Narzędzia:

Wyszukiwarka

Data Uchwała Pliki
21.09.2021 r. Uchwała w sprawie ustawy o rekompensacie dla podmiotów świadczących usługi albo prowadzących działalność gospodarczą w związku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego na obszarze części województwa podlaskiego oraz części województwa lubelskiego w 2021 r.
21.09.2021 r. Uchwała w 45. rocznicę powstania Komitetu Obrony Robotników
9.09.2021 r. Uchwała ku czci wybitnego działacza niepodległościowego, wydawcy i polityka Wiktora Kulerskiego
9.09.2021 r. Uchwała w związku z beatyfikacją kardynała Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia
9.09.2021 r. Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw
9.09.2021 r. Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw
9.09.2021 r. Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw
9.09.2021 r. Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych
9.09.2021 r. Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
9.09.2021 r. Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji