Narzędzia:
Numer druku Data druku Treść druku Plik
213 18.09.2020 r. Ustawa o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw
212 18.09.2020 r. Ustawa o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn
211 18.09.2020 r. Ustawa o zmianie ustawy o Radzie Mediów Narodowych
210 18.09.2020 r. Ustawa o Funduszu Medycznym
209 18.09.2020 r. Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw
208 18.09.2020 r. Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw
207 18.09.2020 r. Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19
206 18.09.2020 r. Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o wzmocnionej współpracy obronnej, podpisanej w Warszawie dnia 15 sierpnia 2020 r.
205 18.09.2020 r. Ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym
204 18.09.2020 r. Ustawa o zmianie ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego