Narzędzia:
Numer druku Data druku Treść druku Plik
888 25.05.2022 r. druk testowy
721 19.05.2022 r. Projekt uchwały w sprawie ustaleń poczynionych przez Senacki Zespół do spraw Spółki GETBACK S.A.
720 19.05.2022 r. Projekt uchwały w 100. rocznicę objęcia części Górnego Śląska przez Polskę
719 17.05.2022 r. Sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich w sprawie wniosku o wyrażenie przez Senat zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej senatora Tomasza Grodzkiego
718 17.05.2022 r. Sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich w sprawie wniosku o wyrażenie przez Senat zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej senator Magdaleny Kochan
717 13.05.2022 r. Ustawa o ratyfikacji Konwencji ramowej Rady Europy o wartości dziedzictwa kulturowego dla społeczeństwa, sporządzonej w Faro dnia 27 października 2005 r.
717 A 18.05.2022 r. Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej o ustawie o ratyfikacji Konwencji ramowej Rady Europy o wartości dziedzictwa kulturowego dla społeczeństwa, sporządzonej w Faro dnia 27 października 2005 r.
716 13.05.2022 r. Ustawa o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw
716 A 17.05.2022 r. Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o ustawie o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw
715 13.05.2022 r. Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw