Narzędzia:

Prof. Tomasz Grodzki  - Marszałek Senatu RP X kadencji, senator IX kadencji, profesor nauk medycznych, chirurg klatki piersiowej i transplantolog, specjalizujący się w przeszczepach płuc.

Urodził się 13 maja 1958 roku w Szczecinie. W 1977 roku ukończył z pierwszą nagrodą II LO w Szczecinie w klasie o profilu matematyczno-fizycznym i w tym samym roku rozpoczął studia na Pomorskiej Akademii Medycznej. Współtworzył pierwszy parlament studentów PAM oraz żłobek dla dzieci studenckich. Zaangażował się także w działalność opozycyjną
- był jednym z 4 przywódców strajków studenckich w roku 1981. Skutkowało to „wilczym biletem” - mimo uzyskania dyplomu ukończenia studiów z II lokatą na roku miał problem ze znalezieniem pracy.

Prof. Tomasz Grodzki rozpoczął karierę zawodową od stażu w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Szczecinie. W 1984 roku podjął pracę w Specjalistycznym Szpitalu im. prof. Alfreda Sokołowskiego w Szczecinie-Zdunowie, z którym związany jest do dziś.
W 1991 roku obronił doktorat i uzyskał specjalizację II stopnia z chirurgii klatki piersiowej. W 1995 r. został ordynatorem Oddziału Torakochirurgii, podniesionego do rangi Kliniki Chirurgii Klatki Piersiowej i Transplantacji Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego.
W latach 1998-2016 był dyrektorem szpitala i przewodniczącym Kolegium Dyrektorów Szpitali Zachodniopomorskich. Współtworzył Polskie Towarzystwo Kardio-Torakochirurgów, a w latach 2003–2015 był prezesem Klubu Torakochirurgów Polskich. W 2007 roku uzyskał specjalizację z transplantologii klinicznej, a w 2011 roku z rąk Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego otrzymał tytuł profesora nauk medycznych.

W 2011 roku kierowany przez prof. Tomasza Grodzkiego zespół Kliniki Chirurgii Klatki Piersiowej i Transplantacji Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego przeprowadził pierwszy udany przeszczep płuc w Szczecinie. W 2014 roku prof. Grodzki został powołany na Konsultanta Krajowego w dziedzinie chirurgii klatki piersiowej. W latach 2016–2018 był prezesem Polskiego Towarzystwa Kardio-Torakochirurgów.

W latach 2003-2004 prof. Tomasz Grodzki stał na czele European Society of Thoracic Surgeons. Jako pierwszy Polak został w 2004 roku przyjęty w poczet członków American Association for Thoracic Surgery, najbardziej prestiżowego towarzystwa chirurgii klatki piersiowej na świecie.

Od  2006 do 2015 roku prof. Tomasz Grodzki był radnym Rady Miasta Szczecina. Z jego inicjatywy powstał w Szczecinie pionierski program wczesnego wykrywania raka płuc przy pomocy tomografii komputerowej klatki piersiowej, dzięki któremu przebadano tysiące szczecinian, szczególnie zagrożonych chorobą nowotworową płuc. Był to pierwszy tego rodzaju program w Polsce.

W 2013 r. został wybrany na Menedżera Rynku Zdrowia w kategorii placówki publiczne za utworzenie od podstaw ośrodka przeszczepiania płuc w Szczecinie, jako drugiego takiego ośrodka w kraju, a także za przeprowadzenie z powodzeniem pierwszej w Szczecinie operacji transplantacji dwóch płuc u pacjenta chorego na mukowiscydozę.

W 2015 roku prof. Tomasz Grodzki został wybrany na senatora IX kadencji z okręgu nr 97 Szczecin-Police, otrzymując 69 887 głosów Cztery lata później odnowił mandat z tego samego okręgu z wynikiem 149 245 głosów. 12 listopada 2019 roku został wybrany na Marszałka Senatu X kadencji.

Prof. Tomasz Grodzki od ponad 30 lat jest żonaty – żona Joanna jest okulistką. Mają dwie córki: Katarzynę, która jest prawniczką i Annę, rezydentkę radiologii - oraz trzy wnuczki: Zofię, Elżbietę i Hanię. Jest zapalonym narciarzem i tenisistą, miłośnikiem trekkingu wysokogórskiego. Biegle włada językiem angielskim. Jest honorowym Ambasadorem Szczecina. 

Sekretariat Marszałka Senatu RP prof. Tomasza Grodzkiego:

e-mail 

Zgodnie z Regulaminem Senatu Marszałek Senatu reprezentuje Izbę, stoi na straży jej praw i godności. Ustala plan pracy Senatu, zwołuje jego posiedzenia i ustala projekt porządku dziennego obrad, zasięgając opinii Konwentu Seniorów. Przewodniczy obradom Senatu, udziela głosu senatorom i przeprowadza głosowanie. Marszałek kieruje pracami Prezydium Senatu, przewodniczy też obradom Konwentu Seniorów. Sprawuje nadzór nad pracami komisji senackich. Ustala projekt budżetu Kancelarii Senatu oraz nadzoruje jego wykonanie. Sprawuje pieczę nad spokojem i porządkiem na całym obszarze należącym do Senatu. Pełni również państwowe funkcje reprezentacyjne.