Narzędzia:
Nr,
wersja pdf
Tytuł Autor Do druku,
inne informacje
Opinia do ustawy o ratyfikacji Konwencji ramowej Rady Europy o wartości dziedzictwa kulturowego dla społeczeństwa, sporządzonej w Faro dnia 27 października 2005 r. (druk nr 717) 717o.pdf

Opinia do ustawy o ratyfikacji Konwencji ramowej Rady Europy o wartości dziedzictwa kulturowego dla społeczeństwa, sporządzonej w Faro dnia 27 października 2005 r. (druk nr 717) Biuro Legislacyjne
Danuta Drypa
do druku 717
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 716) 716o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 716) Biuro Legislacyjne
Sławomir Szczepański
do druku 716
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (druk nr 715) 715o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (druk nr 715) Biuro Legislacyjne
Piotr Magda
do druku 715
Opinia o ustawie o ustanowieniu Narodowego Dnia Powstań Śląskich (druk nr 711) 711o.pdf

Opinia o ustawie o ustanowieniu Narodowego Dnia Powstań Śląskich (druk nr 711) Biuro Legislacyjne
Michał Pruszczyński
do druku 711
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (druk nr 710) 710o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (druk nr 710) Biuro Legislacyjne
Jakub Zabielski
do druku 710
Opinia do ustawy o portowych urządzeniach do odbioru odpadów ze statków (druk nr 709)
 709o.pdf

Opinia do ustawy o portowych urządzeniach do odbioru odpadów ze statków (druk nr 709) Biuro Legislacyjne
Mirosław Reszczyński
do druku 709
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o służbie zagranicznej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 703) 703o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o służbie zagranicznej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 703) Biuro Legislacyjne
Aldona Figura
do druku 703
Opinia do ustawy o Akademii Kopernikańskiej
(druk nr 702) 702o.pdf

Opinia do ustawy o Akademii Kopernikańskiej (druk nr 702) Biuro Legislacyjne
Marek Jarentowski
do druku 702
Opinia do ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową (druk nr 701) 701o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową (druk nr 701) Biuro Legislacyjne
Piotr Magda
do druku 701
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu  oraz niektórych innych ustaw (druk nr 700) 700o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu oraz niektórych innych ustaw (druk nr 700) Biuro Legislacyjne
Iwona Kozera-Rytel
do druku 700