Narzędzia:
Nr druku Inicjatywa TK Projekt
213 Ustawa o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw
212 Ustawa o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn
211 Ustawa o zmianie ustawy o Radzie Mediów Narodowych
210 Ustawa o Funduszu Medycznym
209 Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw
208 Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw
207 Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19
206 Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o wzmocnionej współpracy obronnej, podpisanej w Warszawie dnia 15 sierpnia 2020 r.
205 Ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym
204 Ustawa o zmianie ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego