Narzędzia:
Nr,
wersja pdf
Tytuł Autor Do druku,
inne informacje
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi  (druk nr 351) 351o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (druk nr 351) Biuro Legislacyjne
Danuta Drypa
do druku 351
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (druk nr 350) 350o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (druk nr 350) Biuro Legislacyjne
Sławomir Szczepański
do druku 350
Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Prawo lotnicze (druk nr 349) 349o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Prawo lotnicze (druk nr 349) Biuro Legislacyjne
Danuta Drypa
do druku 349
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej (druk nr 348) 348o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej (druk nr 348) Biuro Legislacyjne
Bożena Langren
do druku 348
Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe (druk nr 347) 347o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe (druk nr 347) Biuro Legislacyjne
Danuta Drypa
do druku 347
Opinia do ustawy o zmianie ustaw regulujących przygotowanie i realizację kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej (druk nr 345) 345o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustaw regulujących przygotowanie i realizację kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej (druk nr 345) Biuro Legislacyjne
Sławomir Szczepański
do druku 345
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 343) 343o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 343) Biuro Legislacyjne
Iwona Kozera-Rytel
do druku 343
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (druk nr 342) 342o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (druk nr 342) Biuro Legislacyjne
Mirosław Reszczyński
do druku 342
Opinia do ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw (druk nr 340) 340o.pdf

Opinia do ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw (druk nr 340) Biuro Legislacyjne
Danuta Drypa
do druku 340
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o narodowym spisie powszechnym  ludności i mieszkań w 2021 r. (druk nr 339)
 339o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (druk nr 339) Biuro Legislacyjne
Iwona Kozera-Rytel
do druku 339