Narzędzia:
Numer druku Data druku Treść druku Plik
317 22.01.2021 r. Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie powołania Rzecznika Praw Obywatelskich
316 22.01.2021 r. Ustawa o służbie zagranicznej
315 22.01.2021 r. Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym
314 22.01.2021 r. Ustawa o kolejnym w 2021 r. dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów
313 22.01.2021 r. Ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw
312 22.01.2021 r. Ustawa o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw
311 22.01.2021 r. Ustawa o zmianie ustawy o ochronie osób i mienia oraz ustawy o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych
310 7.01.2021 r. Projekt ustawy o zmianie ustawy o petycjach
309 11.01.2021 r. Projekt rezolucji w sprawie wzmocnienia współpracy ze Stanami Zjednoczonymi
309 S 12.01.2021 r. Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej oraz Komisji Ustawodawczej o projekcie rezolucji w sprawie wzmocnienia współpracy ze Stanami Zjednoczonymi (druk nr 309)