Narzędzia:
Nr druku Ustawa
618 Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług
617 Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu
616 Ustawa o zmianie ustawy o przetwarzaniu danych dotyczących przelotu pasażera
615 Ustawa o dokumentach paszportowych
614 Ustawa o zmianie ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz niektórych innych ustaw
613 Ustawa o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw
612 Ustawa o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw
611 Ustawa o zmianie ustawy o rezerwach strategicznych oraz niektórych innych ustaw
610 Ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne
609 Ustawa o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności