Narzędzia:
Nr,
wersja pdf
Tytuł Autor Do druku,
inne informacje
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (druk senacki nr 487) 487o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (druk senacki nr 487) Biuro Legislacyjne
Bożena Langner
do druku 487
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (druk nr 486) 486o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (druk nr 486) Biuro Legislacyjne
Sławomir Szczepański
do druku 486
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych (druk nr 485) 485o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych (druk nr 485) Biuro Legislacyjne
Jakub Zabielski
do druku 485
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 484) 484o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 484) Biuro Legislacyjne
Piotr Magda
do druku 484
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw (druk nr 483) 483o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw (druk nr 483) Biuro Legislacyjne
Renata Bronowska
do druku 483
Opinia dotycząca ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji (druk senacki nr 482) (OE-359) oe-359_.pdf

OE-359

Opinia dotycząca ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji (druk senacki nr 482) (OE-359) dr. hab. Jędrzej Skrzypczak do druku 482
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji (druk nr 482) 482o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji (druk nr 482) Biuro Legislacyjne
Danuta Drypa
do druku 482
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji (druk senacki nr 482) w świetle prawa Unii Europejskiej oraz Traktatu o stosunkach handlowych i gospodarczych między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi (OE-358) oe-358_ost.pdf

OE-358

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji (druk senacki nr 482) w świetle prawa Unii Europejskiej oraz Traktatu o stosunkach handlowych i gospodarczych między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi (OE-358) Prof. dr hab. Artur Nowak-Far
Kolegium Ekonomiczno-Społeczne
Szkoła Główna Handlowa
do druku 482
Opinia w przedmiocie ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji (druk senacki nr 482) (OE-357) oe-357.pdf

OE-357

Opinia w przedmiocie ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji (druk senacki nr 482) (OE-357) Hubert Izdebski
profesor w Uniwersytecie SWPS
do druku 482
Opinia nt. zgodności z prawem UE ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji (druk senacki nr 482) (OE-356) oe-356.pdf

OE-356

Opinia nt. zgodności z prawem UE ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji (druk senacki nr 482) (OE-356) dr hab. Sylwia Majkowska-Szulc do druku 482