Narzędzia:

Wyszukiwarka

Data Uchwała Pliki
14.10.2020 r. Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw
30.09.2020 r. Uchwała w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o wzmocnionej współpracy obronnej, podpisanej w Warszawie dnia 15 sierpnia 2020 r.
30.09.2020 r. Uchwała w sprawie ustawy o Funduszu Medycznym
30.09.2020 r. Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw
30.09.2020 r. Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw
30.09.2020 r. Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn
30.09.2020 r. Uchwała w sprawie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19
30.09.2020 r. Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Radzie Mediów Narodowych
30.09.2020 r. Uchwała w sprawie informacji Rady Mediów Narodowych
30.09.2020 r. Uchwała w sprawie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji