Narzędzia:

Lista aktualności

Gala laureatów 6. edycji konkursu „List do Taty”

W Senacie odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród laureatom 6. edycji konkursu „List do Taty”.

Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu Dróg Wodnych

Parlamentarny Zespół Dróg Wodnych zapoznał się z informacjami nt.: programów Odrzańska Droga Wodna oraz Droga Wodna Wisły, propozycji zmian w ustawie o żegludze śródlądowej oraz programu NAIADES III.

Spotkanie senatorów z komisarzem UE ds. sprawiedliwości

Członkowie komisji: Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej oraz Praworządności, Praw Człowieka i Petycji rozmawiali z Didierem Reyndersem m.in. o stanie przestrzegania unijnego prawa w Polsce.

W Senacie obradował Parlamentarny Zespół ds. Sportu Kobiet

Parlamentarny Zespół ds. Sportu Kobiet przeanalizował sytuację m.in zawodniczek i trenerek w sporcie amatorskim i zawodowym.

„Ciałopozytywność, fatphobia i body shaming” - posiedzenie Zespołu ds. Promocji Zdrowia w Każdym Rozmiarze

W Senacie odbyła się dyskusja nad zdrowotnymi i społecznymi skutkami otyłości

„Medycyna przyszłości – rola innowacji w procesie terapeutycznym”

Parlamentarny Zespół ds. Badań Naukowych i Innowacji w Ochronie Zdrowia debatował 16 listopada 2021 r. w Senacie na temat medycyny przyszłości i roli innowacji w leczeniu.

Spotkanie członków Komisji Spraw Zagranicznych i UE z wiceprzewodniczącą PE

Senatorowie rozmawiali z Robertą Metsolą m.in. o ostatniej debacie w Parlamencie Europejskim, poświęconej Polsce.

Parlamentarny Zespół o przyszłości polskiej dyplomacji

W Senacie obradował Parlamentarny Zespół ds. Naprawy Rzeczypospolitej.

Senatorowie Barbara i Bogdan Zdrojewscy na I koncercie laureatów XVIII Konkursu Chopinowskiego

Gala Wręczania Nagród i I koncert laureatów XVIII Konkursu Chopinowskiego.

W Senacie odbyło sie spotkanie polskich i francuskich senatorów z komisji spraw zagranicznych obu państw

Polscy i francuscy senatorowie rozmawiali o priorytetach prezydencji francuskiej w Radzie UE, o sytuacji na Białorusi, o konsekwencjach wycofania wojsk USA z Afganistanu.

67. doroczna sesja Zgromadzenia Parlamentarnego NATO

Senatorowie wzięli udział w 67.dorocznej sesji Zgromadzenia Parlamentarnego NATO

W Senacie o rekomendacjach dla zmian w systemie świadczeń społecznych

W Senacie odbyła się dyskusja podsumowująca cykl debat nt. reformy systemu świadczeń emerytalnych.Ich uczestnicy sformułowali rekomendacje, które miałyby zapewnić bezpieczeństwo emerytalne Polaków.