Narzędzia:

Deklaracja dostępności

Kancelaria Senatu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego www.senat.gov.pl.

Data publikacji strony internetowej: 1997.06.16

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020.08.05

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

W szczególności:

 • - Jest wyposażona w przyciski umożliwiające dostosowanie wielkości wyświetlanego tekstu i odstępu między wierszami.
 • - Część materiałów filmowych – nagrania posiedzeń Senatu - zawiera transkrypcję na polski język migowy.
 • - Znaczniki ARIA są zamieszczone na części podstron naszego portalu.
 • - Strona jest dostosowana do przeglądania na urządzeniach mobilnych

Niedostępne elementy i treści

 • - Część materiałów filmowych – nagrania posiedzeń komisji senackich – nie zawiera transkrypcji na polski język migowy ani napisów. Ale dla wszystkich posiedzeń jest sporządzony i opublikowany zapis stenograficzny, co pozwala na dokładne zapoznanie się z ich przebiegiem.
 • - Obrazy zawarte na stronach nie posiadają opisu alternatywnego . Liczba publikowanych fotografii, ich okazjonalna treść (fotoreportaże z oficjalnych wizyt, migawki z posiedzeń) i powtarzalność obrazu (sala posiedzeń z senatorami, spotkanie przy stole konferencyjnym) czyni opis alternatywny niezwykle mało poznawczym (monotonnym) i niewiele wnoszącym poznawczo.
 • - Duża liczba zamieszczonych na stronie plików pdf, nie zawiera informacji o ich wielkości.
 • - Struktura nagłówków nie jest jednolita i wymaga uporządkowania. Prace na tym będą realizowane w ramach przebudowy i unowocześniania serwisu.
 • - Stosowany kod html wymaga poprawek i optymalizacji. Prace nad tym będą realizowane w kolejnych latach.
 • - Większość plików została opublikowana (umieszczona w serwisie) przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, stąd ich – trudne do nadrobienia - niedostosowanie do współczesnych standardów.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 2021.06.14

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2021.11.08

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Na tej stronie internetowej napotkałeś problemy, które wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej? Zgłoś to do Zastępcy Szefa Kancelarii, mailowo - lub telefonicznie – 22-694-90-22.

W zgłoszeniu podaj:

 • - swoje imię i nazwisko,
 • - swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),
 • - dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść,
 • - opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszeniu, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz złożyć skargę. W szczególności taką skargę możesz przesłać do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynki użytkowane przez Kancelarię Senatu położone są w trzech lokalizacjach.

Budynek „A” i „B” kompleksu parlamentarnego

Lokalizacja

 • Budynki „A” i „B” Kancelarii Senatu znajdują się przy ul. Wiejskiej 6/8 w Warszawie w zabytkowym kompleksie budynków sejmowych. Wejściem głównym do budynków jest wejście BII.
 • Mapa rozmieszczenia budynków w kompleksie budynków sejmowych znajduje się przy dziale przepustek Straży Marszałkowskiej przy ul. Wiejskiej 6/8 w Warszawie.

Dojazd środkami transportu publicznego

 • Najbliżej zlokalizowane przystanki środków transportu publicznego:

Wiejska 01: autobusy linii 107, 159;

Wiejska 02: autobusy linii 107, 159;

Dostępność wejścia, wind, schodów, pomieszczeń, wjazdu na teren i przechodzenie przez obszary kontroli

 • Dokumenty uprawniające do wejścia i wjazdu na teren kompleksu budynków sejmowych wydaje Straż Marszałkowska. Dział przepustek Straży Marszałkowskiej znajduje się od strony ul. Wiejskiej, wejście dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Osoby wchodzące do budynków poddaje się kontroli bezpieczeństwa.
 • Pochylnia przy wejściu głównym.
 • Dotykowe otwieranie głównych drzwi wejściowych.
 • Winda, w budynku „A”, z informacją głosową, znakami wyczuwalnymi dotykiem, do przewozu osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Pomiędzy budynkami „A” i „B” znajduje się wewnętrzny łącznik na poziomie 1.
 • Sala posiedzeń Senatu dostosowana do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
 • Toalety dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
 • Wysokość lady przy stanowisku Straży Marszałkowskiej oraz w szatni dostosowana do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
 • Schody na wszystkie kondygnacje budynków.

Dostępność parkingu

 • Na terenie kompleksu budynków sejmowych wydzielone są trzy miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych (należy legitymować się dokumentem uprawniającym do wjazdu na teren kompleksu budynków sejmowych).

Wstęp z psem asystującym

 • Możliwość wstępu z psem asystującym.

Możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

 • Po wcześniejszym zgłoszeniu (do 3 dni roboczych) takiej potrzeby Kancelaria Senatu może w wybranych przypadkach zapewnić obecność tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

 

Budynek przy ul. Frascati

Lokalizacja

 • Budynek będący we współzarządzie Kancelarii Senatu znajduje się przy ul. Frascati 2 w Warszawie w zabytkowym kompleksie budynków sejmowych. Wejściem głównym do budynku jest wejście „C” od ul. Senackiej.
 • Mapa rozmieszczenia budynków w kompleksie budynków sejmowych znajduje się przy dziale przepustek Straży Marszałkowskiej przy ul. Wiejskiej 6/8 w Warszawie.
 • Biura Kancelarii Senatu mieszczą się na II i III piętrze.

Dojazd środkami transportu publicznego

 • Najbliżej zlokalizowane przystanki środków transportu publicznego:

Wiejska 01: autobusy linii 107, 159;

Wiejska 02: autobusy linii 107, 159;

pl. Trzech Krzyży 02: autobusy linii 116, 180, 195, 222, 503, E-2;

pl. Trzech Krzyży 03: autobusy linii 116, 118, 166, 180, 195, 222, 503, E-2;

pl. Trzech Krzyży 04: autobusy linii 108, 109, 118, 127, 166, 171, 518;

pl. Trzech Krzyży 06: autobus linii 108;

pl. Trzech Krzyży 07: autobus linii 518;

pl. Trzech Krzyży 08: autobus linii 195;

pl. Trzech Krzyży 10: autobusy linii 109, 116, 127, 171;

Dostępność wejścia, wind, schodów, wjazdu na teren i przechodzenie przez obszary kontroli

 • Dokumenty uprawniające do wejścia do budynku oraz wjazdu na teren kompleksu budynków sejmowych wydaje Straż Marszałkowska. Dział przepustek Straży Marszałkowskiej znajduje się od strony ul. Wiejskiej, wejście dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
 • Wejście główne od strony ul. Senackiej bez barier architektonicznych.
 • Winda do przewozu osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
 • Na każdej kondygnacji co najmniej jedna toaleta dostosowana do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
 • Schody na wszystkie kondygnacje budynków.

Dostępność parkingu

 • Na terenie kompleksu budynków sejmowych wydzielone są trzy miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych (należy legitymować się dokumentem uprawniającym do wjazdu na teren kompleksu budynków sejmowych).

Wstęp z psem asystującym

 • Możliwość wstępu z psem asystującym.

Możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

 • Po wcześniejszym zgłoszeniu (do 3 dni roboczych) takiej potrzeby Kancelaria Senatu może w wybranych przypadkach zapewnić obecność tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

 

Budynek przy ul. Smolnej 12

Lokalizacja

 • Budynek (zabytkowy) będący w zarządzie Kancelarii Senatu znajduje się przy ul. Smolnej 12 w Warszawie.

Dojazd środkami transportu publicznego

 • Najbliżej zlokalizowane przystanki środków transportu publicznego:

Muzeum Narodowe 01: autobusy linii 111, 117, 158, 507, 521;

Muzeum Narodowe 02: autobusy linii 111, 117, 158, 507, 521;

Muzeum Narodowe 05: tramwaje linii 7, 9, 22, 24, 25;

Muzeum Narodowe 06: tramwaje linii 7, 9, 22, 24, 25;

Dostępność wejścia, wind, schodów, parkingu, wjazdu na teren i przechodzenie przez obszary kontroli

 • Wejście główne do budynku znajduje się od strony ul. Smolnej. Wejście wyposażone w platformę dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich znajduje się od strony podwórka.
 • Wejście do budynku i wyjście z budynku w obecności pracownika Kancelarii Senatu.
 • Możliwość zaparkowania w podwórku wewnętrznym (1 miejsce) po ustaleniu ze Strażą Marszłakowską.
 • Winda z informacją głosową, znakami wyczuwalnymi dotykiem, do przewozu osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
 • Na parterze toaleta dostosowana do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
 • Schody na wszystkie kondygnacje budynków.

Wstęp z psem asystującym

 • Możliwość wstępu z psem asystującym.

Możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

 • Po wcześniejszym zgłoszeniu (do 3 dni roboczych) takiej potrzeby Kancelaria Senatu może w wybranych przypadkach zapewnić obecność tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

 

Aplikacje mobilne

Kancelaria Senatu nie prowadzi aplikacji mobilnych.