Narzędzia:
Nr,
wersja pdf
Tytuł Autor Do druku,
inne informacje
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 275) 275o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 275) Biuro Legislacyjne
Iwona Kozera-Rytel
do druku 275
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o paszach (druk nr 266) 266o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o paszach (druk nr 266) Biuro Legislacyjne
Sławomir Szczepański
do druku 266
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 262) 262o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 262) Biuro Legislacyjne
Sławomir Szczepański
do druku 262
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID 19 (druk nr 256)
 256o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID 19 (druk nr 256) Biuro Legislacyjne
Piotr Magda
do druku 256
Opinia do ustawy o zawodzie farmaceuty (druk nr 255) 255o.pdf

Opinia do ustawy o zawodzie farmaceuty (druk nr 255) Biuro Legislacyjne
Bożena Langner
do druku 255
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 254) 254o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 254) Biuro Legislacyjne
Iwona Kozera-Rytel
do druku 254
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (druk nr 253) 253o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (druk nr 253) Biuro Legislacyjne
Katarzyna Konieczko
do druku 253
Opinia do ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (druk nr 252) 252o.pdf

Opinia do ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (druk nr 252) Biuro Legislacyjne
Sławomir Szczepański
do druku 252
Opinia do ustawy o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (druk nr 251) 251o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (druk nr 251) Biuro Legislacyjne
Aldona Figura
do druku 251
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (druk nr 250) 250o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (druk nr 250) Biuro Legislacyjne
Jakub Zabielski
do druku 250