Narzędzia:
Nr druku Ustawa
503 Ustawa o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
502 Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym
501 Ustawa o ratyfikacji Europejskiej Konwencji o ochronie dziedzictwa audiowizualnego, sporządzonej w Strasburgu dnia 8 listopada 2001 r.
500 Ustawa o zmianie ustawy – Prawo lotnicze oraz ustawy o Straży Granicznej
499 Ustawa o zmianie ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni
498 Ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw
497 Ustawa o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw
496 Ustawa o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw
495 Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw
494 Ustawa o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw