Narzędzia:

Wyszukiwarka

Data Uchwała Pliki
15.04.2021 r. Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo lotnicze
15.04.2021 r. Uchwała w sprawie uczczenia 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja i Zaręczenia Wzajemnego Obojga Narodów
15.04.2021 r. Uchwała wyrażająca uznanie dla Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara
15.04.2021 r. Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe
15.04.2021 r. Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustaw regulujących przygotowanie i realizację kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej
15.04.2021 r. Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o efektywności energetycznej oraz niektórych innych ustaw
15.04.2021 r. Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw
15.04.2021 r. Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych
15.04.2021 r. Uchwał w sprawie wsparcia i wyrównania szans osób w spektrum autyzmu
14.04.2021 r. Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej