Narzędzia:

Wyszukiwarka

Data Uchwała Pliki
13.01.2021 r. Uchwała w sprawie w sprawie wzmocnienia współpracy ze Stanami Zjednoczonymi
13.01.2021 r. Uchwała w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej
13.01.2021 r. Uchwała w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw
13.01.2021 r. Uchwała w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie
13.01.2021 r. Uchwała w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o Trybunale Stanu
13.01.2021 r. Uchwała w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
13.01.2021 r. Uchwała na zakończenie obchodów 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II
13.01.2021 r. Uchwała w sprawie ustawy o rezerwach strategicznych
13.01.2021 r. Uchwała w sprawie ustawy o zmianie zakresu obowiązywania Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, sporządzonej w Stambule dnia 11 maja 2011 r.
13.01.2021 r. Uchwała w sprawie ustawy o zasadach współpracy prawnej w sprawach karnych między Rzecząpospolitą Polską i terytorium, do którego stosuje się prawo karne należące do właściwości Ministra Sprawiedliwości Tajwanu