Narzędzia:
Nr,
wersja pdf
Tytuł Autor Do druku,
inne informacje
Opinia w sprawie kwalifikacji, jako pomocy publicznej, dotacji przeznaczonych dla niektórych podmiotów
na finansowanie opieki nad obiektami wpisanymi na listę światowego dziedzictwa UNESCO oe-_339.pdf

OE 339

Opinia w sprawie kwalifikacji, jako pomocy publicznej, dotacji przeznaczonych dla niektórych podmiotów na finansowanie opieki nad obiektami wpisanymi na listę światowego dziedzictwa UNESCO Prof. dr hab. Artur Nowak-Far
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 418) 418o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 418) Biuro Legislacyjne
Maciej Telec
do druku 418
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty i ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (druk nr 416) 416o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty i ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (druk nr 416) Biuro Legislacyjne
Danuta Drypa
do druku 416
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 415) 415o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 415) Biuro Legislacyjne
Aldona Figura
do druku 415
Opinia prawna w przedmiocie: zakresu obowiązku przedstawienia przez Prezesa Trybunału Konstytucyjnego Senatowi Rzeczypospolitej Polskiej dorocznej informacji o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału oe_337.pdf

OE 337

Opinia prawna w przedmiocie: zakresu obowiązku przedstawienia przez Prezesa Trybunału Konstytucyjnego Senatowi Rzeczypospolitej Polskiej dorocznej informacji o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału R.pr. prof. dr hab. Marek Chmaj
Opinia do ustawy o zmianie nazwy Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy (druk nr 408) 408o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie nazwy Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy (druk nr 408) Biuro Legislacyjne
Jakub Zabielski
do druku 408
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (druk nr 407) 407o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (druk nr 407) Biuro Legislacyjne
Piotr Magda
do druku 407
Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Prawo o prokuraturze, ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 406) 406o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Prawo o prokuraturze, ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 406) Biuro Legislacyjne
Sławomir Szczepański
do druku 406
Opinia do ustawy o ratyfikacji Konwencji z Minamaty w sprawie rtęci, sporządzonej w Kumamoto dnia 10 października 2013 roku (druk nr 405) 405o.pdf

Opinia do ustawy o ratyfikacji Konwencji z Minamaty w sprawie rtęci, sporządzonej w Kumamoto dnia 10 października 2013 roku (druk nr 405) Biuro Legislacyjne
Mirosław Reszczyński
do druku 405
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o służbie zagranicznej (druk nr 404) 404o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o służbie zagranicznej (druk nr 404) Biuro Legislacyjne
Aldona Figura
do druku 404