Narzędzia:

Wyszukiwarka

Data Uchwała Pliki
26.11.2021 r. Uchwała w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz ustawy – Prawo energetyczne
26.11.2021 r. Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie instytucji rozwoju
26.11.2021 r. Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw
26.11.2021 r. Uchwała w sprawie obecnego stanu ochrony zdrowia
26.11.2021 r. Uchwała w sprawie ustawy o ratyfikacji Traktatu w sprawie Eurokorpusu i statusu jego Dowództwa zawartego między Republiką Francuską, Republiką Federalną Niemiec, Królestwem Belgii, Królestwem Hiszpanii i Wielkim Księstwem Luksemburga, sporządzonego w Brukseli dnia 22 listopada 2004 r.
26.11.2021 r. Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
26.11.2021 r. Uchwała ustanawiająca rok 2022 Rokiem Botaniki
26.11.2021 r. Uchwała ustanawiająca rok 2022 Rokiem Brunona Schulza
26.11.2021 r. Uchwała w sprawie ustanowienia roku 2022 Rokiem Ignacego Łukasiewicza
26.11.2021 r. Uchwała w sprawie ustawy o wsparciu przygotowania III Igrzysk Europejskich w 2023 roku