Narzędzia:
Numer druku Data druku Treść druku Plik
463 23.07.2021 r. Projekt uchwały ku czci wybitnego działacza niepodległościowego, wydawcy i polityka Wiktora Kulerskiego
462 21.07.2021 r. Projekt ustawy o zmianie ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej
461 19.07.2021 r. Informacja dla Sejmu i Senatu RP o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń – czerwiec 2021 r. (przewodnictwo Portugalii w Radzie Unii Europejskiej)
460 20.07.2021 r. Projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
459 14.07.2021 r. Informacja na temat przetwarzania danych telekomunikacyjnych, pocztowych i internetowych oraz wyników przeprowadzonych kontroli w 2020 roku
458 13.07.2021 r. Projekt ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej
457 9.07.2021 r. Ustawa o utworzeniu Akademii Zamojskiej
457 A 14.07.2021 r. Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu o ustawie o utworzeniu Akademii Zamojskiej
456 14.07.2021 r. Powołanie Rzecznika Praw Obywatelskich
455 9.07.2021 r. Ustawa o zmianie ustawy o Instytucie Solidarności i Męstwa imienia Witolda Pileckiego oraz niektórych innych ustaw