Narzędzia:
Numer druku Data druku Treść druku Plik
619 24.01.2022 r. Projekt ustawy o zmianie ustawy o lasach
618 14.01.2022 r. Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług
618 A 19.01.2022 r. Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności o ustawie o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług
618 B 19.01.2022 r. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych o ustawie o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług
618 Z 20.01.2022 r. Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług
617 14.01.2022 r. Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu
617 A 19.01.2022 r. Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności o ustawie o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu
617 Z 20.01.2022 r. Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu
616 14.01.2022 r. Ustawa o zmianie ustawy o przetwarzaniu danych dotyczących przelotu pasażera
616 A 19.01.2022 r. Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o zmianie ustawy o przetwarzaniu danych dotyczących przelotu pasażera