Narzędzia:
Nr,
wersja pdf
Tytuł Autor Do druku,
inne informacje
Opinia do ustawy o utworzeniu Akademii Zamojskiej (druk nr 457) 457o.pdf

Opinia do ustawy o utworzeniu Akademii Zamojskiej (druk nr 457) Biuro Legislacyjne
Jakub Zabielski
do druku 457
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Solidarności i Męstwa imienia Witolda Pileckiego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 455) 455o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Solidarności i Męstwa imienia Witolda Pileckiego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 455) Biuro Legislacyjne
Renata Bronowska
do druku 455
Opinia do ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 454) 454o.pdf

Opinia do ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 454) Biuro Legislacyjne
Danuta Drypa
do druku 454
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o izbach rolniczych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 453) 453o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o izbach rolniczych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 453) Biuro Legislacyjne
Sławomir Szczepański
do druku 453
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw oraz niektórych innych ustaw (druk nr 452) 452o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw oraz niektórych innych ustaw (druk nr 452) Biuro Legislacyjne
Sławomir Szczepański
do druku 452
Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Prawo wodne (druk nr 451) 451o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Prawo wodne (druk nr 451) Biuro Legislacyjne
Maciej Telec
do druku 451
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy (druk nr 450) 450o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy (druk nr 450) Biuro Legislacyjne
Iwona Kozera-Rytel
do druku 450
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 448) 448o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 448) Biuro Legislacyjne
Sławomir Szczepański
do druku 448
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz niektórych innych ustaw (druk nr 447)
 447o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz niektórych innych ustaw (druk nr 447) Biuro Legislacyjne
Piotr Magda
do druku 447
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach (druk nr 445) 445o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach (druk nr 445) Biuro Legislacyjne
Mirosław Reszczyński
do druku 445