Narzędzia:

Wyszukiwarka

Data Uchwała Pliki
10.06.2021 r. Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw
27.05.2021 r. Uchwała w sprawie zasad wykorzystania Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, utworzonego przez Unię Europejską
27.05.2021 r. Uchwała potępiająca działania władz Białorusi wymierzone w elementarne zasady prawa międzynarodowego
27.05.2021 r. Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o służbie zagranicznej
27.05.2021 r. Uchwała w sprawie ustawy o ratyfikacji decyzji Rady (UE, Euratom) 2020/2053 z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej oraz uchylającej decyzję 2014/335/UE, Euratom
13.05.2021 r. Uchwała w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych
13.05.2021 r. Uchwała w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zrekompensowaniu gminom dochodów utraconych w 2018 r. w związku ze zmianą opodatkowania budowli wchodzących w skład elektrowni wiatrowych
13.05.2021 r. Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw
13.05.2021 r. Uchwała w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego
13.05.2021 r. Uchwała w sprawie zmian w składzie komisji senackich