Narzędzia:

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 

Jan Nowak

Uprawnienia Senatu - wyrażenie zgody na powołanie i odwołanie Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Data wyrażenia zgody - 2019-04-12

Czas trwania kadencji - 4 lata od dnia złożenia ślubowania (2019-05-16)

 

Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (IPN)

 

Jarosław Szarek

Uprawnienia Senatu - wyrażenie zgody na powołanie i odwołanie Prezesa IPN

Data wyrażenia zgody - 2016-07-21

Czas trwania kadencji - 5 lat od dnia złożenia ślubowania (2016-07-22)

 

Wojciech Polak

Tadeusz Wojciech Wolsza

Uprawnienia Senatu - powołanie i odwołanie dwóch członków Kolegium IPN

Data powołania - 2016-06-24

Czas trwania kadencji - 7 lat

 

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (KRRiTV)

 

Teresa Bochwic

Uprawnienia Senatu - powołanie i odwołanie członka KRRiTV

Data powołania - 2016-07-22

Czas trwania kadencji - 6 lat od dnia powołania ostatniego członka (2016-09-12)

 

Krajowa Rada Sądownictwa (KRS)

 

Krzysztof Kwiatkowski

Bogdan Andrzej Zdrojewski

Uprawnienia Senatu - wybór spośród senatorów dwóch członków KRS i ich odwołanie

Data wyboru - 2020-01-17

Czas trwania kadencji - 4 lata do czasu wyboru nowych członków, mandat wygasa w przypadku wygaśnięcia mandatu senatora

Najwyższa Izba Kontroli (NIK)

 

Marian Banaś

Uprawnienia Senatu - wyrażenie zgody na powołanie i odwołanie Prezesa NIK

Data  wyrażenia zgody - 2019-08-30

Czas trwania kadencji - 6 lat od dnia złożenia przysięgi (2019-08-30)

 

Rada Polityki Pieniężnej (RPP)

 

Eugeniusz Gatnar

Jerzy Janusz Kropiwnicki

Uprawnienia Senatu - powołanie i odwołanie trzech członków RPP

Data powołania - 2016-01-13

Czas trwania kadencji - 6 lat od 2016-01-25

Rafał Sura - powołany w trybie uzupełnienia składu

Data powołania - 2016-11-16

Czas trwania kadencji - 6 lat od dnia powołania / ślubowania

Trybunał Konstytucyjny wyrokiem z dnia 24 listopada 2003 r. uznał za niekonstytucyjny przepis stwierdzający, że członek RPP powołany w trybie uzupełnienia składu pełni swoje funkcje do końca kadencji, na którą powołany był jego poprzednik. Kadencję tego członka RPP należy więc liczyć od dnia powołania / ślubowania.

Rzecznik Praw Dziecka

 

Mikołaj Pawlak

Uprawnienia Senatu - wyrażenie zgody na powołanie i odwołanie Rzecznika Praw Dziecka

Data wyrażenia zgody - 2018-12-12

Czas trwania kadencji  - 5 lat od dnia złożenia ślubowania (2018-12-14)

 

Rzecznik Praw Obywatelskich

 

Adam Bodnar

Uprawnienia Senatu - wyrażenie zgody na powołanie Rzecznika Praw Obywatelskich

Data wyrażenia zgody - 2015-08-07

Czas trwania kadencji - 5 lat od dnia złożenia ślubowania (2015-09-09)

 

Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE)

 

Marcin Cichy (do 2020-05-16)

Uprawnienia Senatu - w dniu 2020-05-16 Senat utracił kompetencje do wyrażania zgody na powołanie i odwołanie Prezesa UKE

Data wyrażenia zgody - 2016-09-22

Czas trwania kadencji - kadencja Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej przypadająca na lata 2016-2021 uległa skróceniu i skończyła się 2020-05-16

Państwowa Komisja do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności...

 

Państwowa Komisja do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15

 

Agnieszka Rękas

Uprawnienia Senatu - powołanie i odwołanie członka Komisji

Data wyrażenia zgody - 2020-07-02

Czas trwania kadencji - 7 lat od dnia pierwszego posiedzenia (2020-07-24)