Narzędzia:

Wyszukiwarka

Data Uchwała Pliki
28.10.2021 r. Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o sporcie
28.10.2021 r. Uchwała w sprawie ustawy o ustanowieniu Narodowego Dnia Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego
27.10.2021 r. Uchwała w sprawie ustawy o budowie zabezpieczenia granicy państwowej
8.10.2021 r. Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw
8.10.2021 r. Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym
8.10.2021 r. Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo lotnicze oraz ustawy o Straży Granicznej
8.10.2021 r. Uchwała w sprawie ustawy o ratyfikacji Europejskiej Konwencji o ochronie dziedzictwa audiowizualnego, sporządzonej w Strasburgu dnia 8 listopada 2001 r.
8.10.2021 r. Rezolucja o miejscu Polski w Unii Europejskiej
8.10.2021 r. Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw
8.10.2021 r. Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021 oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego