Narzędzia:
Nr druku Ustawa
284 Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw
283 Ustawa o zmianie ustawy o dotacji przeznaczonej dla niektórych podmiotów
282 Ustawa o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw
281 Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego
280 Ustawa o zmianie ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie
279 Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii kadr medycznych
278 Ustawa o zmianie nazwy Akademii Muzycznej w Krakowie
277 Ustawa o zmianie ustawy o Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie
276 Ustawa o zmianie nazwy Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu
275 Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw