Narzędzia:
Numer druku Data druku Treść druku Plik
579 24.11.2021 r. Projekt uchwały w sprawie uczczenia setnej rocznicy urodzin Józefa Szajny
578 18.11.2021 r. Projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz ustawy – Prawo energetyczne
577 18.11.2021 r. Ustawa o zmianie ustawy o Narodowym Banku Polskim oraz ustawy – Kodeks karny wykonawczy
576 18.11.2021 r. Ustawa o zmianie ustawy o lasach oraz ustawy o ochronie przyrody
575 18.11.2021 r. Ustawa o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych
574 18.11.2021 r. Ustawa o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw
573 18.11.2021 r. Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw
572 18.11.2021 r. Ustawa o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw
571 18.11.2021 r. Ustawa o wsparciu przygotowania III Igrzysk Europejskich w 2023 roku
571 A 24.11.2021 r. Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu oraz Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o wsparciu przygotowania III Igrzysk Europejskich w 2023 roku