Narzędzia:

Wyszukiwarka

Data Uchwała Pliki
2.07.2020 r. Uchwała w sprawie ustawy o Polskim Bonie Turystycznym
2.07.2020 r. Uchwała w sprawie zmian w składzie komisji senackich
2.07.2020 r. Uchwała w sprawie powołania Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu
2.07.2020 r. Uchwała w sprawie powołania członka Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15
2.07.2020 r. Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
2.07.2020 r. Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
1.07.2020 r. Uchwała w 100. rocznicę śmierci wielkiego polskiego chirurga Ludwika Rydygiera
18.06.2020 r. – Uchwała w sprawie wyboru przewodniczącej Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności
18.06.2020 r. Uchwała o znaczeniu edukacji europejskiej
18.06.2020 r. Uchwała w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz ustawy o samorządzie gminnym