Narzędzia:
  • IX kadencja (12.11.2015 r. - 11.11.2019 r.) - Informacje archiwalne dostępne są poprzez wybranie IX kadencji w oknie wyboru w zakładce „prace” lub „senatorowie” za wyjątkiem spisu odpowiedzi na oświadczenia senatorów, który jest dostępny w zakładce "archiwum IX kadencja".
  • VIII kadencja (8.11.2011 r. - 11.11.2015 r.) - Informacje archiwalne dostępne są poprzez wybranie VIII kadencji w oknie wyboru w zakładce „prace” lub „senatorowie” za wyjątkiem spisu odpowiedzi na oświadczenia senatorów, który jest dostępny w zakładce "archiwum VIII kadencja".
  • VII kadencja (5.11.2007 r. - 7.11.2011 r.)
  • VI kadencja (19.10.2005 r. - 4.11.2007 r.)
  • V kadencja (19.10.2001 r. - 18.10.2005 r.)
  • IV kadencja (20.10.1997 r. - 18.10.2001 r.)
  • III kadencja (19.09.1993 r. - 20.10.1997 r.)
  • II kadencja (25.11.1991 r. - 31.05.1993 r.)
  • I kadencja (18.06.1989 r. - 25.11.1991 r.)