzez skazanie za przestępstwo lub wykroczenie skarbowe (odpowiedź).

 • 49. posiedzenie Senatu, 20 lutego 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości (odpowiedź), do przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa (odpowiedź, odpowiedź 2) oraz do prezes Sądu Rejonowego w Końskich (odpowiedź) w sprawie pani Wiesławy L.

 • 49. posiedzenie Senatu, 20 lutego 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie udzielenia informacji, jakimi ważnymi względami społecznymi kierowano się, zmieniając zasady refundowania przez NFZ osobom niepełnosprawnym zakupu niezbędnych pieluchomajtek (odpowiedź).

 • 49. posiedzenie Senatu, 20 lutego 2014 r., oświadczenie skierowane do przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie odpowiedzi na pytanie ze strony Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości (odpowiedź).

 • 49. posiedzenie Senatu, 20 lutego 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie prezesa zarządu spółki Eurolot (odpowiedź, odpowiedź 2).

 • 49. posiedzenie Senatu, 20 lutego 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (odpowiedź) oraz do głównego lekarza weterynarii (odpowiedź) w sprawie embarga na wieprzowinę pochodzącą z obszaru Unii Europejskiej nałożone przez Federację Rosyjską.

 • 49. posiedzenie Senatu, 20 lutego 2014 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie podejrzenia popełnienia przestępstwa na szkodę Polskich Linii Lotniczych LOT (odpowiedź).

 • 49. posiedzenie Senatu, 20 lutego 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie nieprawidłowości w realizacji programu opieki nad zwierzętami w zakresie walki z nadpopulacją kotów i psów i zapewnienia im opieki (odpowiedź).

 • 49. posiedzenie Senatu, 20 lutego 2014 r., oświadczenie skierowane do minister infrastruktury i rozwoju (odpowiedź) w sprawie potrzeby nowelizacji ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw rozwiązującej problem bezpłatnego parkowania dla osób niepełnosprawnych.

 • 48. posiedzenie Senatu, 30 stycznia 2014 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego (odpowiedź) oraz rzecznik praw obywatelskich (odpowiedź, odpowiedź 2) w sprawie Łukasza B.
 • 48. posiedzenie Senatu, 30 stycznia 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości (odpowiedź) oraz do rzecznika praw dziecka (odpowiedź) w sprawie Diany M. .
 • 48. posiedzenie Senatu, 30 stycznia 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie wytwórców tradycyjnych wędlin i mięs (odpowiedź).
 • 48. posiedzenie Senatu, 30 stycznia 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie lotnictwa bojowego (odpowiedź, odpowiedź 2).

 • 47. posiedzenie Senatu, 10 stycznia 2014 r., oświadczenie skierowane do wójta gminy Biała w województwie łódzkim (odpowiedź), do wojewody łódzkiego (odpowiedź), do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (odpowiedź) oraz do prezesa Najwyższej Izby Kontroli (odpowiedź, odpowiedź 2) w sprawie lokalizacji ferm wiatrowych na terenie gminy Biała.

 • 47. posiedzenie Senatu, 10 stycznia 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości (odpowiedź) oraz do rzecznika praw dziecka (odpowiedź) w sprawie pani Sabiny K.

 • 47. posiedzenie Senatu, 10 stycznia 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości (odpowiedź), do prokuratora generalnego(odpowiedź) oraz do rzecznik praw obywatelskich (odpowiedź, odpowiedź 2odpowiedź 3) w sprawie Arkadiusza D.

 • 47. posiedzenie Senatu, 10 stycznia 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie istniejących i planowanych krajowych instrumentach wsparcia rolnictwa po 2013 r. (odpowiedź)

 • 47. posiedzenie Senatu, 10 stycznia 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów (odpowiedź) oraz do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (odpowiedź) w sprawie zakresu obowiązujących ulg i zwolnień w podatku rolnym.

 • 47. posiedzenie Senatu, 10 stycznia 2014 r., oświadczenie skierowane do przewodniczącego Zespołu do spraw wyjaśniania opinii publicznej treści informacji i materiałów dotyczących przyczyn i okoliczności katastrofy lotniczej z dnia 10 kwietnia 2010 r. pod Smoleńskiem (odpowiedź).

 • 47. posiedzenie Senatu, 10 stycznia 2014 r., oświadczenie skierowane do minister infrastruktury i rozwoju (odpowiedź) oraz do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (odpowiedź) w sprawie zakresu finansowania rozwoju wsi i obszarów wiejskich ze środków polityki spójności.

 • 47. posiedzenie Senatu, 10 stycznia 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra skarbu państwa w sprawie zawiadomienia do prokuratury przeciwko posłom Prawa i Sprawiedliwości Adamowi Kwiatkowskiemu i Maciejowi Małeckiemu (odpowiedź, odpowiedź 2).

 • 47. posiedzenie Senatu, 10 stycznia 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie apelu polskich farmaceutów (odpowiedź).

 • 47. posiedzenie Senatu, 10 stycznia 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie ustawy FATCA (odpowiedź).

 • 47. posiedzenie Senatu, 10 stycznia 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w sprawie realizacji kolejnego etapu działań edukacyjnych prowadzonych przez Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie (odpowiedź).

 • 47. posiedzenie Senatu, 10 stycznia 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Zarządu Telewizji Polskiej SA w sprawie wypowiedzi dziennikarza TVP Tomasza Lisa (odpowiedź).

 • 47. posiedzenie Senatu, 10 stycznia 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie opieki geriatrycznej (odpowiedź).

 • 46. posiedzenie Senatu, 18 grudnia 2013 r., oświadczenie skierowane do generalnego dyrektora dróg krajowych i autostrad w sprawie rozbudowy drogi krajowej nr 8 (odpowiedź)
 • 46. posiedzenie Senatu, 18 grudnia 2013 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego (odpowiedź) oraz do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (odpowiedź) dotyczące sprawy (…) Prokuratury Rejonowej w Rawie Mazowieckiej.
 • 46. posiedzenie Senatu, 18 grudnia 2013 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie pani Małgorzaty D. (odpowiedź).
 • 46. posiedzenie Senatu, 18 grudnia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra Skarbu Państwa w sprawie umowy pomiędzy Energa Elektrownie Ostrołęka a EKO-ZEC z Poznania (odpowiedź, odpowiedź 2, odpowiedż 3).
 • 46. posiedzenie Senatu, 18 grudnia 2013 r., oświadczenie skierowane do minister infrastruktury i rozwoju (odpowiedź), do ministra sprawiedliwości (odpowiedź) oraz do ministra pracy i polityki społecznej (odpowiedź) w sprawie bezpłatnej pomocy prawnej dla najuboższych.
 • 46. posiedzenie Senatu, 18 grudnia 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów (odpowiedź, odpowiedź 2) oraz do prezesa Najwyższej Izby Kontroli (odpowiedź) w sprawie wystąpienia pokontrolnego NIK do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w odniesieniu do budowy systemu poboru opłat viaTOLL.
 • 46. posiedzenie Senatu, 18 grudnia 2013 r., oświadczenie skierowane do prezydent miasta Łodzi (odpowiedź) oraz do marszałka województwa łódzkiego (odpowiedź) w sprawie bezpłatnej pomocy prawnej dla najuboższych.
 • 46. posiedzenie Senatu, 18 grudnia 2013 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie śledztwa smoleńskiego (odpowiedź).

 • 46. posiedzenie Senatu, 18 grudnia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie wykorzystania samochodu służbowego, którym dysponuje pracownik, do celów  prywatnych (odpowiedź).

 • 45. posiedzenie Senatu, 12 grudnia 2013 r., oświadczenie skierowane do głównego inspektora nadzoru budowlanego w sprawie rodzin mieszkających w domach niebędących ich własnością (odpowiedź).

 • 45. posiedzenie Senatu, 12 grudnia 2013 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie katastrofy smoleńskiej (odpowiedź).

 • 45. posiedzenie Senatu, 12 grudnia 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie pani Doroty C (odpowiedź, odpowiedź 2).

 • 45. posiedzenie Senatu, 12 grudnia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra Skarbu Państwa w sprawie prywatyzacji banku BGŻ (odpowiedź).

 • 45. posiedzenie Senatu, 12 grudnia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra gospodarki w sprawie elektrowni wiatrowych (odpowiedź).

 • 45. posiedzenie Senatu, 12 grudnia 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie informacji, jakie działania podjął rząd w ostatnich dwóch latach i jakie zamierza podjąć w najbliższym czasie w celu wsparcia hodowców karpia i innych ryb słodkowodnych w Polsce (odpowiedź).

 • 45. posiedzenie Senatu, 12 grudnia 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie naliczania i poboru opłaty legalizacyjnej (odpowiedź).

 • 45. posiedzenie Senatu, 12 grudnia 2013 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie Jana P. (odpowiedź).
 • 45. posiedzenie Senatu, 12 grudnia 2013 r., oświadczenie skierowane do minister infrastruktury i rozwoju w sprawie przyszłej obsługi ruchu pociągów Pendolino na linii łączącej Centralną Magistralę Kolejową z Krakowem (odpowiedź).

 • 45. posiedzenie Senatu, 12 grudnia 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie wstrzymania prac ekshumacyjnych zainicjowanych praz Instytut Pamięci Narodowej na Cmentarzu Powązkowskim w kwaterze „Ł” (odpowiedź).

 • 44. posiedzenie Senatu, 5 grudnia 2013 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego (odpowiedź) oraz do przewodniczącego Zespołu do spraw wyjaśniania opinii publicznej treści informacji i materiałów dotyczących przyczyn i okoliczności katastrofy lotniczej z dnia 10 kwietnia 2010 r. pod Smoleńskiem (odpowiedź) w sprawie wyjaśnienia, czy prokuratura oraz PKBWL badały okoliczności przeprowadzonej w przeddzień katastrofy, 9 kwietnia 2010 r., naprawy samolotu, który potem uległ katastrofie w Smoleńsku.

 • 44. posiedzenie Senatu, 5 grudnia 2013 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie spółki Pork Handel Sp. z o.o. (odpowiedź).

 • 44. posiedzenie Senatu, 5 grudnia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie rozważenia przywrócenia Sądu Rejonowego w Rawie Mazowieckiej (odpowiedź).

 • 44. posiedzenie Senatu, 5 grudnia 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów (odpowiedź) oraz do przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (odpowiedź) w sprawie udostępnienia miejsca na multipleksie cyfrowym telewizji naziemnej Telewizji Trwam.

 • 44. posiedzenie Senatu, 5 grudnia 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie sprawozdania z działalności prokuratora generalnego (odpowiedź).

 • 44. posiedzenie Senatu, 5 grudnia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra administracji i cyfryzacji w sprawie miejsca na multipleksie dla TV Trwam (odpowiedź).

 • 43. posiedzenie Senatu, 13 listopada 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra kultury i dziedzictwa narodowego w sprawie wystawy „British British Polish Polish: Sztuka krańców Europy, długie lata 90. i dziś” (odpowiedź).

 • 43. posiedzenie Senatu, 13 listopada 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie wpływu zakazu uboju rytualnego zwierząt rzeźnych na eksport (odpowiedź).

 • 43. posiedzenie Senatu, 13 listopada 2013 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie katastrofy smoleńskiej (odpowiedź).

 • 43. posiedzenie Senatu, 13 listopada 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie zezwolenia na bezcłowy import kukurydzy z Ukrainy (odpowiedź).

 • 43. posiedzenie Senatu, 13 listopada 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie śledztwa prokuratury rosyjskiej dotyczącego katastrofy smoleńskiej (odpowiedź).

 • 43. posiedzenie Senatu, 13 listopada 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie drogi wojewódzkiej nr 565 na odcinku Secymin Nowy – rzeka Wisła – Chociszewo (odpowiedź).

 • 41. posiedzenie Senatu, 17 października 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie zatrzymania podejrzanych o oblanie farbą pomnika wdzięczności Armii Radzieckiej w Legnicy (odpowiedź).

 • 41. posiedzenie Senatu, 17 października 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie członków Rawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej (odpowiedź).

 • 41. posiedzenie Senatu, 17 października 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra środowiska (odpowiedź) oraz do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie przeprowadzenia kontroli działań powiatowego inspektora nadzoru budowlanego dla powiatu Łódź-Wschód w sprawie prowadzonego postępowania administracyjnego dotyczącego budowy zbiornika na ścieki przez państwa Teresę i Jerzego D. w Koluszkach (odpowiedź, odpowiedź 2, odpowiedź 3).

 • 41. posiedzenie Senatu, 17 października 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra środowiska w sprawie postanowienia wydanego przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska w Łodzi (odpowiedź, odpowiedź 2).

 • 41. posiedzenie Senatu, 17 października 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie pana Ryszarda N. (odpowiedź)

 • 41. posiedzenie Senatu, 17 października 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie pani Marianny R. (odpowiedź)

 • 41. posiedzenie Senatu, 17 października 2013 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego (odpowiedź) oraz do przewodniczącego Zespołu do spraw wyjaśniania opinii publicznej treści informacji i materiałów dotyczących przyczyn i okoliczności katastrofy lotniczej z dnia 10 kwietnia 2010 r. pod Smoleńskiem (odpowiedź) w sprawie udzielenia informacji dotyczących samolotu Tu-154M.

 • 40. posiedzenie Senatu, 3 października 2013 r., oświadczenie skierowane do przewodniczącego Zespołu do spraw wyjaśniania opinii publicznej treści informacji i materiałów dotyczących przyczyn i okoliczności katastrofy lotniczej z dnia 10 kwietnia 2010 r. pod Smoleńskiem (odpowiedź, odpowiedź 2).

 • 40. posiedzenie Senatu, 3 października 2013 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie wyroku uniewinniającego oskarżonego Adama Ch. (odpowiedź)

 • 40. posiedzenie Senatu, 3 października 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw zagranicznych w sprawie sytuacji uchodźców irańskich (odpowiedź).

 • 40. posiedzenie Senatu, 3 października 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie rodziny pana Stanisława Z. (odpowiedź, odpowiedź 2).

 • 40. posiedzenie Senatu, 3 października 2013 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie Jana P. (odpowiedź).

 • 40. posiedzenie Senatu, 3 października 2013 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie Łukasza Z. (odpowiedź, odpowiedź 2, odpowiedź 3).

 • 40. posiedzenie Senatu, 3 października 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie problemów w funkcjonowaniu szpitali na północnym Mazowszu (odpowiedź).

 • 40. posiedzenie Senatu, 3 października 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie Bałtyckiego Funkcjonalnego Bloku Przestrzeni Powietrznej (Baltic FAB) (odpowiedź).

 • 40. posiedzenie Senatu, 3 października 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra obrony narodowej w sprawie Narodowych Sił Rezerwowych (odpowiedź).

 • 39. posiedzenie Senatu, 20 września 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości (odpowiedź), do przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa (odpowiedź) oraz do prezesa Sądu Okręgowego w Kielcach (odpowiedź) w sprawie oświadczenia senatorskiego z 35. posiedzenia Senatu.

 • 39. posiedzenie Senatu, 20 września 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (odpowiedź) oraz do prokuratora generalnego (odpowiedź) (odpowiedź) w sprawie pani Genowefy A.

 • 39. posiedzenie Senatu, 20 września 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie lekceważenia wyroków sądów administracyjnych przez organy administracji rządowej (odpowiedź, odpowiedź 2).

 • 39. posiedzenie Senatu, 20 września 2013 r., oświadczenie skierowane do marszałka Senatu w sprawie przekazania Stowarzyszeniu Lesbijek, Gejów, Osób Biseksualnych, Osób Transpłciowych oraz Osób Queer „Pracownia różnorodności” oświadczenia senatorów.

 • 39. posiedzenie Senatu, 20 września 2013 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie ujawnienia wiadomości z toczącego się postępowania przygotowawczego (odpowiedź).

 • 39. posiedzenie Senatu, 20 września 2013 r., oświadczenie skierowane do marszałek Sejmu w sprawie poseł Krystynę Pawłowicz.

 • 37. posiedzenie Senatu, 12 lipca 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości (odpowiedź), do prokuratora generalnego (odpowiedź, odpowiedź 2), do ministra spraw zagranicznych (odpowiedź) oraz do rzecznik praw obywatelskich (odpowiedź) w sprawie pana Macieja W.

 • 37. posiedzenie Senatu, 12 lipca 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów (odpowiedź), do prokuratora generalnego (odpowiedź) oraz do ministra spraw wewnętrznych (odpowiedź) w sprawie mafii paliwowej.

 • 37. posiedzenie Senatu, 12 lipca 2013 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie podziału gospodarstwa rolnego (odpowiedź).

 • 37. posiedzenie Senatu, 12 lipca 2013 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie pana Łukasza Z. (odpowiedź).

 • 37. posiedzenie Senatu, 12 lipca 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (odpowiedź) oraz do ministra środowiska (odpowiedź) w sprawie zastosowania technologii mikoryzacji w Polsce.

 • 37. posiedzenie Senatu, 12 lipca 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej (odpowiedź) oraz do wojewody mazowieckiego (odpowiedź) w sprawie pensjonariuszy domu pomocy społecznej, prowadzonego przez Stowarzyszenie „Mar-Kot” w gminie Przyłęk.

 • 37. posiedzenie Senatu, 12 lipca 2013 r., oświadczenie skierowane do prezydenta miasta Szczecina w sprawie dramatycznej sytuacji, w jakiej znalazła się trzydziestoczteroletnia mieszkanka Szczecina, pani Renata M. (odpowiedź).

 • 37. posiedzenie Senatu, 12 lipca 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie chorych na rzadką chorobę Niemanna-Picka (NPC) (odpowiedź).

 • 36. posiedzenie Senatu, 4 lipca 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa zarządu Telewizji Polskiej SA, do prezesa Najwyższej Izby Kontroli (odpowiedź, odpowiedź 2) oraz do ministra Skarbu Państwa (odpowiedź) w sprawie sytuacji w telewizji publicznej.

 • 36. posiedzenie Senatu, 4 lipca 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie wyjaśnienia przyczyn katastrofy smoleńskiej przez komisję rządową (odpowiedź).

 • 36. posiedzenie Senatu, 4 lipca 2013 r., oświadczenie skierowane do rzecznik praw obywatelskich (odpowiedź, odpowiedź 2) oraz do prokuratora generalnego (odpowiedź) w sprawie wyroku Sądu Okręgowego w Bydgoszczy w sprawie I C 276/10 dotyczącego znanej dziennikarki TVP, pani redaktor Elżbiety Jaworowicz.

 • 36. posiedzenie Senatu, 4 lipca 2013 r., oświadczenie skierowane do rzecznik praw obywatelskich w sprawie byłego posła Witolda Tomczaka (odpowiedź).

 • 36. posiedzenie Senatu, 4 lipca 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w sprawie poszerzenia wiedzy na temat doniesień o lokalizacji w Ciechanowie w 1945 r. obozu NKWD (odpowiedź).

 • 36. posiedzenie Senatu, 4 lipca 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie odnawialnych źródłach energii (odpowiedź, odpowiedź 2).

 • 35. posiedzenie Senatu, 20 czerwca 2013 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego (odpowiedź, odpowiedź 2, odpowiedź 3) oraz rzecznik praw obywatelskich (odpowiedź, odpowiedź 2) w sprawie pana Jana K.

 • 35. posiedzenie Senatu, 20 czerwca 2013 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego (odpowiedź) oraz rzecznik praw obywatelskich (odpowiedź) w sprawie tragicznego wypadku przy pracy, jakiemu uległ w Białej Podlaskiej Hubert P.

 • 35. posiedzenie Senatu, 20 czerwca 2013 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie odbywającego karę pozbawienia wolności Łukasza Z. (odpowiedź).

 • 35. posiedzenie Senatu, 20 czerwca 2013 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie procesu przeciwko Maciejowi T. (odpowiedź).

 • 35. posiedzenie Senatu, 20 czerwca 2013 r., oświadczenie skierowane do rzecznika praw obywatelskich (odpowiedź) oraz prokuratora generalnego (odpowiedź) w sprawie wyroku jaki zapadł 26 lutego 2013 r. w Sądzie Rejonowym w Kielcach.

 • 35. posiedzenie Senatu, 20 czerwca 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie sektora energetycznego (odpowiedź).

 • 35. posiedzenie Senatu, 20 czerwca 2013 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie pana Jana P. (odpowiedź).
 • 35. posiedzenie Senatu, 20 czerwca 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie prób wprowadzenia do projektowanej ustawy o wyrobach budowlanych zapisów tworzących monopol w zakresie wydawania europejskich aprobat technicznych (odpowiedź).
 • 35. posiedzenie Senatu, 20 czerwca 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie realizacji inwestycji drogowych (odpowiedź).
 • 35. posiedzenie Senatu, 20 czerwca 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie udziału we wpływach z tytułu w podatku dochodowym od osób prawnych (odpowiedź).
 • 34. posiedzenie Senatu, 6 czerwca 2013 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego (odpowiedź) oraz do komendanta głównego Policji (odpowiedź) w sprawie pana Jacka K.

 • 34. posiedzenie Senatu, 6 czerwca 2013 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie informacji odnośnie do liczby i rodzajów postępowań karnych dotyczących osób będących w chwili czynu prokuratorami w okresie od 1 stycznia 2008 r. do chwili obecnej (odpowiedź).
 • 34. posiedzenie Senatu, 6 czerwca 2013 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie pana Tomasza Trzeciaka (odpowiedź).
 • 34. posiedzenie Senatu, 6 czerwca 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie informacji w zakresie wielkości handlu artykułami rolnymi w Polsce (odpowiedź).
 • 34. posiedzenie Senatu, 6 czerwca 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesów Sądów Apelacyjnych: w Białymstoku (odpowiedź), w Gdańsku (odpowiedź), w Lublinie (odpowiedź), w Łodzi (odpowiedź), w Poznaniu (odpowiedź), w Katowicach (odpowiedź), w Krakowie (odpowiedź), w Szczecinie (odpowiedź), we Wrocławiu (odpowiedź), w Rzeszowie (odpowiedź), w Warszawie (odpowiedź) w sprawie informacji dotyczącej liczby i rodzajów postępowań karnych dotyczących sędziów.

 • 34. posiedzenie Senatu, 6 czerwca 2013 r., oświadczenie skierowane do prokuratora apelacyjnego w: Białymstoku (odpowiedź), Gdańsku (odpowiedź), Lublinie (odpowiedź), Łodzi (odpowiedź),  Poznaniu (odpowiedź),  Katowicach (odpowiedź),  Krakowie (odpowiedź),  w Szczecinie (odpowiedź),  Wrocławiu (odpowiedź),  Rzeszowie (odpowiedź),  Warszawie (odpowiedź) w sprawie przedstawienia szczegółowej informacji na temat liczby i rodzajów postępowań karnych dotyczących osób będących w chwili popełnienia czynu prokuratorami w okresie od 1 stycznia 2008 roku do chwili obecnej.

 • 34. posiedzenie Senatu, 6 czerwca 2013 r., oświadczenie skierowane do rzecznik praw obywatelskich (odpowiedź) oraz do prokuratora generalnego (odpowiedź) w sprawie pana Grzegorza Ch.
 • 34. posiedzenie Senatu, 6 czerwca 2013 r., oświadczenie skierowane do prokuratura generalnego w sprawie informacji dotyczącej liczby i rodzajów postępowań karnych, dotyczących osób będących w chwili czynu sędziami, w okresie od 1 stycznia 2008 r. do chwili obecnej (odpowiedź).
 • 34. posiedzenie Senatu, 6 czerwca 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie modulacji płatności bezpośrednich (odpowiedź).
 • 32. posiedzenie Senatu, 25 kwietnia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie funkcjonowania e-sądu (odpowiedź).
 • 32. posiedzenie Senatu, 25 kwietnia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra administracji i cyfryzacji (odpowiedź, odpowiedź 2), głównego inspektora nadzoru budowlanego (odpowiedź, odpowiedź 2, odpowiedź 3), wojewody łódzkiego (odpowiedź, odpowiedź 2) oraz starosty rawskiego (odpowiedź) w sprawie pana Stanisława S.
 • 32. posiedzenie Senatu, 25 kwietnia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra Skarbu Państwa w sprawie spółki Energa Elektrownie Ostrołęka SA (odpowiedź).
 • 32. posiedzenie Senatu, 25 kwietnia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra Skarbu Państwa w sprawie polityki energetycznej państwa (odpowiedź).
 • 32. posiedzenie Senatu, 25 kwietnia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra gospodarki w sprawie bezpieczeństwa energetycznego państwa (odpowiedź).
 • 32. posiedzenie Senatu, 25 kwietnia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie wspólnej polityki rolnej w latach 2014–2020 (odpowiedź).
 • 32. posiedzenie Senatu, 25 kwietnia 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie polityki rodzinnej (odpowiedź).
 • 31. posiedzenie Senatu, 18 kwietnia 2013 r., oświadczenie skierowane do przewodniczącego Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych w sprawie katastrofy smoleńskiej (odpowiedź).
 • 31. posiedzenie Senatu, 18 kwietnia 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie działania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa OR Wrocław wobec grupy młodych rolników reprezentowanych przez pana Jakuba Maya (odpowiedź).
 • 31. posiedzenie Senatu, 18 kwietnia 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie podatników będących przedsiębiorcami transportowymi, którym organy administracji skarbowej zakwestionowały odliczenie podatku VAT przy zakupie paliwa (odpowiedź).
 • 31. posiedzenie Senatu, 18 kwietnia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie informacji, czy w resorcie finansów są prowadzone prace lub jest ewentualnie rozważane wprowadzenie zmian w zakresie opodatkowania rolnictwa (odpowiedź).
 • 31. posiedzenie Senatu, 18 kwietnia 2013 r., oświadczenie skierowane do minister edukacji narodowej w sprawie art. 261b ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (odpowiedź).
 • 31. posiedzenie Senatu, 18 kwietnia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra gospodarki w sprawie tzw. inteligentnych liczników prądu (odpowiedź).
 • 30. posiedzenie Senatu, 4 kwietnia 2013 r., oświadczenie skierowane do marszałka Senatu w sprawie propozycji uchwał przygotowanych przez senatorów PiS (odpowiedź).
 • 30. posiedzenie Senatu, 4 kwietnia 2013 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego (odpowiedź) oraz do komendanta głównego Policji (odpowiedź, odpowiedź 2) w sprawie śmierci Jolanty Brzeskiej.
 • 30. posiedzenie Senatu, 4 kwietnia 2013 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego  w sprawie wdowy po Grzegorzu Żebrowskim (odpowiedź, odpowiedź 2).

 • 30. posiedzenie Senatu, 4 kwietnia 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Najwyższej Izby Kontroli w sprawie polityki informowania o wynikach kontroli (odpowiedź).
 • 30. posiedzenie Senatu, 4 kwietnia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia (odpowiedź), do prokuratora generalnego (odpowiedź) oraz do prezesa Najwyższej Izby Kontroli (odpowiedź) w sprawie śmierci Tomasza Gaickiego.
 • 30. posiedzenie Senatu, 4 kwietnia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych (odpowiedź) i do komendanta głównego Policji (odpowiedź) w sprawie zakupu urządzeń rozgłaszających LRAD.
 • 30. posiedzenie Senatu, 4 kwietnia 2013 r., oświadczenie skierowane do rzecznik praw obywatelskich (odpowiedź) w sprawie wniesienia kasacji na korzyść Grzegorza W.
 • 30. posiedzenie Senatu, 4 kwietnia 2013 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie śledztwa smoleńskiego (odpowiedź).
 • 30. posiedzenie Senatu, 4 kwietnia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra Skarbu Państwa (odpowiedź), do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (odpowiedź) oraz do prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych (odpowiedź) w sprawie pana Adam W.
 • 30. posiedzenie Senatu, 4 kwietnia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra Skarbu Państwa (odpowiedź) oraz do ministra obrony narodowej (odpowiedź , odpowiedź 2) w sprawie budowy lotniska wojskowego w Nowym Mieście nad Pilicą.
 • 30. posiedzenie Senatu, 4 kwietnia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie problemów podczas działań w ramach programu „Premia dla młodych rolników” (odpowiedź).
 • 29. posiedzenie Senatu, 21 marca 2013 r., oświadczenie skierowane do komisarza wyborczego w Skierniewicach w sprawie podziału gminy Głuchów na okręgi wyborcze (odpowiedź).
 • 29. posiedzenie Senatu, 21 marca 2013 r., oświadczenie skierowane do głównego inspektora ochrony środowiska w sprawie energetyki wiatrowej (odpowiedź, odpowiedź 2).
 • 29. posiedzenie Senatu, 21 marca 2013 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego (odpowiedź) w sprawie pana Włodzimierza K.
 • 29. posiedzenie Senatu, 21 marca 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej (odpowiedź) oraz do pełniącego obowiązki generalnego dyrektora dróg krajowych i autostrad (odpowiedź) w sprawie budowy 2 km chodnika przy drodze krajowej nr 62.
 • 29. posiedzenie Senatu, 21 marca 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (odpowiedź), do ministra środowiska (odpowiedź) oraz do głównego inspektora ochrony środowiska (odpowiedź, odpowiedź 2) w sprawie powstawania nowych ferm drobiowych w powiecie mławskim.
 • 29. posiedzenie Senatu, 21 marca 2013 r., oświadczenie skierowane do rzecznik praw obywatelskich w sprawie uchylonego art. 585 kodeksu spółek handlowych (odpowiedź).
 • 29. posiedzenie Senatu, 21 marca 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości (odpowiedź), do rzecznika praw dziecka (odpowiedź) oraz do prezes Sądu Okręgowego w Krakowie (odpowiedź) w sprawie umieszczenia w domu dziecka trzech braci B.
 • 29. posiedzenie Senatu, 21 marca 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie zwrotu 35 milionów euro z unijnych funduszy rolnych (odpowiedź).
 • 29. posiedzenie Senatu, 21 marca 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie interwencji na rynku ziemniaka (odpowiedź).
 • 29. posiedzenie Senatu, 21 marca 2013 r., oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra finansów w sprawie modyfikacji wzoru wskaźnika zadłużenia (odpowiedź).
 • 29. posiedzenie Senatu, 21 marca 2013 r., oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra gospodarki (odpowiedź) oraz do ministra Skarbu Państwa (odpowiedź) w sprawie Elektrowni Ostrołęka.
 • 28. posiedzenie Senatu, 7 marca 2013 r., oświadczenie skierowane do marszałka Senatu RP w sprawie decyzji Pana Marszałka o zgłoszeniu wniosku o wprowadzenie do porządku obrad Senatu w dniu 21 lutego 2013 r. ustawy o ratyfikacji Traktatu o stabilności, koordynacji i zarządzaniu w Unii Gospodarczej i Walutowej pomiędzy Królestwem Belgii, Republiką Bułgarii, Królestwem Danii, Republiką Federalną Niemiec, Republiką Estońską, Irlandią, Republiką Grecką, Królestwem Hiszpanii, Republiką Francuską, Republiką Włoską, Republiką Cypryjską, Republiką Łotewską, Republiką Litewską, Wielkim Księstwem Luksemburga, Węgrami, Maltą, Królestwem Niderlandów, Republiką Austrii, Rzecząpospolitą Polską, Republiką Portugalską, Rumunią, Republiką Słowenii, Republiką Słowacką, Republiką Finlandii i Królestwem Szwecji (odpowiedź).
 • 28. posiedzenie Senatu, 7 marca 2013 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie okoliczności wykonywania odwiertów na nieruchomościach należących do PPH Terra Sp. z o.o (odpowiedź, odpowiedź 2).
 • 28. posiedzenie Senatu, 7 marca 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej (odpowiedź) oraz do pełniącego obowiązki generalnego dyrektora dróg krajowych i autostrad (odpowiedź) w sprawie likwidacji  zjazdu z drogi krajowej S8.

 • 28. posiedzenie Senatu, 7 marca 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości (odpowiedź) oraz do prokuratora generalnego (odpowiedź) w sprawie przetrzymywania w zakładzie karnym przez prawie dwa lata osoby, co do której tożsamości nastąpiła pomyłka.

 • 28. posiedzenie Senatu, 7 marca 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie elektrowni wiatrowych i biogazowni (odpowiedź, odpowiedź 2, odpowiedź 3, odpowiedź 4).

 • 28. posiedzenie Senatu, 7 marca 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie pomocy rolnikowi korzystającemu z kredytu preferencyjnego na zakup ziemi (numer sprawy: DW-4530-182/i/07/RS/0) (odpowiedź).

 • 28. posiedzenie Senatu, 7 marca 2013 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego oraz do przewodniczącego Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych w sprawie nowych ustaleniach prokuratury dotyczących katastrofy z 10 kwietnia 2010 r.(odpowiedź, odpowiedź 2).

 • 28. posiedzenie Senatu, 7 marca 2013 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie prokuratora w stanie spoczynku (odpowiedź).

 • 28. posiedzenie Senatu, 7 marca 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra Skarbu Państwa w sprawie Energa Elektrownie Ostrołęka S.A. (odpowiedź)

 • 28. posiedzenie Senatu, 7 marca 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa (odpowiedź) oraz do prezesa Najwyższej Izby Kontroli (odpowiedź) w sprawie odpowiedzi (znak pisma RR.pro-ak/0504/2012/(2364) z dnia 2 lipca 2012 r.) na oświadczenie złożone na 14. posiedzeniu Senatu w dniu 14 czerwca 2012 r. dotyczącej działań Agencji Rynku Rolnego w zakresie odszkodowań dla rolników poszkodowanych wskutek epidemii bakterii E. coli.

 • 27. posiedzenie Senatu, 21 lutego 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów oraz do generalnego inspektora informacji finansowej w sprawie przedsiębiorcy (odpowiedź).

 • 27. posiedzenie Senatu, 21 lutego 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów (odpowiedź), do prokuratora generalnego (odpowiedź), do prezesa Najwyższej Izby Kontroli (odpowiedź), do rzecznik praw obywatelskich (odpowiedź) oraz do burmistrza miasta Rawy Mazowieckiej (odpowiedź) w sprawie pani Bożeny W.

 • 27. posiedzenie Senatu, 21 lutego 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie CPP Prema SA w Kielcach (odpowiedź).

 • 27. posiedzenie Senatu, 21 lutego 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie pracowników działu Psychiatrii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach (odpowiedź).

 • 27. posiedzenie Senatu, 21 lutego 2013 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego (odpowiedź) oraz do ministra zdrowia (odpowiedź) w sprawie śmierci Marcina O.

 • 27. posiedzenie Senatu, 21 lutego 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie firmy Ivett w Rawie Mazowieckiej (odpowiedź).

 • 27. posiedzenie Senatu, 21 lutego 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych (odpowiedź).

 • 27. posiedzenie Senatu, 21 lutego 2013 r., oświadczenie skierowane do rzecznik praw obywatelskich (odpowiedź) oraz do prokuratora generalnego (odpowiedź) w sprawie pana Grzegorza C.

 • 27. posiedzenie Senatu, 21 lutego 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (odpowiedź), do ministra spraw wewnętrznych (odpowiedź) oraz do prokuratora generalnego (odpowiedź) w sprawie uboju rytualnego.

 • 27. posiedzenie Senatu, 21 lutego 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie udzielenia pomocy korzystającemu z kredytu preferencyjnego na zakup ziemi rolnikowi, któremu w wyniku wypowiedzenia umowy preferencyjnego kredytu inwestycyjnego na zakup ziemi powstaje niemożliwe do spłaty zadłużenie (odpowiedź).

 • 27. posiedzenie Senatu, 21 lutego 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego (odpowiedź), do rzecznik praw obywatelskich (odpowiedź) oraz do prokuratora generalnego (odpowiedź) w sprawie podatników będących przedsiębiorcami transportowymi, którym organy administracji skarbowej zakwestionowały odliczenie podatku VAT przy zakupie paliwa .

 • 27. posiedzenie Senatu, 21 lutego 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie utraty przez ministerstwo bezpośredniego nadzoru nad prawidłowością toku postępowań sądowych (odpowiedź).

 • 27. posiedzenie Senatu, 21 lutego 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie przedsiębiorców transportowych (odpowiedź).

 • 26. posiedzenie Senatu, 30 stycznia 2013 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie pana Janusza P (odpowiedź).

 • 26. posiedzenie Senatu, 30 stycznia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (odpowiedź), do prokuratora generalnego (odpowiedź) oraz do ministra finansów (odpowiedź) w sprawie fikcyjnych umów sprzedaży ziemi rolnej na podstawionych nabywców.

 • 26. posiedzenie Senatu, 30 stycznia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (odpowiedź) w sprawie wszczynania kontroli gospodarstw rolników, którzy protestują, zaniepokojeni spekulacyjnym wykupem polskiej ziemi rolnej.

 • 26. posiedzenie Senatu, 30 stycznia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie działań PROW 2007-2013, na które będzie jeszcze prowadzony nabór w 2013 roku (odpowiedź).

 • 26. posiedzenie Senatu, 30 stycznia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Program rolnośrodowiskowy" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (odpowiedź).

 • 26. posiedzenie Senatu, 30 stycznia 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie informacji o sytuacji ekonomicznej samorządów w Polsce (odpowiedź, odpowiedź 2).

 • 25. posiedzenie Senatu, 9 stycznia 2013 r., oświadczenie skierowane do rzecznik praw obywatelskich (odpowiedź), ministra sprawiedliwości (odpowiedź), prokuratora generalnego (odpowiedź, odpowiedź 2) oraz do wojewody lubelskiego (odpowiedź) w sprawie pana Mieczysława M.

 • 25. posiedzenie Senatu, 9 stycznia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw zagranicznych w sprawie pani Elżbiety O. (odpowiedź)

 • 25. posiedzenie Senatu, 9 stycznia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (odpowiedź), ministra spraw wewnętrznych (odpowiedź), ministra finansów (odpowiedź), prokuratora generalnego (odpowiedź) oraz do prezesa Najwyższej Izby Kontroli (odpowiedź, odpowiedź 2) w sprawie protestu rolników zaniepokojonych spekulacyjnym wykupem polskiej ziemi rolnej.

 • 25. posiedzenie Senatu, 9 stycznia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (odpowiedź) w sprawie uprawnień do otrzymywania płatności bezpośrednich po 2013 r.

 • 25. posiedzenie Senatu, 9 stycznia 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów (odpowiedź), prezydent miasta stołecznego Warszawy (odpowiedź), ministra pracy i polityki społecznej (odpowiedź) oraz do prezesa Najwyższej Izby Kontroli (odpowiedź, odpowiedź 2) w sprawie protestu kupców prowadzących działalność handlową w przejściach podziemnych w centrum Warszawy.

 • 25. posiedzenie Senatu, 9 stycznia 2013 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego (odpowiedź, odpowiedź 2, odpowiedź 3, odpowiedź 4) w sprawie wpisów na stronach internetowych "Gazety Wyborczej", jakie pojawiły się w sobotę 29 grudnia 2012 r.

 • 25. posiedzenie Senatu, 9 stycznia 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie sytuacji finansowej PLL LOT (odpowiedź).

 • 24. posiedzenie Senatu, 20 grudnia 2012 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie działań komisji rządowej wyjaśniającej katastrofę smoleńską w kontekście kwestii odpowiedzialności przewodniczącego tej komisji Jerzego Millera (odpowiedź).

 • 24. posiedzenie Senatu, 20 grudnia 2012 r., oświadczenie skierowane do marszałka Senatu w sprawie niedopuszczenia pod obrady Senatu uchwały w sprawie oddania hołdu  księdzu Piotrowi Skardze w czterechsetlecie jego śmierci.

 • 24. posiedzenie Senatu, 20 grudnia 2012 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie zakresu i skuteczności przewidzianej w kodeksie postępowania karnego instytucji dobrowolnego poddania się karze (odpowiedź).

 • 24. posiedzenie Senatu, 20 grudnia 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości (odpowiedź) oraz do prokuratora generalnego (odpowiedź) w sprawie postępowania upadłościowego dotyczącego firmy Ivett w Rawie Mazowieckiej.

 • 24. posiedzenie Senatu, 20 grudnia 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie wyroków wydawanych przez sądy (odpowiedź).

 • 24. posiedzenie Senatu, 20 grudnia 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie Rejestru Środków Ochrony Roślin dopuszczonych do obrotu i stosowania w Polsce (odpowiedź).

 • 24. posiedzenie Senatu, 20 grudnia 2012 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie pracowników Kieleckich Kopalni Surowców Mineralnych (odpowiedź).

 • 24. posiedzenie Senatu, 20 grudnia 2012 r., oświadczenie skierowane do prezesa Najwyższej Izby Kontroli w sprawie kontroli sądów gdańskich (odpowiedź).

 • 24. posiedzenie Senatu, 20 grudnia 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie inspektorów transportu drogowego (odpowiedź).

 • 23. posiedzenie Senatu, 13 grudnia 2012 r., oświadczenie skierowane do rzecznik praw obywatelskich (odpowiedź) w sprawie udzielenia informacji na temat tego, czy w świetle Konstytucji RP dopuszczalne jest odczytanie przed sądem aktu oskarżenia o czyn zakwalifikowany wyłącznie z art. 585 kodeksu spółek handlowych (bez żadnej innej kumulatywnej kwalifikacji), który to przepis został uchylony z dniem 13 lipca 2011 r.
 • 23. posiedzenie Senatu, 13 grudnia 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw zagranicznych w sprawie działań podjętych przez przedstawicieli rządu RP w zakresie zwrotu wraku samolotu prezydenckiego przez stronę rosyjską (odpowiedź).
 • 23. posiedzenie Senatu, 13 grudnia 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawienieprawidłowości w obrocie ziemią rolną z zasobów Skarbu Państwa (odpowiedź, odpowiedź 2).
 • 23. posiedzenie Senatu, 13 grudnia 2012 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie uboju rytualnego w Polsce (odpowiedź).
 • 22. posiedzenie Senatu, 30 listopada 2012 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego dotyczące śledztwa prokuratury wojskowej w sprawie katastrofy smoleńskiej (odpowiedź).
 • 22. posiedzenie Senatu, 30 listopada 2012 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie eksmisji siedemdziesięciojednoletniej pani Janiny K.S. (odpowiedź)
 • 22. posiedzenie Senatu, 30 listopada 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra środowiska (odpowiedź), do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (odpowiedź), do ministra sprawiedliwości (odpowiedź) oraz do prokuratora generalnego (odpowiedź) w sprawie budowy w powiatach południowej Wielkopolski kopalni odkrywkowej węgla brunatnego.
 • 22. posiedzenie Senatu, 30 listopada 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra środowiska (odpowiedź) oraz do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (odpowiedź) w sprawie przepisów prawa, istniejących regulacji i zasad obowiązujących gospodarstwa rolne, jeśli chodzi o przechowywanie paliwa, pasz i dodatków paszowych, nawozów mineralnych oraz środków ochrony roślin.
 • 22. posiedzenie Senatu, 30 listopada 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie pomocy ze strony państwa dla rolników, których gospodarstwa ucierpiały w wyniku klęski żywiołowej (odpowiedź).
 • 22. posiedzenie Senatu, 30 listopada 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (odpowiedź) w sprawie informacji na temat działań PROW 2007-2013, w związku z którymi będzie jeszcze prowadzony nabór w 2013 r.
 • 22. posiedzenie Senatu, 30 listopada 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów (odpowiedź), do ministra gospodarki (odpowiedź) oraz do prokuratora generalnego (odpowiedź) w sprawie Justyny P.
 • 22. posiedzenie Senatu, 30 listopada 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów (odpowiedź) w sprawie pana Bernarda P.
 • 22. posiedzenie Senatu, 30 listopada 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów (odpowiedź) w sprawie pani Jadwigi G.
 • 17. posiedzenie Senatu, 3 sierpnia 2012 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego (odpowiedź) oraz do rzecznik praw obywatelskich (odpowiedź) w sprawie uchylenia przepisu art. 585 k.s.h.
 • 17. posiedzenie Senatu, 3 sierpnia 2012 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego (odpowiedź), do przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa (odpowiedź), do ministra sprawiedliwości (odpowiedź) oraz do ministra zdrowia (odpowiedź) w sprawie śmierci dwudziestosześcioletniego Marcina O.

 • 17. posiedzenie Senatu, 3 sierpnia 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości (odpowiedź), do prokuratora generalnego (odpowiedź) oraz do przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa (odpowiedź) w sprawie pani S.-Z.

 • 17. posiedzenie Senatu, 3 sierpnia 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie rynku ziemniaków jadalnych (odpowiedź).

 • 17. posiedzenie Senatu, 3 sierpnia 2012 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów oraz ministra spraw zagranicznych (odpowiedź) w sprawie pani Niny Y.
 • 16. posiedzenie Senatu, 26 lipca 2012 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie skargi na działalność burmistrza Leśnej (odpowiedź).

 • 16. posiedzenie Senatu, 26 lipca 2012 r., oświadczenie skierowane do prezesa Najwyższej Izby Kontroli w sprawie zmiany tłumaczenia nazwy NIK (odpowiedź).

 • 16. posiedzenie Senatu, 26 lipca 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie prawa odliczenia podatku VAT z tytułu zakupu paliwa (odpowiedź).

 • 16. posiedzenie Senatu, 26 lipca 2012 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie nieprawidłowości przy sprzedaży nieruchomości rolnych (odpowiedź).

 • 16. posiedzenie Senatu, 26 lipca 2012 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie pomocy dla rolników poszkodowanych w wyniku klęsk żywiołowych (odpowiedź).

 • 15. posiedzenie Senatu, 6 lipca 2012 r., oświadczenie skierowane do rzecznik praw obywatelskich (odpowiedź) w sprawie pani Weroniki M.

 • 15. posiedzenie Senatu, 6 lipca 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia (odpowiedź), do ministra finansów (odpowiedź), do minister rozwoju regionalnego (odpowiedź), do prezes Narodowego Funduszu Zdrowia (odpowiedź) oraz do prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (odpowiedź) w sprawie małych aptek.

 • 15. posiedzenie Senatu, 6 lipca 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej (odpowiedź), do pełniącego obowiązki generalnego dyrektora dróg krajowych i autostrad (odpowiedź) oraz do wojewody łódzkiego (odpowiedź) w sprawie wyceny gruntów zajmowanych pod budowę drogi ekspresowej S8.

 • 15. posiedzenie Senatu, 6 lipca 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (odpowiedź) w sprawie pana Jana S.

 • 15. posiedzenie Senatu, 6 lipca 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra administracji i cyfryzacji w sprawie postępowania administracyjnego wobec firmy "Justas" (odpowiedź, odpowiedź 2).

 • 15. posiedzenie Senatu, 6 lipca 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej (odpowiedź), do ministra sprawiedliwości (odpowiedź) oraz do prokuratora generalnego (odpowiedź, odpowiedź 2)  w sprawie wyroku Sądu Rejonowego w Płońsku, II Wydział Karny, w sprawie o sygn. II K 635/11 .
 • 15. posiedzenie Senatu, 6 lipca 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie zwrotu na rzecz producentów rolnych części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego (odpowiedź).

 • 15. posiedzenie Senatu, 6 lipca 2012 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie nominacji na stanowisko szefa Biura Ochrony Rządu (odpowiedź).
 • 14. posiedzenie Senatu, 14 czerwca 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie uruchomienia pośrednich stacji kolejowych na trasie Centralnej Magistrali Kolejowej (odpowiedź).
 • 14. posiedzenie Senatu, 14 czerwca 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie wprowadzenia w polskich sądach systemu pełnej rejestracji dźwiękowej rozpraw sądowych (odpowiedź).

 • 14. posiedzenie Senatu, 14 czerwca 2012 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów (odpowiedź) oraz do prezesa Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, głównego geodety kraju (odpowiedź) w sprawie nadzoru nad działalnością Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.

 • 14. posiedzenie Senatu, 14 czerwca 2012 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie wyrównania dopłat bezpośrednich dla rolników (odpowiedź).

 • 13. posiedzenie Senatu, 30 maja 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra środowiska (odpowiedź), do marszałka województwa łódzkiego (odpowiedź) oraz do głównego inspektora ochrony środowiska (odpowiedź) w sprawie składowania odpadów niebezpiecznych (między innymi azbestu, rtęci, arsenu i metali ciężkich) na terenie zakładów wapienniczych w Sulejowie.

 • 13. posiedzenie Senatu, 30 maja 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości (odpowiedź), do rzecznik praw obywatelskich (odpowiedź) oraz do rzecznika praw dziecka (odpowiedź) w sprawie skarg ojców walczących o swoje prawa do spotkań z dziećmi.

 • 13. posiedzenie Senatu, 30 maja 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie skarg na działalność sądów (odpowiedź).

 • 13. posiedzenie Senatu, 30 maja 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie pogłowia trzody chlewnej w  Polsce (odpowiedź).

 • 13. posiedzenie Senatu, 30 maja 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra gospodarki (odpowiedź), do ministra Skarbu Państwa (odpowiedź) oraz do ministra sprawiedliwości (odpowiedź) w sprawie zasiedzenia służebności gruntowej przesyłu.

 • 13. posiedzenie Senatu, 30 maja 2012 r., oświadczenie skierowane do marszałka Senatu braku zgody na wejście na salę obrad szefów związków zawodowych: NSZZ "Solidarność i Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych (odpowiedź).
 • 12. posiedzenie Senatu, 24 maja 2012 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego (odpowiedź) oraz do rzecznika praw dziecka (odpowiedź, odpowiedź 2) w sprawie skargi na postępowanie policji oraz urzędników sądowych w Pabianicach
 • 12. posiedzenie Senatu, 24 maja 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości (odpowiedź) oraz do przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa (odpowiedź) w sprawie danych statystycznych dotyczących postępowań dyscyplinarnych prowadzonych na podstawie ustawy o ustroju sądów powszechnych wobec sędziów.

 • 12. posiedzenie Senatu, 24 maja 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych, komendanta głównego Policji, śląskiego komendanta wojewódzkiego Policji, komendanta miejskiego Policji w Mysłowicach oraz do rzecznika praw dziecka w sprawie zatrzymania pani Beaty K. i jej dwunastoletniej córki Katarzyny K.

 • 12. posiedzenie Senatu, 24 maja 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (odpowiedź) oraz do ministra środowiska (odpowiedź).

 • 12. posiedzenie Senatu, 24 maja 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów (odpowiedź) oraz do prezesa Najwyższej Izby Kontroli (odpowiedź, odpowiedź 2) w sprawie dowolnego traktowania przez urzędy celne przedsiębiorców sprzedających samochody typu pick-up.

 • 12. posiedzenie Senatu, 24 maja 2012 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego (odpowiedź) oraz do ministra sprawiedliwości (odpowiedź) w sprawie pana Macieja L.

 • 12. posiedzenie Senatu, 24 maja 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej (odpowiedź) w sprawie pani Ireny S.

 • 12. posiedzenie Senatu, 24 maja 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie tak zwanej afery testamentowej (odpowiedź).

 • 11. posiedzenie Senatu, 10 maja 2011 r., oświadczenie skierowane do prezesa Najwyższej Izby Kontroli (odpowiedź) oraz do szefa Kancelarii Sejmu (odpowiedź) w sprawie wakatu na stanowisku wiceprezesa NIK.

 • 11. posiedzenie Senatu, 10 maja 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia (odpowiedź) oraz do prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia (odpowiedź) w sprawie sytuacji szpitali powiatowych w Polsce, których organem prowadzącym jest powiat.

 • 11. posiedzenie Senatu, 10 maja 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego (odpowiedź) oraz do ministra spraw wewnętrznych (odpowiedź) w sprawie zabójstwa w Sannikach.

 • 11. posiedzenie Senatu, 10 maja 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie działań syndyków masy upadłościowej (odpowiedź).

 • 11. posiedzenie Senatu, 10 maja 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów oraz do dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach (odpowiedź) w sprawie reakcji na oświadczenia senatorskie.

 • 11. posiedzenie Senatu, 10 maja 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie różnego traktowania karawanów pogrzebowych w przepisach podatkowych i w przepisach dotyczących rejestracji pojazdów (odpowiedź).

 • 11. posiedzenie Senatu, 10 maja 2011 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów, prokuratora generalnego (odpowiedź), ministra sprawiedliwości oraz do ministra spraw wewnętrznych w sprawie występku dyscyplinarnego prokuratora.

 • 11. posiedzenie Senatu, 10 maja 2011 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów, ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej (odpowiedź), prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego (odpowiedź), przewodniczącego Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych (odpowiedź), prokuratora generalnego (odpowiedź) oraz do prezesa Najwyższej Izby Kontroli w sprawie serii katastrof lotniczych małych samolotów.

 • 11. posiedzenie Senatu, 10 maja 2011 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów, ministra pracy i polityki społecznej (odpowiedź), ministra spraw wewnętrznych (odpowiedź), ministra rolnictwa i rozwoju wsi (odpowiedź) oraz do rzecznika praw obywatelskich (odpowiedź, odpowiedź 2) w sprawie pana Włodzimierza W.

 • 11. posiedzenie Senatu, 10 maja 2011 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie postępowań administracyjnych lub sądowych, których stronami są instytucje rządowe i rodziny lub pełnomocnicy rodzin ofiar katastrofy lotniczej w Smoleńsku (odpowiedź).

 • 10. posiedzenie Senatu, 26 kwietnia 2012 r., oświadczenie skierowane do marszałka województwa łódzkiego (odpowiedź), ministra zdrowia (odpowiedź) oraz do prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia (odpowiedź) w sprawie szpitala w Rawie Mazowieckiej.

 • 10. posiedzenie Senatu, 26 kwietnia 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości (odpowiedź), do prokuratora generalnego (odpowiedź) oraz do przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa (odpowiedź) w sprawie wyroku Sądu Rejonowego w Busku-Zdroju z 28 marca 2011 r. w sprawie II.K.542/10.

 • 10. posiedzenie Senatu, 26 kwietnia 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie przedsiębiorstwa "Torimex" w Białej Rawskiej (odpowiedź).

 • 10. posiedzenie Senatu, 26 kwietnia 2012 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie pani Doroty A. (odpowiedź).

 • 10. posiedzenie Senatu, 26 kwietnia 2012 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów oraz do marszałka Senatu w sprawie państwa Adamowskich (odpowiedź).

 • 9. posiedzenie Senatu, 12 kwietnia 2012 r., oświadczenie skierowane do prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (odpowiedź) oraz do Głównego Inspektora Pracy (odpowiedź) w sprawie uzyskiwania i respektowania uprawnień do obsługi kombajnów i pras wysokiego zgniotu.

 • 9. posiedzenie Senatu, 12 kwietnia 2012 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie katastrofy Tu-154M nr 101 10 kwietnia 2010 r. (odpowiedź).

 • 9. posiedzenie Senatu, 12 kwietnia 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra środowiska w sprawie gazu łupkowego w Polsce (odpowiedź, odpowiedź 2).

 • 9. posiedzenie Senatu, 12 kwietnia 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra administracji i cyfryzacji w sprawie firmy "Justas" w Leśnej (odpowiedź).

 • 9. posiedzenie Senatu, 12 kwietnia 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (odpowiedź) oraz do prokuratora generalnego (odpowiedź) w sprawie kierowania przez Jednostki Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa licznych zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przeciw rolnikom w przypadku popełnienia nawet najmniejszych pomyłek, uchybień lub omyłek we wnioskach kierowanych do agencji.

 • 4. posiedzenie Senatu, 19 stycznia 2012 r., oświadczenie skierowane do prezydent miasta Łodzi w sprawie wyników kontroli kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej na terenie miasta Łodzi (odpowiedź).
 • 4. posiedzenie Senatu, 19 stycznia 2012 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego (odpowiedź) w sprawie pana Anatolija Ch.
 • 4. posiedzenie Senatu, 19 stycznia 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie działań na rzecz Europy wolnej od GMO (odpowiedź).
 • 4. posiedzenie Senatu, 19 stycznia 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów (odpowiedź) w sprawie państwa Mirosława i Beaty A.
 • 3. posiedzenie Senatu, 22 grudnia 2011 r., oświadczenie skierowane do głównego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa w sprawie odmiennej interpretacji przepisów dotyczących posiadania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w zakresie stosowania środków ochrony roślin (odpowiedź).
 • 3. posiedzenie Senatu, 22 grudnia 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości (odpowiedź), do prokuratora generalnego (odpowiedź) oraz do przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa w sprawie wyroku Sądu Rejonowego w Busku Zdroju z dnia 28 marca 2011 r., w sprawie II K. 542/10.
 • 3. posiedzenie Senatu, 22 grudnia 2011 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie niejednolitego udzielania odpowiedzi przez prokuratora generalnego oraz jednostki organizacyjne prokuratury na interwencje dotyczące działalności prokuratury podejmowane przez posłów do Parlamentu Europejskiego (odpowiedź).
 • 3. posiedzenie Senatu, 22 grudnia 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości (odpowiedź) oraz do prokuratora generalnego (odpowiedź) w sprawie postępowania upadłościowego w sprawie nr XIVGrup/810... dotyczącej upadłości jednej ze spółek, prowadzącej działalność w zakresie produkcji odzieży w Rawie Mazowieckiej .
 • 3. posiedzenie Senatu, 22 grudnia 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (odpowiedź) oraz do ministra ochrony środowiska (odpowiedź) w sprawie wdrażania tak zwanej dyrektywy zapachowej .
 • 3. posiedzenie Senatu, 22 grudnia 2011 r., oświadczenie skierowane ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie kontroli powiatowej inspekcji weterynarii w gospodarstwie rolnym oraz w punkcie obrotu paszami (odpowiedź).
 • 2. posiedzenie Senatu, 17 listopada 2011 r., oświadczenie  skierowane do prezesa Rady Ministrów (odpowiedź) oraz do prezesa Najwyższej Izby Kontroli (odpowiedź, odpowiedź 2) w sprawie wyjaśnienia rozbieżności w stanowiskach ministra rolnictwa i rozwoju wsi oraz ministra edukacji narodowej co do równorzędności wykształcenia .
 • 2. posiedzenie Senatu, 17 listopada 2011 r., oświadczenie skierowane do minister sportu i turystyki oraz do pełnomocnika rządu do spraw osób niepełnosprawnych w sprawie osób niepełnosprawnych (odpowiedź).
 • 2. posiedzenie Senatu, 17 listopada 2011 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego  w sprawie państwa Stanisława i Beaty S. (odpowiedź).
 • 2. posiedzenie Senatu, 17 listopada 2011 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego dotyczące przyjmowania  interesantów w sprawie skarg i wniosków (odpowiedź).
 • 1. posiedzenie Senatu, 9 listopada 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (odpowiedź) w sprawie przychodów, kosztów i dochodów gospodarstw rolnych od 2007 r.
 • 1. posiedzenie Senatu, 9 listopada 2011 r., oświadczenie  skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (odpowiedź) w sprawie komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów z 23 marca 2011 r.
 • 1. posiedzenie Senatu, 9 listopada 2011 r., oświadczenie skierowane do premiera (odpowiedź) w sprawie państwa Jana i Ireny B.