Narzędzia:
Nr,
wersja pdf
Tytuł Autor Do druku,
inne informacje
Opinia do ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (druk nr 815) 815o.pdf

Opinia do ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (druk nr 815) Biuro Legislacyjne
Sławomir Szczepański
do druku 815
Opinia do ustawy o zasadach realizacji programów wsparcia przedsiębiorców w związku z sytuacją na rynku energii w latach 2022–2024 (druk nr 812) 812o.pdf

Opinia do ustawy o zasadach realizacji programów wsparcia przedsiębiorców w związku z sytuacją na rynku energii w latach 2022–2024 (druk nr 812) Biuro Legislacyjne
Mirosław Reszczyński
do druku 812
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 808) 808o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 808) Biuro Legislacyjne
Bożena Langner
do druku 808
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o charakterystyce energetycznej budynków oraz ustawy – Prawo budowlane (druk nr 807) 807o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o charakterystyce energetycznej budynków oraz ustawy – Prawo budowlane (druk nr 807) Biuro Legislacyjne
Maciej Telec
do druku 807
Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Prawo pocztowe (druk nr 806) 806o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Prawo pocztowe (druk nr 806) Biuro Legislacyjne
Danuta Drypa
do druku 806
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 805) 805o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 805) Biuro Legislacyjne
Sławomir Szczepański
do druku 805
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 804) 804o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 804) Biuro Legislacyjne
Piotr Magda
do druku 804
Opinia do ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (druk nr 803) 803o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (druk nr 803) Biuro Legislacyjne
Maciej Telec
do druku 803
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz ustawy o ochronie roślin przed agrofagami (druk nr 801) 801o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz ustawy o ochronie roślin przed agrofagami (druk nr 801) Biuro Legislacyjne
Aldona Figura
do druku 801
EKSPERTYZA PRAWNA w przedmiocie: oceny rozwiązań przyjętych w ustawie z dnia 26 maja 2022 r. o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw ekspertyza_-_ustawa_o_zmianie_ustawy_o_sn_-_2022-05-30.pdf

EKSPERTYZA PRAWNA

EKSPERTYZA PRAWNA w przedmiocie: oceny rozwiązań przyjętych w ustawie z dnia 26 maja 2022 r. o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw dr hab. Mariusz Bidzińsk
prof. dr hab. Marek Chmaj
dr hab. Sławomir Patyra
do druku 722