Narzędzia:
Bogdan Pęk

Bogdan Pęk

  • Okręg wyborczy nr 31
  • Kandydat Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość
  • Kadencje: VIII
  • E-mail:
  • WWW: http://bogdanpek.pl

Poseł II, III, i IV kadencji

Poseł do Parlamentu Europejskiego VI kadencji

Urodził się 8 kwietnia 1953 r. w Krakowie.

W 1979 r. ukończył studia na Wydziale Zootechnicznym Akademii Rolniczej w Krakowie.

W latach 1980–1985 pracował w Okręgowym Przedsiębiorstwie Przemysłu Mięsnego w Krakowie, był m.in. wiceprzewodniczącym NSZZ „Solidarność”, a także wiceprzewodniczącym Rady Pracowniczej w tych zakładach. Od 1985 do 1990 r. był prezesem zarządu Spółdzielni Kółek Rolniczych w Zielonkach. W latach 1990–1992 pełnił funkcję sekretarza, a w okresie 1992–2000 – prezesa Zarządu Polskiego Stronnictwa Ludowego w Krakowie.

W okresie 1986–1990 sprawował mandat radnego Rady Gminy Zielonki, a w 1998–2002 i 2010–2011 był radnym Sejmiku Województwa Małopolskiego.

W Sejmie II kadencji przewodniczył Komisji Nadzwyczajnej do Rozpatrzenia Projektów Ustaw Lustracyjnych, pracował w Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz w Komisji Przekształceń Własnościowych. W Sejmie III kadencji przewodniczył Komisji Etyki Poselskiej, pełnił funkcję zastępcy przewodniczącego Komisji Skarbu Państwa, Uwłaszczenia i Prywatyzacji. Był zastępcą przewodniczących dwóch komisji nadzwyczajnych: do rozpatrzenia projektów ustaw dotyczących powszechnego dostępu do archiwów i dokumentacji byłych organów bezpieczeństwa państwa oraz do rozpatrzenia projektu ustawy o reprywatyzacji nieruchomości i niektórych ruchomości osób fizycznych przejętych przez Państwo lub gminę miasta stołecznego Warszawy oraz o rekompensatach. W Sejmie IV kadencji pracował w Komisji Europejskiej, Komisji Skarbu Państwa oraz w Komisji do Spraw Unii Europejskiej. Sprawował funkcję przewodniczącego Podkomisjistałej do spraw przekształceń własnościowych w sektorach strategicznych. W Parlamencie Europejskim VI kadencji pracował w Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Regionalnego. Wchodził w skład delegacji ds. współpracy Unii Europejskiej z Chińską Republiką Ludową, a także delegacji ds. współpracy Unii Europejskiej z Białorusią. Był też zastępcą członka Komisji Spraw Konstytucyjnych.

Należy do Polskiego Związku Łowieckiego.

Bezpartyjny.

Jest żonaty, ma dwoje dzieci.

Okręg wyborczy nr 31 – powiaty: krakowski, miechowski i olkuski.