Narzędzia:

Lista aktualności

Komunikat Biura Polonijnego w sprawie unieważnienia naboru ofert

Szef Kancelarii Senatu unieważnił nabór ofert na realizację zadań publicznych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2020 roku

Wystąpienie Marszałka RP z okazji Dnia Polonii i Polaków za Granicą

W dniu Waszego Święta życzę Wam zdrowia i wszelkiej pomyślności. W tych trudnych dniach bądźmy zjednoczeni w rodzinach i wspólnotach Rodaków. Czerpmy z tej wyjątkowej więzi siłę i głęboką nadzieję na lepsze jutro.

Pomoc charytatywna Senatu dla Polonii i Polaków za granicą w 2019 r.

W 2019 r. Senat przeznaczył kwotę 5 299 880 zł na realizację 24 zadań z zakresu pomocy charytatywnej i socjalnej na rzecz Polonii i Polaków za granicą oraz 2 061 658 zł na realizację 3 zadań inwestycyjnych związanych z działaniami pomocowymi.

9 października 2019 r.

Spotkanie z przedstawicielami Stowarzyszenia Kultury Polskiej im. św. Jana Pawła II

Ogłoszenie o naborze ofert

Szef Kancelarii Senatu ogłasza nabór ofert na realizację zadań publicznych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2020 roku

Komunikat

Wyłącznie elektroniczna komunikacja w procedurze zlecania zadań w zakresie opieki Senatu nad Polonią i Polakami za granicą w 2020 r.