Narzędzia:
1. Rafał Ambrozik  (od 2019-11-12)
2. Włodzimierz Bernacki  (członek prezydium) (od 2019-11-12)
3. Grzegorz Bierecki  (od 2019-11-12)
4. Przemysław Błaszczyk  (od 2019-11-12)
5. Jacek Bogucki  (od 2019-11-12)
6. Margareta Budner  (od 2019-11-12)
7. Jerzy Chróścikowski  (od 2019-11-12)
8. Grzegorz Czelej  (od 2019-11-12)
9. Jerzy Czerwiński  (od 2019-11-12)
10. Dorota Czudowska  (od 2019-11-12)
11. Wiesław Dobkowski  (od 2019-11-12)
12. Wiktor Durlak  (od 2019-11-12)
13. Ewa Gawęda  (od 2019-11-12)
14. Stanisław Gogacz  (od 2019-11-12)
15. Mieczysław Golba  (od 2019-11-12)
16. Mariusz Gromko  (od 2019-11-12)
17. Jan Hamerski  (od 2019-11-12)
18. Stanisław Karczewski  (od 2019-11-12)
19. Maria Koc  (od 2019-11-12)
20. Marek Komorowski  (od 2019-11-12)
21. Tadeusz Kopeć  (od 2019-11-12)
22. Małgorzata Kopiczko  (od 2019-11-12)
23. Waldemar Kraska  (od 2019-11-12)
24. Maciej Łuczak  (od 2019-11-12)
25. Józef Łyczak  (od 2019-11-12)
26. Ryszard Majer  (od 2019-11-12)
27. Robert Mamątow  (od 2019-11-12)
28. Marek Martynowski  (wiceprzewodniczący) (od 2019-11-12)
29. Krzysztof Mróz  (od 2019-11-12)
30. Bogusława Orzechowska  (od 2019-11-12)
31. Stanisław Ożóg  (od 2019-11-12)
32. Andrzej Pająk  (od 2019-11-12)
33. Marek Pęk  (zastępca sekretarza) (od 2019-11-12)
34. Wojciech Piecha  (od 2019-11-12)
35. Zdzisław Pupa  (od 2019-11-12)
36. Jarosław Rusiecki  (od 2019-11-12)
37. Janina Sagatowska  (od 2019-11-12)
38. Michał Seweryński  (od 2019-11-12)
39. Wojciech Skurkiewicz  (od 2019-11-12)
40. Krzysztof Słoń  (od 2019-11-12)
41. Aleksander Szwed  (od 2019-11-12)
42. Rafał Ślusarz  (od 2019-11-12)
43. Dorota Tobiszowska  (od 2019-11-12)
44. Kazimierz Wiatr  (od 2019-11-12)
45. Jacek Włosowicz  (od 2019-11-12)
46. Alicja Zając  (członek prezydium) (od 2019-11-12)
1. Jan Maria Jackowski  (od 2019-11-12 do 2022-02-22)
2. Józef Zając  (od 2019-11-12 do 2021-08-12)

Sekretariat Klubu tel. 22 694 26 27

1. Paweł Arndt  (od 2019-11-12)
2. Halina Bieda  (od 20 listopada 2019 r. członek Prezydium Grupy Senatorów) (od 2019-11-12)
3. Marek Borowski  (od 20 listopada 2019 r. wiceprzewodniczący Grupy Senatorów) (od 2019-11-12)
4. Bogdan Borusewicz  (od 2019-11-12)
5. Barbara Borys-Damięcka  (od 2019-11-12)
6. Marcin Bosacki  (od 28 września 2020 r. przewodniczący Grupy Senatorów) (od 2019-11-12)
7. Krzysztof Brejza  (od 20 listopada 2019 r. członek Prezydium Grupy Senatorów) (od 2019-11-12)
8. Alicja Chybicka  (od 2019-11-12)
9. Leszek Czarnobaj  (od 2019-11-12)
10. Robert Dowhan  (od 2019-11-12)
11. Artur Dunin  (od 2019-11-12)
12. Jerzy Fedorowicz  (od 2019-11-12)
13. Zygmunt Frankiewicz  (od 26.05.2021 r. wiceprzewodniczący Grupy Senatorów) (od 2019-11-12)
14. Beniamin Godyla  (od 2019-11-12)
15. Agnieszka Gorgoń-Komor  (od 2019-11-12)
16. Tomasz Grodzki  (od 2019-11-12)
17. Janusz Gromek  (od 2019-11-12)
18. Jolanta Hibner  (od 2019-11-12)
19. Danuta Jazłowiecka  (od 20.11.2019 r. do 26.05.2021 r. członek Prezydium Grupy Senatorów) (od 2019-11-12)
20. Kazimierz Kleina  (od 2019-11-12)
21. Bogdan Klich  (od 2019-11-12)
22. Andrzej Kobiak  (od 2019-11-12)
23. Magdalena Kochan  (od 2019-11-12)
24. Agnieszka Kołacz-Leszczyńska  (od 26.05.2021 r. członek Prezydium Grupy Senatorów) (od 2019-11-12)
25. Władysław Komarnicki  (od 2019-11-12)
26. Stanisław Lamczyk  (od 2019-11-12)
27. Beata Małecka-Libera  (od 2019-11-12)
28. Ewa Matecka  (od 2019-11-12)
29. Antoni Mężydło  (od 2019-11-12)
30. Janusz Pęcherz  (od 2019-11-12)
31. Marek Plura  (od 2019-11-12)
32. Aleksander Pociej  (od 2019-11-12)
33. Jadwiga Rotnicka  (od 2019-11-12)
34. Sławomir Rybicki  (od 2019-11-12)
35. Joanna Sekuła  (od 2019-11-12)
36. Adam Szejnfeld  (od 2019-11-12)
37. Ryszard Świlski  (od 2019-11-12)
38. Jerzy Wcisła  (od 20 listopada 2019 r. - sekretarz) (od 2019-11-12)
39. Barbara Zdrojewska  (od 2019-11-12)
40. Bogdan Zdrojewski  (od 20.11.2019 r. do 26.05.2021 r. wiceprzewodniczący Grupy Senatorów) (od 2019-11-12)
41. Wojciech Ziemniak  (od 2019-11-12)
1. Jacek Bury  (od 2019-11-12 do 2021-01-17)
2. Kazimierz Michał Ujazdowski  (od 2019-11-12 do 2021-06-21)

Sekretariat Klubu tel. 22 694 92 50

1. Ryszard Bober  (od 2019-11-12 do 2019-12-09)
2. Michał Kamiński  (od 2019-11-12 do 2019-12-09)
3. Jan Filip Libicki  (od 2019-11-12 do 2019-12-09)

10 grudnia 2019 r. w ramach Klubu Parlamentarnego Koalicja Polska – Polskie Stronnictwo Ludowe – Kukiz 15 zostało zawiązane Koło Senatorów Koalicja Polska – Polskie Stronnictwo Ludowe. Członkowie tego koła senackiego pozostają członkami Klubu Parlamentarnego KP-PSL-Kukiz15 (za regulamin koła uznano regulamin klubu), ale od 10 grudnia 2019 r. ich działalność parlamentarna prezentowana na niniejszej stonie internetowej będzie wiązana z przynależnością do Koła Senatorów KP-PSL.

Sekretariat Klubu tel. 22 692 23 21

1. Wojciech Konieczny  (od 2019-11-12 do 2021-12-13)
2. Gabriela Morawska-Stanecka  (od 2019-11-12 do 2021-12-13)

Sekretariat Klubu tel. 22 692 28 16

1. Ryszard Bober  (przewodniczący) (od 2019-12-10)
2. Michał Kamiński  (od 2019-12-10)
3. Jan Filip Libicki  (od 2019-12-10)
4. Kazimierz Michał Ujazdowski  (od 2021-06-23)

Sekretariat Koła tel. 22 692 23 21

1. Krzysztof Kwiatkowski  (od 2019-11-14)
2. Lidia Staroń  (przewodnicząca) (od 2019-11-14)
3. Wadim Tyszkiewicz  (od 2019-11-14)
1. Stanisław Gawłowski  (od 2019-11-12)
2. Jan Maria Jackowski  (od 2022-02-23)
1. Jacek Bury  (od 2021-01-18 do 2021-02-28)
2. Krzysztof Kwiatkowski  (od 2019-11-12 do 2019-11-13)
3. Lidia Staroń  (od 2019-11-12 do 2019-11-13)
4. Wadim Tyszkiewicz  (od 2019-11-12 do 2019-11-13)

Sekretariat tel. 22 692 92 66

1. Jacek Bury  (od 2021-03-01)

Sekretariat Koła tel. 22 692 29 12

1. Józef Zając  (od 2021-08-13)

Sekretariat koła tel. 22 694 14 49