Narzędzia:

Lista aktualności

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych nt. przejrzystości finansów publicznych

Przejrzystość finansów publicznych w Polsce była tematem seminaryjnego posiedzenia senackiej Komisja Budżetu i Finansów Publicznych

Posiedzenie Senackiego Zespołu ds. Spółki GetBack

Senacki Zespół ds. Spółki GetBack zapoznał się z informacją o działaniach Ministerstwa Finansów w sprawie tej spółki.

Senacki Zespół "Zdrowie Polaków" o sytuacji rehabilitacji i fizjoterapii w Polsce

Parlamentarzyści i eksperci będą apelować o zwiększenie nakładów na rehabilitację i fizjoterapię medyczną w Polsce, bo jej koszt w porównaniu do medycyny naprawczej jest niewielki.

Wizyta studyjna Komisji Nadzwyczajnej ds. Klimatu w Tychach

Senatorowie zapoznali się m.in. z ekologicznymi formami produkcji energii w tym mieście, dyskutowali także z samorządowcami i ekspertami o rozwiązaniach proekologicznych.

W Senacie dyskutowano na temat kondycji polskiej gospodarki

Gospodarka oparta na wiedzy zapewnia jej prawidłowy i sukcesywny rozwój – to najważniejszy wniosek z debaty „Dokąd zmierza polska gospodarka – piasek w tryby rozkręconej gospodarki rynkowej”.

Patroni roku 2022

Na mocy uchwał Senatu Władysław Bartoszewski, Bronisław Geremek, Ignacy Łukasiewicz i Bruno Schulz będą patronami 2022 r. Rok 2022 będzie też Rokiem Botaniki.

Gala laureatów 6. edycji konkursu „List do Taty”

W Senacie odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród laureatom 6. edycji konkursu „List do Taty”.

Senacka Grupa Polsko-Czeska spotkała się z ambasadorem Czech kończącym misję w Polsce

Senacka Grupa Polsko-Czeska spotkała się z ambasadorem Czech w Polsce, który kończy misję w naszym kraju. Rozmawiano o współpracy polsko-czeskiej i jak najszybszym zakończeniu spornych kwestii wokół elektrowni w Turowie.

Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu Dróg Wodnych

Parlamentarny Zespół Dróg Wodnych zapoznał się z informacjami nt.: programów Odrzańska Droga Wodna oraz Droga Wodna Wisły, propozycji zmian w ustawie o żegludze śródlądowej oraz programu NAIADES III.

Spotkanie senatorów z komisarzem UE ds. sprawiedliwości

Członkowie komisji: Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej oraz Praworządności, Praw Człowieka i Petycji rozmawiali z Didierem Reyndersem m.in. o stanie przestrzegania unijnego prawa w Polsce.

W Senacie obradował Parlamentarny Zespół ds. Sportu Kobiet

Parlamentarny Zespół ds. Sportu Kobiet przeanalizował sytuację m.in zawodniczek i trenerek w sporcie amatorskim i zawodowym.

„Ciałopozytywność, fatphobia i body shaming” - posiedzenie Zespołu ds. Promocji Zdrowia w Każdym Rozmiarze

W Senacie odbyła się dyskusja nad zdrowotnymi i społecznymi skutkami otyłości