Narzędzia:

Lista aktualności

17. posiedzenie Senatu ‒ zapowiedź

26‒28 października 2020 r. odbędzie się 17. posiedzenie Senatu. Zaplanowano na nim m.in. rozpatrzenie nowelizacji, która przewiduje zwolnienie personelu medycznego skierowanego do walki z epidemią z odpowiedzialności karnej za błędy.

Prace w komisjach senackich – 22 października 2020 r.

Komisja Ustawodawcza rozpatrzyła pięć projektów uchwał okolicznościowych dotyczących ustanowienia patronów roku 2021 r. i zdecydowała o rozpoczęciu prac nad podjęciem inicjatywy ustawodawczej dotyczącej nowelizacji ustawy – Kodeks postępowania karnego

Senat zakończył prace nad nowelizacją ustawy o ochronie zwierząt

Senat wprowadził 36 poprawek do ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw. „Wydaje się, że to jest najlepsze, co Senat mógł osiągnąć” – ocenił po głosowaniu Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki.

16. posiedzenie Senatu – czwarty dzień

Senatorowie zakończyli obrady

16. posiedzenie Senatu – trzeci dzień

Zakończył się trzeci dzień obrad

Prace w komisjach senackich – 12 października 2020 r.

Obradowały komisje: ustawodawcza, rolnictwa, zdrowia, samorządu terytorialnego i infrastruktury.

Prace w komisjach senackich – 9 października 2020 r.

Obradowała Komisja Rolnictwa i Rozwoju

Prace w komisjach senackich – 8 października 2020 r.

Komisja Ustawodawcza obradowała nad nowelizacją ustawy o ochronie zwierząt

16. posiedzenie Senatu – zakończył się drugi dzień obrad

Zakończył się drugi dzień 16. posiedzenia.

Marszałek Senatu o 16. posiedzeniu Izby

Senat zajmie się nowelizacją ustawy o ochronie zwierząt 13 października, podczas dodatkowego dnia 16. posiedzenia Izby. Poinformował o tym podczas briefingu przed posiedzeniem Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki.

16. posiedzenie Senatu – pierwszy dzień

Zakończył się pierwszy dzień 16. posiedzenia Senatu.

Prace w komisjach senackich ‒ 29 września 2020 r.

Obradowały senackie komisje, m.in. budżetu, rodziny, gospodarki narodowej, ustawodawcza.