Narzędzia:

Lista aktualności

33. posiedzenie Senatu – drugi dzień

Zakończył się drugi dzień posiedzenia Senatu. Izba wznowi obrady w piątek 26 bm. o godz. 10.00.

33. posiedzenie Senatu – pierwszy dzień

Zakończył się pierwszy dzień obrad

Prace w komisjach senackich – 24 listopada 2021 r.

Obradowały Komisje: Nauki, Edukacji i Sportu, Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

Prace w komisjach senackich – 19 listopada 2021 r.

Obradowały komisje: Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej

Prace w komisjach senackich – 17 listopada 2021 r.

Obradowały senackie komisje: Gospodarki Narodowej i Innowacyjności, Budżetu i Finansów Publicznych, Ustawodawcza, Infrastruktury, Obrony Narodowej, Środowiska.

Prace w komisjach senackich – 10 listopada 2021 r.

Komisja rolnictwa zapoznała się z informacją nt. aktualnego stanu przygotowania projektu Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023–27, rozpatrzyła też ustawę o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników.

32. posiedzenie Senatu – trzeci dzień

Senatorowie zakończyli obrady.

32. posiedzenie Senatu – drugi dzień

Zakończył się drugi dzień posiedzenia Senatu.

Prace w komisjach senackich – 27 października 2021 r.

Obradowały senackie komisje: Budżetu i Finansów Publicznych, Infrastruktury, Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, Ustawodawcza, Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej, Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

32. posiedzenie Senatu – pierwszy dzień

Zakończył się pierwszy dzień obrad.

Prace w komisjach senackich – 26 października 2021 r.

Obradowały senackie komisje: ds. klimatu, nauki, rodziny, budżetu, emigracji, samorządu terytorialnego, rolnictwa, środowiska, praw człowieka, infrastruktury, ustawodawcza.

Prace w komisjach senackich – 21 października 2021 r.

Obradowała Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej.