Narzędzia:
Nr druku Inicjatywa TK Projekt
418 Ustawa o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw
417 Ustawa o zmianie ustawy o kołach gospodyń wiejskich
416 Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty i ustawy o finansowaniu zadań oświatowych
415 Ustawa o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz niektórych innych ustaw
413 Projekt ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych
409 Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw
408 Ustawa o zmianie nazwy Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
407 Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw
406 Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o prokuraturze, ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw
405 Ustawa o ratyfikacji Konwencji z Minamaty w sprawie rtęci, sporządzonej w Kumamoto dnia 10 października 2013 roku