Narzędzia:
Numer druku Data druku Treść druku Plik
382 16.04.2021 r. Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie powołania Rzecznika Praw Obywatelskich
381 15.04.2021 r. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego
380 15.04.2021 r. Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z objęciem prawem do zasiłku pogrzebowego nowej grupy uprawnionych
379 15.04.2021 r. Projekt uchwały w 40. rocznicę rejestracji Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych "Solidarność"
378 16.04.2021 r. Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
377 16.04.2021 r. Ustawa o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz niektórych innych ustaw
376 16.04.2021 r. Ustawa o ratyfikacji Umowy o udziale Republiki Chorwacji w Europejskim Obszarze Gospodarczym, sporządzonej w Brukseli dnia 11 kwietnia 2014 r.
375 16.04.2021 r. Ustawa o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw
374 16.04.2021 r. Ustawa o zmianie ustawy o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób
373 16.04.2021 r. Ustawa o zmianie ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku