Narzędzia:

Zespoły senackie i parlamentarne są apolitycznymi grupami skupiającymi parlamentarzystów, tworzonymi do zrealizowania celów określonych w ich regulaminach wewnętrznych. Cele działania zespołu, sposób działania oraz organizację wewnętrzną zespoły ustalają samodzielnie. Zespoły działają na podstawie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora oraz Regulaminu Senatu (Sejmu). Władze zespołu mają obowiązek podania do wiadomości Prezydium Izby składu osobowego zespołu oraz regulaminu wewnętrznego.

Zestawienie "Zespoły parlamentarne" obejmuje zespoły, obsługiwane przez Kancelarię Senatu, w których uczestniczą senatorowie. Informacje o pozostałych zespołach parlamentarnych z udziałem senatorów znajdują się na stronie http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/agent.xsp?symbol=ZESPOLY&NrKadencji=9