Narzędzia:

Lista aktualności

Marszałek Senatu w hołdzie ofiarom sowieckiej napaści na Polskę

W czwartek, 17 września br., w 81. rocznicę agresji Związku Radzieckiego na Polskę Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki złożył wieniec przed Pomnikiem Poległym i Pomordowanym na Wschodzie

13‒14 września 2020 r.

Wizyta delegacji Senatu w Austrii

Marszałek Senatu RP wraz z delegacją z wizytą w Austrii

Przebywający w Austrii Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki spotkał się w poniedziałek 14 września br. z Przewodniczącym Rady Narodowej Austrii Wolfgangiem Sobotką oraz z wiceprzewodniczącą Bundesratu Austrii Elisabeth Großmann

15. posiedzenie Senatu

10‒11 września 2020 r. odbyło się 15. posiedzenie Senatu

15. posiedzenie Senatu – drugi dzień

Senatorowie zakończyli obrady

10 września 2020 r.

Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji rozpatrzyła 7 petycji.

10 września 2020 r.

Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich przygotowała projekt uchwały w sprawie zmian w składzie komisji senackiej

10 września 2020 r.

Komisja Środowiska zajęła się planowanymi zmianami legislacyjnymi dotyczącymi odpadów komunalnych i ich wpływem na obniżenie wysokości opłat

10 września 2020 r.

Komisja Środowiska zajęła się planowanymi zmianami legislacyjnymi dotyczącymi odpadów komunalnych i ich wpływem na obniżenie wysokości opłat

Marszałek Senatu o 15. posiedzeniu Izby i spotkaniu z przewodniczącym ukraińskiego parlamentu

Marszałek Senatu prof. Tomasz Grodzki zapowiedział, że porządek zaplanowanego na dwa dni posiedzenia obejmuje kolejne rozwiązania dotyczące tzw. tarczy antykryzysowej - tym razem dla branży turystycznej.

10 września 2020 r.

Aktualna sytuacja na Białorusi była tematem posiedzenia Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej

Prace w komisjach senackich ‒ 10 września 2020 r.

Obradowały komisje senackie, m.in. praw człowieka, środowiska, spraw zagranicznych.