Narzędzia:

Lista aktualności

Senacki zespół przygotuje raport nt. afery GetBack i opracuje inicjatywę legislacyjną w tej sprawie

Odbyło się posiedzenie Senackiego Zespołu ds. Spółki GetBack

20. posiedzenie Senatu ‒ pierwszy dzień

Zakończył się pierwszy dzień 20. posiedzenia Senatu.

Prace w komisjach senackich – 11 stycznia 2021 r.

Obradowały komisje: Ustawodawcza, Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Zdrowia

Prace w komisjach senackich – 5 stycznia 2021 r.

Obradowały komisje senackie, m.in. kultury, zdrowia, gospodarki, praw człowieka, budżetu.

Prace w komisjach senackich – 4 stycznia 2021 r.

Obradowały senackie komisje, m.in.nadzwyczajna ds. klimatu, budżetu, samorządu terytorialnego, praw człowieka, regulaminowa, spraw emigracji.

Prezentacja senackiej inicjatywy ustawodawczej ws. pomocy dla przedsiębiorców

Marszałek Senatu prof. Tomasz Grodzki, przewodniczący Komisji Ustawodawczej, senator Krzysztof Kwiatkowski, Wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski i posłanka Małgorzata Prokop-Paczkowska zaprezentowali projekt tzw. specustawy odszkodowawczej.

19. posiedzenie Senatu ‒ drugi dzień

Senatorowie zakończyli obrady

19. posiedzenie Senatu ‒ pierwszy dzień

Zakończył się pierwszy dzień 19. posiedzenia Senatu.

Prace w komisjach senackich – 16 grudnia 2020 r.

Obradowały komisje senackie, m.in. samorządu terytorialnego, zdrowia, ustawodawcza, nauki, praw człowieka, rodziny, spraw zagranicznych.

Prace w komisjach senackich – 15 grudnia 2020 r.

Obradowały komisje senackie, m.in. nauki, rodziny, spraw emigracji, spraw zagranicznych, gospodarki narodowej, ustawodawcza, praw człowieka, rolnictwa, budżetu.

Prace w komisjach senackich – 10 grudnia 2020 r.

Obradowały senackie komisje: samorządu terytorialnego, ustawodawcza, budżetu, ds. klimatu, środowiska i rolnictwa.

Prace w komisjach senackich – 9 grudnia 2020 r.

Obradowała Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.