Narzędzia:

Andrzej Frycz-Modrzewski 1551 r.
"O poprawie Rzeczpospolitej"' Księga I. "O obyczajach"


"Senat jest tym, co pozostałe władze do szlachetnych działań pobudza, od nieuczciwych odwodzi, a namiętności studzi. Dlatego bez rady, opinii i kontroli Senatu nic w Rzeczpospolitej ani poza jej granicami czynić się nie godzi."