Narzędzia:
Nr,
wersja pdf
Tytuł Autor Do druku,
inne informacje
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o narodowym spisie powszechnym  ludności i mieszkań w 2021 r. (druk nr 339)
 339o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (druk nr 339) Biuro Legislacyjne
Iwona Kozera-Rytel
do druku 339
Opinia do ustawy o  zmianie ustawy – Prawo celne oraz niektórych innych ustaw (druk nr 334) 334o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Prawo celne oraz niektórych innych ustaw (druk nr 334) Biuro Legislacyjne
Jakub Zabielski
do druku 334
Wsparcie publiczne ponoszone w związku z pandemią – porównanie Polski z największymi gospodarkami UE oe-328.pdf

OE-328

Wsparcie publiczne ponoszone w związku z pandemią – porównanie Polski z największymi gospodarkami UE dr hab. Piotr Krajewski
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw (druk nr 333) 333.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw (druk nr 333) Biuro Legislacyjne
Sławomir Szczepański
do druku 333
Ocena projektu ustawy o Agencji Spójności i Rozwoju (druk senacki 320) pod kątem skuteczności działania podobnych rozwiązań w innych państwach UE oe-330_2.pdf

OE-330

Ocena projektu ustawy o Agencji Spójności i Rozwoju (druk senacki 320) pod kątem skuteczności działania podobnych rozwiązań w innych państwach UE dr Paweł Kowalski do druku 320
Opinia do projektu ustawy o Agencji Spójności i Rozwoju (druk senacki 320). Ocena zaproponowanych rozwiązań na tle innych państw UE oe-329.pdf

OE-329

Opinia do projektu ustawy o Agencji Spójności i Rozwoju (druk senacki 320). Ocena zaproponowanych rozwiązań na tle innych państw UE dr hab. prof. Leszek Kwieciński do druku 320
Analiza rozwiązań zawartych w nowej ustawie o służbie zagranicznej (druk senacki nr 316) z uwzględnieniem porównania do przepisów obowiązujących w innych państwach Unii Europejskiej oe-327.pdf

OE-327

Analiza rozwiązań zawartych w nowej ustawie o służbie zagranicznej (druk senacki nr 316) z uwzględnieniem porównania do przepisów obowiązujących w innych państwach Unii Europejskiej dr hab. Brygida Kuźniak
dr Agata B. Capik
do druku 316
Analiza zgodności z Konstytucją RP ustawy o służbie zagranicznej (druk senacki nr 316) oe-326.pdf

OE-326

Analiza zgodności z Konstytucją RP ustawy o służbie zagranicznej (druk senacki nr 316) r.pr. prof. dr hab. Marek Chmaj do druku 316
Opinia do ustawy o służbie zagranicznej (druk nr 316) 316o.pdf

Opinia do ustawy o służbie zagranicznej (druk nr 316) Biuro Legislacyjne
Aldona Figura
do druku nr 316
Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym
(druk nr 315)
 315o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym (druk nr 315) Biuro Legislacyjne
Maciej Telec
do druku 315