Narzędzia:

Wyszukiwarka

Data Uchwała Pliki
18.05.2022 r. Uchwała w sprawie niewyrażenia zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej senatora Tomasza Grodzkiego
18.05.2022 r. Uchwała w sprawie niewyrażenia zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej senator Magdaleny Kochan
18.05.2022 r. Uchwała w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz ustawy – Prawo o adwokaturze
18.05.2022 r. Uchwała w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw
18.05.2022 r. Uchwała w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
18.05.2022 r. Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw
18.05.2022 r. Uchwała w sprawie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową
18.05.2022 r. Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników
18.05.2022 r. Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej oraz niektórych innych ustaw
18.05.2022 r. Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o służbie zagranicznej oraz niektórych innych ustaw