Narzędzia:
Numer druku Data druku Treść druku Plik
284 30.11.2020 r. Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw
283 30.11.2020 r. Ustawa o zmianie ustawy o dotacji przeznaczonej dla niektórych podmiotów
282 30.11.2020 r. Ustawa o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw
281 30.11.2020 r. Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego
280 30.11.2020 r. Ustawa o zmianie ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie
279 30.11.2020 r. Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii kadr medycznych
278 30.11.2020 r. Ustawa o zmianie nazwy Akademii Muzycznej w Krakowie
278 A 3.12.2020 r. Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu o ustawie o zmianie nazwy Akademii Muzycznej w Krakowie
277 30.11.2020 r. Ustawa o zmianie ustawy o Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie
276 30.11.2020 r. Ustawa o zmianie nazwy Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu