Narzędzia:
Numer druku Data druku Treść druku Plik
424 10.06.2021 r. Projekt uchwały w sprawie upamiętnienia ofiar wywózek na Syberię w 80. rocznicę IV deportacji
423 10.06.2021 r. Projekt uchwały w sprawie uczczenia 65. rocznicy Poznańskiego Czerwca ʼ56
422 31.05.2021 r. Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2020 roku
421 7.06.2021 r. Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2020 r.
420 7.06.2021 r. Jawna roczna informacja Prokuratora Generalnego o łącznej liczbie osób, wobec których został skierowany wniosek o zarządzenie kontroli i utrwalania rozmów lub wniosek o zarządzenie kontroli operacyjnej
419 31.05.2021 r. Uchwała w sprawie powołania Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
418 31.05.2021 r. Ustawa o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw
418 A 9.06.2021 r. Sprawozdanie Komisji Zdrowia o ustawie o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw
417 31.05.2021 r. Ustawa o zmianie ustawy o kołach gospodyń wiejskich
416 31.05.2021 r. Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty i ustawy o finansowaniu zadań oświatowych