Narzędzia:

Wyszukiwarka

Data Uchwała Pliki
23.07.2021 r. Uchwała w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych oraz ustawy o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym
23.07.2021 r. Uchwała w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego
23.07.2021 r. Uchwała w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego
23.07.2021 r. Uchwała w sprawie informacji Rady Mediów Narodowych
23.07.2021 r. Uchwała w sprawie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
23.07.2021 r. Uchwała w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii
23.07.2021 r. Uchwała w sprawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją XI sesji Światowego Forum Miejskiego w Katowicach w roku 2022
23.07.2021 r. Uchwała w sprawie ustawy o gatunkach obcych
23.07.2021 r. Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego
23.07.2021 r. Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw