Narzędzia:

Lista aktualności

18. posiedzenie Senatu – piąty dzień

Zakończył się piąty dzień posiedzenia Senatu. Izba wznowi obrady 3 grudnia o godz. 9.15.

1 grudnia 2020 r.

Komisje: Gospodarki i Innowacyjności oraz Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej opowiedziały się za zniesieniem zakazu handlu w niedzielę 6 grudnia 2020 r.

Prace w komisjach senackich – 1 grudnia 2020 r.

Obradowały senackie komisje: gospodarkii, ustawodawcza i rodziny.

1 grudnia 2020 r.

Wręczenie nominacji członkom Rady Gospodarczej – Zespołu Doradców ds. Gospodarczych przy Marszałku Senatu RP

Marszałek Senatu RP powołał Radę Gospodarczą

Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki wręczył nominacje członkom Rady Gospodarczej – Zespołu Doradców ds. Gospodarczych przy Marszałku Senatu RP. Rada powołana została uchwałą Prezydium Senatu z dnia 25 listopada i stanowi organ opiniodawczo-doradczy.

Senat z pomocą dla branż dotkniętych COVID-19

Senat 28 listopada 2020 r. przyjął jednogłośnie tzw. ustawę covidową – branżową i znacznie poszerzył zakres podmiotów, uprawnionych do skorzystania z pomocy przewidzianej w ustawie.

18. posiedzenie Senatu – czwarty dzień

Przerwa do środy, 2 grudnia br., do godz. 11.00

Orędzie Marszałka Senatu RP

Senat w poczuciu odpowiedzialności za naszą Ojczyznę podjął uchwałę wzywającą rząd do przyjęcia projektu budżetu UE. Oczekujemy poszanowania interesu narodowego i wycofania się ze sprzecznej z polską racją stanu groźby weta - powiedział prof. Grodzki.

27 listopada 2020 r.

Orędzie marszałka Senatu

18. posiedzenie Senatu ‒ trzeci dzień

Zakończył się trzeci dzień obrad

26 listopada 2020 r.

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi zapoznała się z informacją na temat aktualnej sytuacji w rolnictwie, rozpatrzyła też nowelizację ustawy o paszach.

26 listopada 2020 r.

Na swoim posiedzeniu Komisja Kultury i Środków Przekazu podjęła 2 uchwały dotyczące pomocy finansowej dla środowisk związanych z kulturą