Narzędzia:
Nr,
wersja pdf
Tytuł Autor Do druku,
inne informacje
Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie (druk nr 533) 533o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie (druk nr 533) Biuro Legislacyjne
Danuta Drypa
do druku 533
Analiza dotycząca zanieczyszczeń Morza Bałtyckiego, ze szczególnym uwzględnieniem statków zatopionych podczas I i II wojny światowej. Informacja na temat działań podjętych w związku z zanieczyszczeniami przez Parlament Europejski, Komisje Helsińską oraz rządy innych państw oe-364.pdf

OE-364

Analiza dotycząca zanieczyszczeń Morza Bałtyckiego, ze szczególnym uwzględnieniem statków zatopionych podczas I i II wojny światowej. Informacja na temat działań podjętych w związku z zanieczyszczeniami przez Parlament Europejski, Komisje Helsińską oraz rządy innych państw Dr inż. Benedykt Hac
Ekspertyza dotycząca zanieczyszczeń Morza Bałtyckiego, ze szczególnym uwzględnieniem broni chemicznej oraz innych chemikaliów oe_362.pdf

OE-362

Ekspertyza dotycząca zanieczyszczeń Morza Bałtyckiego, ze szczególnym uwzględnieniem broni chemicznej oraz innych chemikaliów Dr hab. Jacek Bełdowski, prof. IOPAN
Dr hab. Magdalena Bełdowska, prof. UG
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021 (druk nr 520) 520o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021 (druk nr 520) Biuro Legislacyjne
Sławomir Szczepański
do druku 520
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
(druk nr 512)
 512o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (druk nr 512) Biuro Legislacyjne
Iwona Kozera-Rytel
opinia
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (druk nr 511) 511o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (druk nr 511) Biuro Legislacyjne
Piotr Magda
do druku 511
Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (druk nr 510) 510o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (druk nr 510) Biuro Legislacyjne
Mirosław Reszczyński
do druku 510
Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (druk nr 503) 503o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (druk nr 503) Biuro Legislacyjne
Maciej Telec
do druku 503
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (druk nr 502) 502o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (druk nr 502) Biuro Legislacyjne
Piotr Magda

do druku 502
Opinia do ustawy o ratyfikacji Europejskiej Konwencji o ochronie dziedzictwa audiowizualnego, sporządzonej w Strasburgu dnia 8 listopada 2001 r.
(druk nr 501) 501o.pdf

Opinia do ustawy o ratyfikacji Europejskiej Konwencji o ochronie dziedzictwa audiowizualnego, sporządzonej w Strasburgu dnia 8 listopada 2001 r. (druk nr 501) Biuro Legislacyjne
Danuta Drypa
do druku 501