Narzędzia:
Nr,
wersja pdf
Tytuł Autor Do druku,
inne informacje
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
(druk nr 378)
 378o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (druk nr 378) BL
Bożena Langner
do druku 378
Opinia do ustawy o ratyfikacji Umowy o udziale Republiki Chorwacji w Europejskim Obszarze Gospodarczym, sporządzonej w Brukseli dnia 11 kwietnia 2014 r.
(druk nr 376)
 376o.pdf

Opinia do ustawy o ratyfikacji Umowy o udziale Republiki Chorwacji w Europejskim Obszarze Gospodarczym, sporządzonej w Brukseli dnia 11 kwietnia 2014 r. (druk nr 376) BL
Aldona Figura
do druku 376
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw
(druk nr 375)
 375o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 375) BL
Sławomir Szczepański
do druku 375
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku
(druk nr 373)
 373o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (druk nr 373) BL
Maciej Telec
do druku 373
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw
(druk nr 369)
 369o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 369) BL
Mirosław Reszczyński
do druku 369
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi  (druk nr 351) 351o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (druk nr 351) Biuro Legislacyjne
Danuta Drypa
do druku 351
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (druk nr 350) 350o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (druk nr 350) Biuro Legislacyjne
Sławomir Szczepański
do druku 350
Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Prawo lotnicze (druk nr 349) 349o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Prawo lotnicze (druk nr 349) Biuro Legislacyjne
Danuta Drypa
do druku 349
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej (druk nr 348) 348o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej (druk nr 348) Biuro Legislacyjne
Bożena Langren
do druku 348
Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe (druk nr 347) 347o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe (druk nr 347) Biuro Legislacyjne
Danuta Drypa
do druku 347