Narzędzia:

Lista aktualności

Prace w komisjach senackich – 10 września 2021 r.

Obradowała Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej.

Prace w komisjach senackich – 9 września 2021 r.

Obradowały senackie komisje: Nadzwyczajna ds. Klimatu, Budżetu i Finansów Publicznych, Zdrowia

Prace w komisjach senackich – 6 sierpnia 2021 r.

Obradowała senacka Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich.

Prace w komisjach senackich – 3 sierpnia 2021 r.

Obradowały senackie komisje: klimatu, zdrowia, rodziny, samorządu terytorialnego, kultury, infrastruktury, samorządu terytorialnego i administracji państwowej, praw człowieka, praworządności i petycji

Prace w komisjach senackich – 21 lipca 2021 r.

Obradowały senackie komisje: środowiska, budżetu, spraw zagranicznych, regulaminowa oraz praw człowieka.

Prace w komisjach senackich – 16 czerwca 2021 r.

Obradowały senackie komisje: Infrastruktury, Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, Ustawodawcza, Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich, Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

Prace w komisjach senackich – 15 czerwca 2021 r.

Obradowały senackie komisje: zdrowia, gospodarki, rolnictwa, rodziny, kultury oraz emigracji

Prace w komisjach senackich – 9 czerwca 2021 r.

Obradowały komisje: zdrowia, rodziny, praw człowieka, ustawodawcza, samorządu terytorialnego, infrastruktury, nauki, kultury, budżetu.

Prace w komisjach senackich – 25 maja 2021 r.

Komisja Zdrowia debatowała o miejscu ochrony zdrowia w Krajowym Planie Odbudowy (KPO). Senatorowie zapoznali się z propozycjami Ministerstwa Zdrowia i zgłosili szereg własnych postulatów.

Prace w komisjach senackich – 19 maja 2021 r.

Obradowały komisje senackie: Nadzwyczajna ds. Klimatu, Budżetu i Finansów Publicznych oraz Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej.

24. posiedzenie Senatu – drugi dzień

Zakończył się drugi dzień obrad. Izba wznowi obrady 27 maja br.

24. posiedzenie Senatu – pierwszy dzień

Zakończył się pierwszy dzień obrad