Narzędzia:

Oświadczenia

 • 81. posiedzenie Senatu, 4 września 2015 r., oświadczenie skierowane do wojewody mazowieckiego (odpowiedź), do prezydent miasta stołecznego Warszawy (odpowiedź) oraz do starosty wołomińskiego (odpowiedź) w sprawie budowy przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Spółka z o.o. składowiska odpadów innych niż niebezpieczne w gminie Zielonka.

 • 81. posiedzenie Senatu, 4 września 2015 r., oświadczenie skierowane do marszałka województwa mazowieckiego w sprawie modernizacji drogi wojewódzkiej nr 807 na terenie gminy Sobolew w powiecie garwolińskim (odpowiedź).

 • 81. posiedzenie Senatu, 4 września 2015 r., oświadczenie skierowane do prezes Rady Ministrów oraz do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (odpowiedź) w sprawie nieuznania przez lokalne władze terenu powiatu buskiego za obszar, który ucierpiał na skutek suszy.
 • 81. posiedzenie Senatu, 4 września 2015 r., oświadczenie skierowane do marszałka województwa mazowieckiego w sprawie budowy obwodnicy Stanisławowa (odpowiedź).

 • 81. posiedzenie Senatu, 4 września 2015 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw zagranicznych w sprawie ewakuacji stu polskich rodzin z Mariupola (odpowiedź).

 • 81. posiedzenie Senatu, 4 września 2015 r., oświadczenie skierowane do minister edukacji narodowej w sprawie subwencji przyznawanych przez MEN na naukę dzieci niepełnosprawnych z tak zwanymi niepełnosprawnościami sprzężonymi (odpowiedź).
 • 81. posiedzenie Senatu, 4 września 2015 r., oświadczenie skierowane do wojewody mazowieckiego w sprawie uchwały nr 76/VIII/2015 Rady Miasta Ciechanowa odpowiedź.
 • 81. posiedzenie Senatu, 4 września 2015 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie produktów sprzedawanych w sklepikach szkolnych (odpowiedź, odpowiedź 2).
 • 79. posiedzenie Senatu, 24 lipca 2015 r., oświadczenie skierowane do głównego inspektora nadzoru budowlanego w sprawie zbadania działań Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dotyczących naniesień budowlanych znajdujących się na terenie gruntów Miasta Stołecznego Warszawy, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb 3-13-15 z numerem 41a (odpowiedźodpowiedź 2).
 • 79. posiedzenie Senatu, 24 lipca 2015 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie Teresy K. (odpowiedź).
 • 79. posiedzenie Senatu, 24 lipca 2015 r., oświadczenie skierowane do generalnego dyrektora dróg krajowych i autostrad w sprawie planowanych prac remontowych drogi krajowej nr 50 w obszarze miejscowości Stanisławów (odpowiedź).

 • 79. posiedzenie Senatu, 24 lipca 2015 r., oświadczenie skierowane do prezes Rady Ministrów w sprawie odmowy pomocy pięćdziesięciu Polakom z ukraińskiego Mariupola (odpowiedź).

 • 78. posiedzenie Senatu. 10 lipca 2015 r., oświadczenie skierowane do marszałka województwa mazowieckiego w sprawie zamontowania sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Narutowicza i Gostkowskiej w Ciechanowie (odpowiedź).

 • 78. posiedzenie Senatu. 10 lipca 2015 r., oświadczenie skierowane do wojewody mazowieckiego w sprawie dokończenia budowy strażnicy Państwowej Straży Pożarnej w Płońsku (odpowiedź).

 • 78. posiedzenie Senatu. 10 lipca 2015 r., oświadczenie skierowane do sekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Marcina Kierwińskiego w sprawie wyników kontroli inwestycji w porcie lotniczym Warszawa-Modlin (odpowiedź).

 • 78. posiedzenie Senatu. 10 lipca 2015 r., oświadczenie skierowane do minister infrastruktury i rozwoju w sprawie linii średnicowej w Warszawie (odpowiedź).

 • 77. posiedzenie Senatu, 25 czerwca 2015 r., oświadczenie skierowane do prezes Rady Ministrów (odpowiedź, odpowiedź 2, odpowiedź 3) oraz do minister spraw wewnętrznych (odpowiedź) w sprawie państwa Moniki i Grzegorza O.

 • 77. posiedzenie Senatu, 25 czerwca 2015 r., oświadczenie skierowane do wójta gminy Stoczek w sprawie śmieci zakopanych nielegalnie na terenie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego w okolicach wsi Stare Lipki i Nowe Lipki w gminie Stoczek w powiecie węgrowskim (odpowiedź).

 • 77. posiedzenie Senatu, 25 czerwca 2015 r., oświadczenie skierowane do mazowieckiego wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska w sprawie śmieci zakopanych nielegalnie na terenie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego w okolicach wsi Stare Lipki i Nowe Lipki w gminie Stoczek w powiecie węgrowskim (odpowiedź).

 • 77. posiedzenie Senatu, 25 czerwca 2015 r., oświadczenie skierowane do mazowieckiego wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska w sprawie wysypiska śmieci położonego na terenie tej gminy w trójkącie Wierzbno – Las Jaworski – Helenów (odpowiedź).
 • 77. posiedzenie Senatu, 25 czerwca 2015 r., oświadczenie skierowane do wójta gminy Wierzbno w sprawie planowanej na terenie miejscowości Krypy biogazowni o mocy elektrycznej 1 MW (odpowiedź).
 • 76.. posiedzenie Senatu, 12 czerwca 2015 r., oświadczenie skierowane do prezesa Najwyższej Izby Kontroli w sprawie legalności działań podejmowanych przez podmioty realizujące rządowy program finansowany ze środków publicznych „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego na lata 2013–2016” wobec pacjentów (odpowiedź).

 • 76.. posiedzenie Senatu, 12 czerwca 2015 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie zgodności ze zbiorowymi prawami pacjenta praktyk stosowanych przez podmioty realizujące rządowy program finansowany ze środków publicznych „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego na lata 2013–2016” wobec pacjentów (odpowiedź).

 • 76. posiedzenie Senatu, 12 czerwca 2015 r., oświadczenie skierowane do minister infrastruktury i rozwoju w sprawie pogarszającej się jakości fragmentów dawnych dróg krajowych, których utrzymanie przejęły gminy (odpowiedź).

 • 75. posiedzenie Senatu, 21 maja 2015 r., oświadczenie skierowane do prezes Rady Ministrów, do ministra sprawiedliwości (odpowiedź) oraz do prokuratora generalnego (odpowiedź) w sprawie przepisów ustaw zmieniających kodeks postępowania karnego.
 • 75. posiedzenie Senatu, 21 maja 2015 r., oświadczenie skierowane do głównego inspektora pracy w sprawie byłych pracowników i związkowców spółki PKS Kielce SA (odpowiedź).
 • 75. posiedzenie Senatu, 21 maja 2015 r., oświadczenie skierowane do rzecznik praw obywatelskich (odpowiedź, odpowiedź 2) oraz do rzecznika praw dziecka (odpowiedź) w sprawie pani Anny K.

 • 75. posiedzenie Senatu, 21 maja 2015 r., oświadczenie skierowane do prezes Rady Ministrów w sprawie byłych pracowników i związkowców spółki PKS Kielce SA (odpowiedź, odpowiedź 2).

 • 75. posiedzenie Senatu, 21 maja 2015 r., oświadczenie skierowane do minister spraw wewnętrznych w sprawie informacji czy ministerstwo przeprowadziło konsultacje z samorządami w sprawie ustanowienia kwot przesiedleń osób ubiegających się o azyl (odpowiedź).

 • 75. posiedzenie Senatu, 21 maja 2015 r., oświadczenie skierowane do ministra obrony narodowej w sprawie informacji, czy była przeprowadzona analiza dotycząca wielkości możliwych zwolnień w zakładach lotniczych konkurujących z Airbusem w Polsce (odpowiedź).

 • 74. posiedzenie Senatu, 7 maja 2015 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie tak zwanej afery ogórkowej (odpowiedź).

 • 74. posiedzenie Senatu, 7 maja 2015 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie katastrofy smoleńskiej (odpowiedź).

 • 74. posiedzenie Senatu, 7 maja 2015 r., oświadczenie skierowane do prezydent miasta stołecznego Warszawy w sprawie węzła Marsa w Warszawie (odpowiedź).

 • 74. posiedzenie Senatu, 7 maja 2015 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie umorzenia postępowania w tak zwanej sprawie prof. Bogdana Chazana (odpowiedź).

 • 74. posiedzenie Senatu, 7 maja 2015 r., oświadczenie skierowane do minister infrastruktury i rozwoju w sprawie trasy kolejowej E65 Warszawa – Gdynia (odpowiedź).

 • 73. posiedzenie Senatu, 16 kwietnia 2015 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie katastrofy smoleńskiej (odpowiedź).

 • 73. posiedzenie Senatu, 16 kwietnia 2015 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie stanowiska ministerstwa dotyczącego zamiaru zniesienia embarga przez Rosję na produkty rolne z Grecji, Cypru i Węgier (odpowiedź).

 • 73. posiedzenie Senatu, 16 kwietnia 2015 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów (odpowiedź), ministra pracy i polityki społecznej (odpowiedź) oraz ministra zdrowia (odpowiedź) w sprawie art. 1 pkt 33 ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.

 • 73. posiedzenie Senatu, 16 kwietnia 2015 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie wprowadzania na rynek „dopalaczy” (odpowiedź).

 • 73. posiedzenie Senatu, 16 kwietnia 2015 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie rynku farmaceutycznego (odpowiedź).

 • 72. posiedzenie Senatu, 19 marca 2015 r., oświadczenie skierowane do prezes Rady Ministrów w sprawie sytuacji pielęgniarek i położnych (odpowiedź).

 • 72. posiedzenie Senatu, 19 marca 2015 r., oświadczenie skierowane do pełnomocnika rządu do spraw osób niepełnosprawnych w sprawie przekazania dodatkowych środków finansowych na funkcjonowanie powiatowych i wojewódzkich zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności (odpowiedź).

 • 72. posiedzenie Senatu, 19 marca 2015 r., oświadczenie skierowane do pełnomocnika rządu do spraw osób niepełnosprawnych w sprawie wsparcia inicjatywy „Wykonanie projektu i budowy budynku na potrzeby siedziby Miejskiego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kielcach wraz z pierwszym wyposażeniem” (odpowiedź).

 • 72. posiedzenie Senatu, 19 marca 2015 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie wniosku o pilną zmianę rozporządzenia MPiPS z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych (odpowiedź).

 • 72. posiedzenie Senatu, 19 marca 2015 r., oświadczenie skierowane do prezydent miasta stołecznego Warszawy w sprawie paraliżu komunikacyjnego stolicy po pożarze mostu Łazienkowskiego (odpowiedź, odpowiedź 2).

 • 72. posiedzenie Senatu, 19 marca 2015 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie chorych na jaskrę (odpowiedź).

 • 72. posiedzenie Senatu, 19 marca 2015 r., oświadczenie skierowane do minister edukacji narodowej w sprawie ustawy o zintegrowanym systemie kwalifikacji (odpowiedź).

 • 71. posiedzenie Senatu, 5 marca 2015 r., oświadczenie skierowane do pełnomocnika rządu do spraw osób niepełnosprawnych w sprawie wstrzymania przez PFRON dofinansowywania w ramach programu „Aktywny samorząd” zakupu wózków o napędzie elektrycznym (odpowiedź).

 • 71. posiedzenie Senatu, 5 marca 2015 r., oświadczenie skierowane do prezes Rady Ministrów w sprawie tak zwanych dopalaczy (odpowiedź).

 • 71. posiedzenie Senatu, 5 marca 2015 r., oświadczenie skierowane do prezes Rady Ministrów w sprawie mieszkańców gminy Pierzchnica (odpowiedź).

 • 71. posiedzenie Senatu, 5 marca 2015 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie wnoszenia kasacji do Sądu Najwyższego (odpowiedź).

 • 71. posiedzenie Senatu, 5 marca 2015 r., oświadczenie skierowane do ministra gospodarki w sprawie ochrony polskiej ziemi (odpowiedź).

 • 70. posiedzenie Senatu, 7 lutego 2015 r., oświadczenie skierowane do rzecznika praw dziecka (odpowiedź) oraz do prezydenta miasta Wałbrzycha (odpowiedź) w sprawie rodziny S.

 • 70. posiedzenie Senatu, 7 lutego 2015 r., oświadczenie skierowane do prezesa Narodowego Banku Polskiego w sprawie wyjaśnienia rzeczywistego charakteru tzw. kredytu odnawialnego (odpowiedź).

 • 70. posiedzenie Senatu, 7 lutego 2015 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego (odpowiedź), do ministra środowiska (odpowiedź), do głównego inspektora ochrony środowiska (odpowiedź), do generalnego dyrektora ochrony środowiska, do głównego inspektora sanitarnego (odpowiedź), do głównego lekarza weterynarii (odpowiedź), do marszałka województwa łódzkiego (odpowiedź), do starosty rawskiego (odpowiedź) oraz do wójta gminy Cielądz (odpowiedź) w sprawie wysypiska śmieci usytuowanego na terenie byłej cegielni w Ossowicach (gmina Cielądz, powiat rawski).

 • 70. posiedzenie Senatu, 7 lutego 2015 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw zagranicznych w sprawie osób polskiego pochodzenia mieszkających na wschodniej Ukrainie (odpowiedź).

 • 70. posiedzenie Senatu, 7 lutego 2015 r., oświadczenie skierowane do minister kultury i dziedzictwa narodowego w sprawie złego stanu technicznego bazyliki Mariackiej w Gdańsku (odpowiedź).

 • 70. posiedzenie Senatu, 7 lutego 2015 r., oświadczenie skierowane do prezydent m. st. Warszawy w sprawie nakazu zdjęcia zawieszonego na pewien czas na frontonie kościoła Najświętszego Zbawiciela baneru informującego o rozpoczęciu katechezy dla dorosłych i młodzieży (odpowiedź).

 • 69. posiedzenie Senatu, 21 stycznia 2015 r., oświadczenie skierowane do marszałka Senatu w sprawie odbudowy senackiego budżetu polonijnego.

 • 69. posiedzenie Senatu, 21 stycznia 2015 r., oświadczenie skierowane do pełniącej obowiązki generalnej dyrektor dróg publicznych i autostrad w sprawie realizacji zadań związanych z ochroną zabytków archeologicznych (odpowiedź).
 • 69. posiedzenie Senatu, 21 stycznia 2015 r., oświadczenie skierowane do ministra gospodarki (odpowiedź), do ministra zdrowia (odpowiedź) oraz do prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (odpowiedź) w sprawie monopolizacji rynku aptek w Polsce przez sieci handlowe.

 • 69. posiedzenie Senatu, 21 stycznia 2015 r., oświadczenie skierowane do minister kultury i dziedzictwa narodowego w sprawie art 8 ust. 3 i 4 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (odpowiedź).

 • 68. posiedzenie Senatu, 9 stycznia 2015 r., oświadczenie skierowane do ministra Skarbu Państwa w sprawie rażąco wysokich wydatkach spółek grupy kapitałowej PKP na usługi doradcze i eksperckie (odpowiedź, odpowiedź 2).

 • 68. posiedzenie Senatu, 9 stycznia 2015 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie podejrzenia naruszenia miejsc spoczynku zmarłych pochowanych na targowisku w Kałuszynie (odpowiedź).

 • 68. posiedzenie Senatu, 9 stycznia 2015 r., oświadczenie skierowane do prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie skargi na decyzję nr 83/14 wojewody mazowieckiego (odpowiedź).

 • 68. posiedzenie Senatu, 9 stycznia 2015 r., oświadczenie skierowane do minister infrastruktury i rozwoju w sprawie wykorzystania środków unijnych dla Mazowsza (odpowiedź).

 • 67. posiedzenie Senatu, 18 grudnia 2014 r., oświadczenie skierowane do prezes Rady Ministrów w sprawie anulowania w 2014 r. Programu Doposażania Zakładów Radioterapii w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych (odpowiedź).

 • 67. posiedzenie Senatu, 18 grudnia 2014 r., oświadczenie skierowane do prezes Rady Ministrów w sprawie kwot zasądzeń od państwa polskiego przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz Europejski Trybunał Praw Człowieka (odpowiedź).

 • 66. posiedzenie Senatu, 4 grudnia 2014 r., oświadczenie skierowane do przewodniczącego Zespołu do spraw wyjaśniania opinii publicznych treści informacji i materiałów dotyczących przyczyn i okoliczności katastrofy lotniczej z dnia 10 kwietnia 2010 r. pod Smoleńskiem (odpowiedź) oraz do prokuratora generalnego (odpowiedź) w sprawie dostępu do akt śledztwa i gromadzonych w jego ramach dowodów przewodniczącego Macieja Laska.

 • 66. posiedzenie Senatu, 4 grudnia 2014 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie śledztwa dotyczącego katastrofy smoleńskiej (odpowiedź).

 • 66. posiedzenie Senatu, 4 grudnia 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (odpowiedź) oraz do ministra zdrowia (odpowiedź) w sprawie mięsa niewiadomego pochodzenia wykrytego na targowisku w Wólce Kosowskiej.

 • 66. posiedzenie Senatu, 4 grudnia 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie świadczeń dla rodziców dzieci niepełnosprawnych (odpowiedź).

 • 66. posiedzenie Senatu, 4 grudnia 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra obrony narodowej w sprawie deklaracji o przekazaniu miastu nieruchomości po byłej jednostce wojskowej w Ciechanowie (odpowiedź).

 • 65. posiedzenie Senatu, 20 listopada 2014 r., oświadczenie skierowane do wojewody mazowieckiego w sprawie legalności decyzji o pozwoleniu na budowę turbin wiatrowych na terenie gminy Korytnica (odpowiedź).

 • 65. posiedzenie Senatu, 20 listopada 2014 r., oświadczenie skierowane do powiatowego inspektora nadzoru budowlanego dla m.st. Warszawy w sprawie instalacji zatytułowanej „Tęcza” (odpowiedź, odpowiedź 2).

 • 65. posiedzenie Senatu, 20 listopada 2014 r., oświadczenie skierowane do prezydent m.st. Warszawy w sprawie instalacji zatytułowanej „Tęcza” (odpowiedź).

 • 64. posiedzenie Senatu, 6 listopada 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie przedstawienia stanu prac w resorcie rolnictwa w zakresie powołania funduszu gwarancyjnego dla rolników (odpowiedź).

 • 64. posiedzenie Senatu, 6 listopada 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sprawie uzupełnienia odpowiedzi na oświadczenie złożone podczas 59. Posiedzenia Senatu (odpowiedź).

 • 64. posiedzenie Senatu, 6 listopada 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie odpowiedzi na oświadczenie złożone w trakcie 59. Posiedzenia Senatu (odpowiedź).

 • 64. posiedzenie Senatu, 6 listopada 2014 r., oświadczenie skierowane do rzecznik praw obywatelskich (odpowiedź), do przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (odpowiedź), do głównego inspektora pracy (odpowiedź), do prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (odpowiedź), do prezesa Urzędu Zamówień Publicznych (odpowiedź), do prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (odpowiedź oraz do szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych (odpowiedź) w sprawie uzupełnienia odpowiedzi na oświadczenie złożone w trakcie 59. Posiedzenia Senatu.

 • 63. posiedzenie Senatu, 23 października 2014 r., oświadczenie skierowane do prezes Rady Ministrów w sprawie Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o. Zakład w Kielcach (odpowiedź).

 • 63. posiedzenie Senatu, 23 października 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Zarządu Telewizji Polskiej SA w sprawie zamiaru przeprowadzenia przez Telewizję Polską kampanii promującej homozwiązki (odpowiedź).

 • 63. posiedzenie Senatu, 23 października 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie programu „Owoce i warzywa w szkole” (odpowiedź).

 • 62. posiedzenie Senatu, 9 października 2014 r., oświadczenie skierowane do przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie Telewizji Trwam (odpowiedź).

 • 62. posiedzenie Senatu, 9 października 2014 r., oświadczenie skierowane do prezydenta miasta Krakowa w sprawie projektu budowy pomnika „Zamęczonym w polskich obozach śmierci” (odpowiedź).
 • 62. posiedzenie Senatu, 9 października 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie wyjaśnienia istotnych niekonsekwencji, które wynikają z treści stanowiska zawartego w udzielonej odpowiedzi na oświadczenie senatorskie (odpowiedź).

 • 59. posiedzenie Senatu, 24 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie spółki „Elewarr” (odpowiedź).
 • 59. posiedzenie Senatu, 24 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie rodziny państwa Cecylii i Stanisława K. (odpowiedź).
 • 59. posiedzenie Senatu, 24 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie listy beneficjentów pomocy UE, jeżeli chodzi o rekompensaty związane z kryzysem z powodu zarażenia bakterią e-coli (odpowiedź).
 • 59. posiedzenie Senatu, 24 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów (odpowiedź) oraz do prokuratora generalnego (odpowiedź) w sprawie katastrofy smoleńskiej.
 • 59. posiedzenie Senatu, 24 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do generalnej dyrektor dróg krajowych i autostrad w sprawie zatrudnienia i średniego wynagrodzenia w GDDKiA (odpowiedź).
 • 59. posiedzenie Senatu, 24 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra – członka Rady Ministrów, szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Jacka Cichockiego w sprawie zatrudnienia i średniego wynagrodzenia w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (odpowiedź).
 • 59. posiedzenie Senatu, 24 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do szefa Kancelarii Sejmu RP w sprawie zatrudnienia i średniego wynagrodzenia w KS (odpowiedź).

 • 59. posiedzenie Senatu, 24 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do szefa Kancelarii Prezydenta w sprawie zatrudnienia i średniego wynagrodzenia w KP (odpowiedź).

 • 59. posiedzenie Senatu, 24 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w sprawie zatrudnienia i średniego wynagrodzenia w UdSKiOR (odpowiedź).

 • 59. posiedzenie Senatu, 24 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do szefa Krajowego Biura Wyborczego w sprawie zatrudnienia i średniego wynagrodzenia w KBW (odpowiedź).

 • 59. posiedzenie Senatu, 24 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie zatrudnienia i średniego wynagrodzenia w KNF (odpowiedź).

 • 59. posiedzenie Senatu, 24 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sprawie zatrudnienia i średniego wynagrodzenia w ZUS (odpowiedź).

 • 59. posiedzenie Senatu, 24 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie zatrudnienia i średniego wynagrodzenia w WUG (odpowiedź).

 • 59. posiedzenie Senatu, 24 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do prezes Urzędu Zamówień Publicznych w sprawie zatrudnienia i średniego wynagrodzenia w UZP (odpowiedź).

 • 59. posiedzenie Senatu, 24 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w sprawie zatrudnienia i średniego wynagrodzenia w UTK (odpowiedź).

 • 59. posiedzenie Senatu, 24 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie zatrudnienia i średniego wynagrodzenia w URE (odpowiedź).

 • 59. posiedzenie Senatu, 24 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do prezes Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zatrudnienia i średniego wynagrodzenia w UPRP (odpowiedź).

 • 59. posiedzenie Senatu, 24 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie zatrudnienia i średniego wynagrodzenia w UOKiK (odpowiedź).

 • 59. posiedzenie Senatu, 24 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego w sprawie zatrudnienia i średniego wynagrodzenia w ULC (odpowiedź).

 • 59. posiedzenie Senatu, 24 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rządowego Centrum Legislacji w sprawie zatrudnienia i średniego wynagrodzenia w RCL (odpowiedź).

 • 59. posiedzenie Senatu, 24 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa w sprawie zatrudnienia i średniego wynagrodzenia w PGSP (odpowiedź).

 • 59. posiedzenie Senatu, 24 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w sprawie zatrudnienia i średniego wynagrodzenia w KRUS (odpowiedź).

 • 59. posiedzenie Senatu, 24 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do prezes Głównego Urzędu Miar w sprawie zatrudnienia i średniego wynagrodzenia w GUM (odpowiedź).

 • 59. posiedzenie Senatu, 24 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Agencji Rynku Rolnego w sprawie zatrudnienia i średniego wynagrodzenia w ARR (odpowiedź).

 • 59. posiedzenie Senatu, 24 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie zatrudnienia i średniego wynagrodzenia w ARiMR (odpowiedź).

 • 59. posiedzenie Senatu, 24 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa w sprawie zatrudnienia i średniego wynagrodzenia w KRS (odpowiedź).

 • 59. posiedzenie Senatu, 24 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej w sprawie zatrudnienia i średniego wynagrodzenia w UKE (odpowiedź).

 • 59. posiedzenie Senatu, 24 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie zatrudnienia i średniego wynagrodzenia w KRRiT (odpowiedź).

 • 59. posiedzenie Senatu, 24 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do głównej inspektor pracy w sprawie zatrudnienia i średniego wynagrodzenia w urzędzie GIP (odpowiedź).

 • 59. posiedzenie Senatu, 24 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do generalnego inspektora ochrony danych osobowych w sprawie zatrudnienia i średniego wynagrodzenia w GIODO (odpowiedź).

 • 59. posiedzenie Senatu, 24 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Instytutu Pamięci Narodowej –Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w sprawie zatrudnienia i średniego wynagrodzenia w IPN (odpowiedź).

 • 59. posiedzenie Senatu, 24 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do rzecznika praw dziecka w sprawie zatrudnienia i średniego wynagrodzenia w urzędzie RPD (odpowiedź).

 • 59. posiedzenie Senatu, 24 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do rzecznik praw obywatelskich w sprawie zatrudnienia i średniego wynagrodzenia w Urzędzie RPO (odpowiedź).

 • 59. posiedzenie Senatu, 24 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Najwyższej Izby Kontroli w sprawie zatrudnienia i średniego wynagrodzenia w NIK (odpowiedź).

 • 59. posiedzenie Senatu, 24 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie e-papierosów (odpowiedź).

 • 59. posiedzenie Senatu, 24 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie kwestii podatkowych konsekwencji pobierania przez wspólników handlowych spółek osobowych, tj. spółek jawnych i spółek komandytowych, zaliczek na poczet przypadającego na wspólnika udziału w zysku spółki (odpowiedź).

 • 57. posiedzenie Senatu, 3 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do minister kultury i dziedzictwa narodowego w sprawie spektaklu „Golgota Picnic” (odpowiedź).

 • 57. posiedzenie Senatu, 3 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra gospodarki (odpowiedź) oraz do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (odpowiedź) w sprawie umowy stowarzyszeniowej zawartej między Unią Europejską i Ukrainą.

 • 57. posiedzenie Senatu, 3 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie producentów owoców miękkich (odpowiedź).

 • 57. posiedzenie Senatu, 3 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego (odpowiedź), do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (odpowiedź) oraz do szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego (odpowiedź) w sprawie rolników, plantatorów ogórków, którzy wskutek błędnej informacji rządu zostali pozbawieni możliwości ubiegania się o odszkodowania za straty spowodowane epidemią E. coli w 2010 r.

 • 56. posiedzenie Senatu, 12 czerwca 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie stanowiska resortu zdrowia odnośnie do lokalizacji turbin wiatrowych, ich odległości od miejsca zamieszkania (odpowiedź).
 • 56. posiedzenie Senatu, 12 czerwca 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie kary za przekroczenie kwoty mlecznej w roku kwotowym 2013/2014 (odpowiedź).
 • 56. posiedzenie Senatu, 12 czerwca 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra gospodarki w sprawie stanu prac w resorcie gospodarki nad ustawą przesyłową (odpowiedź).
 • 56. posiedzenie Senatu, 12 czerwca 2014 r., oświadczenie skierowane do przewodniczącego Zespołu do spraw wyjaśniania opinii publicznej treści informacji i materiałów dotyczących przyczyn i okoliczności katastrofy lotniczej z dnia 10 kwietnia 2010 r. pod Smoleńskiem w sprawie udzielenia wyjaśnień (odpowiedź).
 • 56. posiedzenie Senatu, 12 czerwca 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie liczby złożonych wniosków o płatności obszarowe, a także powierzchni referencyjnej i powierzchni objętej corocznie dopłatami od roku 2004 (odpowiedź).
 • 56. posiedzenie Senatu, 12 czerwca 2014 r., oświadczenie skierowane do minister infrastruktury i rozwoju w sprawie pociągu Pendolino (odpowiedź).
 • 56. posiedzenie Senatu, 12 czerwca 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra gospodarki w sprawie opóźnienia prac nad projektem ustawy o korytarzach przesyłowych (odpowiedź).

 • 55. posiedzenie Senatu, 6 czerwca 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie mieszkańców nieistniejącej miejscowości Gumienice-Straszniów (odpowiedź).

 • 55. posiedzenie Senatu, 6 czerwca 2014 r., oświadczenie skierowane do szefa Kancelarii Prezydenta RP w sprawie uroczystości 25-lecia wyborów 4 czerwca (odpowiedź).

 • 55. posiedzenie Senatu, 6 czerwca 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie obrotu płynami nikotynowymi w serwisie aukcyjnym Allegro (odpowiedź).

 • 55. posiedzenie Senatu, 6 czerwca 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra Skarbu Państwa w sprawie opodatkowania od 2020 r. przedsiębiorców wydobywających paliwa i kopaliny (odpowiedź, odpowiedź 2).

 • 55. posiedzenie Senatu, 6 czerwca 2014 r., oświadczenie skierowane do marszałka Senatu w sprawie uroczystości 25-lecia wyborów 4 czerwca (odpowiedź).

 • 54. posiedzenie Senatu, 22 maja 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie właściciela gospodarstwa rolnego, który w wyniku niejasności spraw rodzinno-majątkowych i związanych z tym sporów otrzymał decyzję dotyczącą zwrotu otrzymanych płatności bezpośrednich (odpowiedź).

 • 54. posiedzenie Senatu, 22 maja 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów (odpowiedź), do prezesa Najwyższej Izby Kontroli (odpowiedź, odpowiedź 2), do przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej (odpowiedź), do prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych (odpowiedź) oraz do członków Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego (odpowiedź) w sprawie informacji wyborczych kandydatów Polskiego Stronnictwa Ludowego do Parlamentu Europejskiego zamieszczonych w bezpłatnym miesięczniku „W Nowej Roli”.

 • 54. posiedzenie Senatu, 22 maja 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie protestu członków Związku Zawodowego Pracowników Inspekcji Sanitarnej przy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rawie Mazowieckiej oraz pracowników Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rawie Mazowieckiej (odpowiedź).
 • 54. posiedzenie Senatu, 22 maja 2014 r., oświadczenie skierowane do rzecznik praw obywatelskich w sprawie pana Mariana M. (odpowiedź, odpowiedź 2).
 • 54. posiedzenie Senatu, 22 maja 2014 r., oświadczenie skierowane do szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w sprawie utrzymania w budżecie na 2014 r. zamrożenia funduszu wynagrodzeń w jednostkach państwowej sfery budżetowej (odpowiedź).
 • 54. posiedzenie Senatu, 22 maja 2014 r., oświadczenie skierowane do szefa Kancelarii Senatu w sprawie utrzymania w budżecie na 2014 r. zamrożenia funduszu wynagrodzeń w jednostkach państwowej sfery budżetowej (odpowiedź).

 • 54. posiedzenie Senatu, 22 maja 2014 r., oświadczenie skierowane do szefa Kancelarii Sejmu w sprawie utrzymania w budżecie na 2014 r. zamrożenia funduszu wynagrodzeń w jednostkach państwowej sfery budżetowej (odpowiedź).

 • 54. posiedzenie Senatu, 22 maja 2014 r., oświadczenie skierowane do szefa Kancelarii Prezydenta RP w sprawie utrzymania w budżecie na 2014 r. zamrożenia funduszu wynagrodzeń w jednostkach państwowej sfery budżetowej (odpowiedź).

 • 54. posiedzenie Senatu, 22 maja 2014 r., oświadczenie skierowane do przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie utrzymania w budżecie na 2014 r. zamrożenia funduszu wynagrodzeń w jednostkach państwowej sfery budżetowej (odpowiedź).

 • 54. posiedzenie Senatu, 22 maja 2014 r., oświadczenie skierowane do rzecznik praw obywatelskich w sprawie utrzymania w budżecie na 2014 r. zamrożenia funduszu wynagrodzeń w jednostkach państwowej sfery budżetowej (odpowiedź).

 • 54. posiedzenie Senatu, 22 maja 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra obrony narodowej w sprawie reaktywacji byłych obiektów wojskowych na potrzeby Sił Zbrojnych RP (odpowiedź).

 • 53. posiedzenie Senatu, 24 kwietnia 2014 r., oświadczenie skierowane do prezydenta Ciechanowa w sprawie modernizacji magistrali kolejowej E65 Warszawa – Gdynia (odpowiedź).

 • 53. posiedzenie Senatu, 24 kwietnia 2014 r., oświadczenie skierowane do pełniącego obowiązki pierwszego prezesa Sądu Najwyższego planów pozwalających na działalność Sądu Najwyższego w warunkach wyjątkowych (odpowiedź).

 • 53. posiedzenie Senatu, 24 kwietnia 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Trybunału Konstytucyjnego w sprawie planów pozwalających na działalność Trybunału Konstytucyjnego w warunkach wyjątkowych (odpowiedź).

 • 53. posiedzenie Senatu, 24 kwietnia 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie wystąpienia do szpitali o przekazanie informacji na temat liczby przypadków, w których w 2013 r. lekarze powoływali się na klauzulę sumienia w odniesieniu do kobiet w ciąży w sytuacji dotyczącej odmowy wykonania zabiegu przerwania ciąży i odmowy skierowania na badania prenatalne (odpowiedź).

 • 53. posiedzenie Senatu, 24 kwietnia 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie planów dotyczących warunków i sposobu wykorzystania podmiotów leczniczych podczas działań wojennych (odpowiedź).

 • 53. posiedzenie Senatu, 24 kwietnia 2014 r., oświadczenie skierowane do minister edukacji narodowej w sprawie planów ewakuacji placówek szkolnych na wypadek działań wojennych (odpowiedź).

 • 53. posiedzenie Senatu, 24 kwietnia 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra administracji i cyfryzacji w sprawie wytycznych dotyczących powołania wojewódzkich zespołów zarządzania kryzysowego (odpowiedź).
 • 53. posiedzenie Senatu, 24 kwietnia 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie oddziałów Obrony Cywilnej (odpowiedź).
 • 53. posiedzenie Senatu, 24 kwietnia 2014 r., oświadczenie skierowane do marszałka Senatu RP w sprawie planów umożliwiających obrady Senatu w chwili zagrożenia działaniami wojennymi (odpowiedź).

 • 53. posiedzenie Senatu, 24 kwietnia 2014 r., oświadczenie skierowane do marszałek Sejmu w sprawie planów umożliwiających kontynuowanie obrad Sejmu w chwili zagrożenia działaniami wojennymi.

 • 52. posiedzenie Senatu, 10 kwietnia 2014 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie pana Grzegorza C. (odpowiedź).

 • 52. posiedzenie Senatu, 10 kwietnia 2014 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie podejrzenia korupcji w Sądzie Najwyższym (odpowiedź).

 • 52. posiedzenie Senatu, 10 kwietnia 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (odpowiedź), do ministra środowiska (odpowiedź) oraz do wojewody łódzkiego (odpowiedź) w sprawie planowanego w gminie Ostrówek zwałowiska kopalni węgla brunatnego.

 • 52. posiedzenie Senatu, 10 kwietnia 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (odpowiedź) oraz do ministra spraw zagranicznych (odpowiedź) w sprawie zakazu importu mięsa w Federacji Rosyjskiej i na Ukrainie.

 • 52. posiedzenie Senatu, 10 kwietnia 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie wypowiedzi ministra spraw wewnętrznych o korupcji (odpowiedź).

 • 52. posiedzenie Senatu, 10 kwietnia 2014 r., oświadczenie skierowane do marszałka województwa mazowieckiego w sprawie wieloletniej prognozy finansowania Mazowsza na lata 2013–2036 (odpowiedź).

 • 52. posiedzenie Senatu, 10 kwietnia 2014 r., oświadczenie skierowane do minister edukacji narodowej w sprawie programu „Szkoła Przyjazna Rodzinie” (odpowiedź).

 • 52. posiedzenie Senatu, 10 kwietnia 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie zmiany czasu zimowego na letni (odpowiedź).

 • 51. posiedzenie Senatu, 20 marca 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej w sprawie reakcji na oświadczenie z 19 grudnia 2013 r. (odpowiedź).

 • 51. posiedzenie Senatu, 20 marca 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie kontraktów ze spółką CAM Media SA w Warszawie (odpowiedź).

 • 51. posiedzenie Senatu, 20 marca 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie refundacji przez NFZ leków inkretynowych dla osób chorych na cukrzycę typu 2 (odpowiedź).

 • 51. posiedzenie Senatu, 20 marca 2014 r., oświadczenie skierowane do rzecznika praw dziecka w sprawie Dominika D. (odpowiedź).

 • 51. posiedzenie Senatu, 20 marca 2014 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie Pawła M. (odpowiedź)

 • 50. posiedzenie Senatu, 6 marca 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie udostępnienia ksiąg procedur programu SAPARD z okresu od stycznia 2004 r. (odpowiedź).

 • 50. posiedzenie Senatu,  6 marca 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra kultury i dziedzictwa narodowego w sprawie odmowy dofinansowania projektu pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa budynków na cele Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce” (odpowiedź).

 • 50. posiedzenie Senatu,  6 marca 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie zapisu w ustawie o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 r. dotyczącego dodatku z tytułu przebywania opiekuna dziecka na urlopie wychowawczym (odpowiedź).

 • 50. posiedzenie Senatu,  6 marca 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie dyskryminacji dzieci osób niepełnosprawnych (odpowiedź).

 • 50. posiedzenie Senatu,  6 marca 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie zapewnienia ochrony majątku Rogalin (odpowiedź).

 • 50. posiedzenie Senatu, 6 marca 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie. rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 835/2011 z dnia 19 sierpnia 2011 r., wprowadzającego zakaz wędzenia wędlin dotychczas stosowanymi tradycyjnymi metodami (odpowiedź).

 • 50. posiedzenie Senatu, 6 marca 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie ścisłego zakazu obrotu świniami na obszarze zakażonym afrykańskim pomorem świń obejmującym kilkadziesiąt gmin w województwach podlaskim, mazowieckim i lubelskim (odpowiedź).

 • 50. posiedzenie Senatu, 6 marca 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów (odpowiedź), prezesa Najwyższej Izby Kontroli (odpowiedź) oraz do prokuratora generalnego (odpowiedź, odpowiedź 2) w sprawie działalności administracji rządowej w zakresie sprzedaży cudzoziemcom nieruchomości rolnych.

 • 50. posiedzenie Senatu, 6 marca 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie dotyczącej publikacji orzeczeń sądowych na stronie internetowej http://orzeczenia.nsa.gov.pl/. (odpowiedź).

 • 50. posiedzenie Senatu, 6 marca 2014 r., oświadczenie skierowane do regionalnego dyrektora ochrony środowiska w Łodzi z podziękowaniem za odpowiedź  dotyczącą kwestii lokalizacji fermy wiatrowej na terenie gminy Cielądz (odpowiedź).

 • 50. posiedzenie Senatu, 6 marca 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie wprowadzenia ogólnopolskiej karty dużej rodziny (odpowiedź).

 • 50. posiedzenie Senatu, 6 marca 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie utraty osobowości prawnej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (odpowiedź).

 • 49. posiedzenie Senatu, 20 lutego 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie Arkadiusza D. (odpowiedź).
 • 49. posiedzenie Senatu, 20 lutego 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawiewskazania liczby podatników podatku VAT oraz wysokości podatku VAT naliczonego i wykazanego na fakturach dokumentujących zakup środków niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej, który mógł być odliczony lub został już odliczony od podatku należnego, a co do którego prawo do odliczenia zostało zakwestionowane przez organy podatkowe z tego powodu, że organy podatkowe ustaliły nieprawidłowości i zawinienia nabywcy towaru (odbiorcy faktury VAT), to jest bez pociągnięcia nabywcy (odbiorcy faktury VAT) do odpowiedzialności karnej poprzez skazanie za przestępstwo lub wykroczenie skarbowe (odpowiedź).

 • 49. posiedzenie Senatu, 20 lutego 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości (odpowiedź), do przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa (odpowiedź, odpowiedź 2) oraz do prezes Sądu Rejonowego w Końskich (odpowiedź) w sprawie pani Wiesławy L.

 • 49. posiedzenie Senatu, 20 lutego 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie udzielenia informacji, jakimi ważnymi względami społecznymi kierowano się, zmieniając zasady refundowania przez NFZ osobom niepełnosprawnym zakupu niezbędnych pieluchomajtek (odpowiedź).

 • 49. posiedzenie Senatu, 20 lutego 2014 r., oświadczenie skierowane do przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie odpowiedzi na pytanie ze strony Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości (odpowiedź).

 • 49. posiedzenie Senatu, 20 lutego 2014 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie państwa B. (odpowiedź).

 • 49. posiedzenie Senatu, 20 lutego 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie prezesa zarządu spółki Eurolot (odpowiedź, odpowiedź 2).
 • 49. posiedzenie Senatu, 20 lutego 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (odpowiedź) oraz do głównego lekarza weterynarii (odpowiedź) w sprawie embarga na wieprzowinę pochodzącą z obszaru Unii Europejskiej nałożone przez Federację Rosyjską.
 • 49. posiedzenie Senatu, 20 lutego 2014 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie podejrzenia popełnienia przestępstwa na szkodę Polskich Linii Lotniczych LOT (odpowiedź).
 • 49. posiedzenie Senatu, 20 lutego 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie nieprawidłowości w realizacji programu opieki nad zwierzętami w zakresie walki z nadpopulacją kotów i psów i zapewnienia im opieki (odpowiedź).
 • 49. posiedzenie Senatu, 20 lutego 2014 r., oświadczenie skierowane do minister infrastruktury i rozwoju (odpowiedź) w sprawie potrzeby nowelizacji ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw rozwiązującej problem bezpłatnego parkowania dla osób niepełnosprawnych.

 • 48. posiedzenie Senatu, 30 stycznia 2014 r., oświadczenie skierowane do regionalnego dyrektora ochrony środowiska w Łodzi w sprawie planowanej budowie farmy wiatrowej w gminie Cielądz (odpowiedź).

 • 48. posiedzenie Senatu, 30 stycznia 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości (odpowiedź) oraz do rzecznika praw dziecka (odpowiedź) w sprawie Diany M. .

 • 48. posiedzenie Senatu, 30 stycznia 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie projektu PROW na lata 2014–2020 (odpowiedź).

 • 48. posiedzenie Senatu, 30 stycznia 2014 r., oświadczenie skierowane do prezydent miasta stołecznego Warszawy w sprawie kosztów pobytu dzieci w placówkach prowadzonych przez miasto stołeczne Warszawę (odpowiedź).

 • 48. posiedzenie Senatu, 30 stycznia 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie przepisów dotyczących przyznawania rent rodzinnych (odpowiedź).

 • 48. posiedzenie Senatu, 30 stycznia 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie przepisów pozwalających na odebranie dzieci z powodów ekonomicznych (odpowiedź).

 • 48. posiedzenie Senatu, 30 stycznia 2014 r., oświadczenie skierowane do minister infrastruktury i rozwoju w sprawie pociągów Pendolino (odpowiedź).

 • 47. posiedzenie Senatu, 10 stycznia 2014 r., oświadczenie skierowane do wójta gminy Biała w województwie łódzkim (odpowiedź), do wojewody łódzkiego (odpowiedź), do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (odpowiedź) oraz do prezesa Najwyższej Izby Kontroli (odpowiedź, odpowiedź 2) w sprawie lokalizacji ferm wiatrowych na terenie gminy Biała.

 • 47. posiedzenie Senatu, 10 stycznia 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości (odpowiedź) oraz do rzecznika praw dziecka (odpowiedź) w sprawie pani Sabiny K.

 • 47. posiedzenie Senatu, 10 stycznia 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie istniejących i planowanych krajowych instrumentach wsparcia rolnictwa po 2013 r. (odpowiedź).

 • 47. posiedzenie Senatu, 10 stycznia 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów (odpowiedź) oraz do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (odpowiedź) w sprawie zakresu obowiązujących ulg i zwolnień w podatku rolnym.

 • 47. posiedzenie Senatu, 10 stycznia 2014 r., oświadczenie skierowane do przewodniczącego Zespołu do spraw wyjaśniania opinii publicznej treści informacji i materiałów dotyczących przyczyn i okoliczności katastrofy lotniczej z dnia 10 kwietnia 2010 r. pod Smoleńskiem (odpowiedź).

 • 47. posiedzenie Senatu, 10 stycznia 2014 r., oświadczenie skierowane do minister infrastruktury i rozwoju (odpowiedź) oraz do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (odpowiedź) w sprawie zakresu finansowania rozwoju wsi i obszarów wiejskich ze środków polityki spójności.

 • 47. posiedzenie Senatu, 10 stycznia 2014 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie śledztwa smoleńskiego (odpowiedź).

 • 47. posiedzenie Senatu, 10 stycznia 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra skarbu państwa w sprawie zawiadomienia do prokuratury przeciwko posłom Prawa i Sprawiedliwości Adamowi Kwiatkowskiemu i Maciejowi Małeckiemu (odpowiedź, odpowiedź 2).

 • 47. posiedzenie Senatu, 10 stycznia 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie apelu polskich farmaceutów (odpowiedź).

 • 47. posiedzenie Senatu, 10 stycznia 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w sprawie realizacji kolejnego etapu działań edukacyjnych prowadzonych przez Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie (odpowiedź).

 • 47. posiedzenie Senatu, 10 stycznia 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Zarządu Telewizji Polskiej SA w sprawie wypowiedzi dziennikarza TVP Tomasza Lisa (odpowiedź).

 • 47. posiedzenie Senatu, 10 stycznia 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie opieki geriatrycznej (odpowiedź).

 • 46. posiedzenie Senatu, 18 grudnia 2013 r., oświadczenie skierowane do generalnego dyrektora dróg krajowych i autostrad w sprawie rozbudowy drogi krajowej nr 8 (odpowiedź)
 • 46. posiedzenie Senatu, 18 grudnia 2013 r., oświadczenie skierowane do minister infrastruktury i rozwoju (odpowiedź), do ministra sprawiedliwości (odpowiedź) oraz do ministra pracy i polityki społecznej (odpowiedź) w sprawie bezpłatnej pomocy prawnej dla najuboższych.
 • 46. posiedzenie Senatu, 18 grudnia 2013 r., oświadczenie skierowane do prezydent miasta Łodzi (odpowiedź) oraz do marszałka województwa łódzkiego (odpowiedź) w sprawie bezpłatnej pomocy prawnej dla najuboższych.
 • 46. posiedzenie Senatu, 18 grudnia 2013 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie śledztwa smoleńskiego (odpowiedź).

 • 45. posiedzenie Senatu, 12 grudnia 2013 r., oświadczenie skierowane do głównego inspektora nadzoru budowlanego w sprawie rodzin mieszkających w domach niebędących ich własnością (odpowiedź).

 • 45. posiedzenie Senatu, 12 grudnia 2013 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie katastrofy smoleńskiej (odpowiedź).

 • 45. posiedzenie Senatu, 12 grudnia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra Skarbu Państwa w sprawie prywatyzacji banku BGŻ (odpowiedź).

 • 45. posiedzenie Senatu, 12 grudnia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra gospodarki w sprawie elektrowni wiatrowych (odpowiedź).

 • 45. posiedzenie Senatu, 12 grudnia 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie informacji, jakie działania podjął rząd w ostatnich dwóch latach i jakie zamierza podjąć w najbliższym czasie w celu wsparcia hodowców karpia i innych ryb słodkowodnych w Polsce (odpowiedź).

 • 45. posiedzenie Senatu, 12 grudnia 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie naliczania i poboru opłaty legalizacyjnej (odpowiedź).

 • 45. posiedzenie Senatu, 12 grudnia 2013 r., oświadczenie skierowane do minister infrastruktury i rozwoju w sprawie przyszłej obsługi ruchu pociągów Pendolino na linii łączącej Centralną Magistralę Kolejową z Krakowem (odpowiedź).

 • 45. posiedzenie Senatu, 12 grudnia 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie wstrzymania prac ekshumacyjnych zainicjowanych praz Instytut Pamięci Narodowej na Cmentarzu Powązkowskim w kwaterze „Ł” (odpowiedź).

 • 44. posiedzenie Senatu, 5 grudnia 2013 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego (odpowiedź) oraz do przewodniczącego Zespołu do spraw wyjaśniania opinii publicznej treści informacji i materiałów dotyczących przyczyn i okoliczności katastrofy lotniczej z dnia 10 kwietnia 2010 r. pod Smoleńskiem (odpowiedź) w sprawie wyjaśnienia, czy prokuratura oraz PKBWL badały okoliczności przeprowadzonej w przeddzień katastrofy, 9 kwietnia 2010 r., naprawy samolotu, który potem uległ katastrofie w Smoleńsku.

 • 44. posiedzenie Senatu, 5 grudnia 2013 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie spółki Pork Handel Sp. z o.o. (odpowiedź).

 • 44. posiedzenie Senatu, 5 grudnia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie rozważenia przywrócenia Sądu Rejonowego w Rawie Mazowieckiej (odpowiedź).

 • 44. posiedzenie Senatu, 5 grudnia 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów (odpowiedź) oraz do przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (odpowiedź) w sprawie udostępnienia miejsca na multipleksie cyfrowym telewizji naziemnej Telewizji Trwam.

 • 44. posiedzenie Senatu, 5 grudnia 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie sprawozdania z działalności prokuratora generalnego (odpowiedź).

 • 44. posiedzenie Senatu, 5 grudnia 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie refundacji leku Glivec (odpowiedź).

 • 44. posiedzenie Senatu, 5 grudnia 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie budowy drogi ekspresowej S74 na odcinku południowej obwodnicy Opatowa oraz dwujezdniowej drogi krajowej nr 9 klasy GP na odcinku zachodniej obwodnicy Opatowa w woj. świętokrzyskim (odpowiedź).

 • 44. posiedzenie Senatu, 5 grudnia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie osób skazanych za czyny o charakterze pedofilskim (odpowiedź).
 • 44. posiedzenie Senatu, 5 grudnia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra administracji i cyfryzacji w sprawie miejsca na multipleksie dla TV Trwam (odpowiedź).
 • 43. posiedzenie Senatu, 13 listopada 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra kultury i dziedzictwa narodowego w sprawie wystawy „British British Polish Polish: Sztuka krańców Europy, długie lata 90. i dziś” (odpowiedź).
 • 43. posiedzenie Senatu, 13 listopada 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie wpływu zakazu uboju rytualnego zwierząt rzeźnych na eksport (odpowiedź).
 • 43. posiedzenie Senatu, 13 listopada 2013 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie katastrofy smoleńskiej (odpowiedź).
 • 43. posiedzenie Senatu, 13 listopada 2013 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie polityki karnej (odpowiedź).
 • 43. posiedzenie Senatu, 13 listopada 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie zezwolenia na bezcłowy import kukurydzy z Ukrainy (odpowiedź).

 • 43. posiedzenie Senatu, 13 listopada 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie śledztwa prokuratury rosyjskiej dotyczącego katastrofy smoleńskiej (odpowiedź).

 • 43. posiedzenie Senatu, 13 listopada 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie drogi wojewódzkiej nr 565 na odcinku Secymin Nowy – rzeka Wisła – Chociszewo (odpowiedź).

 • 42. posiedzenie Senatu, 29 października 2013, oświadczenie skierowane do prezesa Najwyższej Izby Kontroli (odpowiedź)  oraz do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej (odpowiedź) w sprawie systemu viaTOLL .

 • 42. posiedzenie Senatu, 29 października 2013, oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (odpowiedź) oraz do ministra środowiska (odpowiedź) w sprawie właścicieli działek lub gospodarstw położonych na obszarze Natura 2000.

 • 42. posiedzenie Senatu, 29 października 2013, oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie zasad funkcjonowania i finansowania polskiego rolnictwa w ramach wspólnej polityki rolnej w latach 2014–2020 (odpowiedź).

 • 42. posiedzenie Senatu, 29 października 2013, oświadczenie skierowane do marszałka Senatu w sprawie oświadczenia senatorskiego wygłoszonego w dniu 20 czerwca 2013 r. podczas 35. posiedzenia Senatu RP (odpowiedź).

 • 42. posiedzenie Senatu, 29 października 2013, oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie handlu tak zwanymi dopalaczami (odpowiedź).

 • 42. posiedzenie Senatu, 29 października 2013, oświadczenie skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie programu poprawy bezpieczeństwa w ruchu kolejowym (odpowiedź).

 • 42. posiedzenie Senatu, 29 października 2013, oświadczenie skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie budowy mieszkań socjalnych (odpowiedź).

 • 42. posiedzenie Senatu, 29 października 2013, oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie informacji o liczbie skazanych za pedofilię (odpowiedź).

 • 42. posiedzenie Senatu, 29 października 2013, oświadczenie skierowane do ministra administracji i cyfryzacji (odpowiedź, odpowiedź 2) oraz do ministra Skarbu Państwa (odpowiedź) w sprawie emisji Telewizji Trwam na naziemnej platformie cyfrowej MUX-1.

 • 41. posiedzenie Senatu, 17 października 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie niedopełnienia obowiązków przez byłego likwidatora kieleckiego PKS (odpowiedź).

 • 41. posiedzenie Senatu, 17 października 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie projektu systemowego pod nazwą „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych” (odpowiedź).

 • 41. posiedzenie Senatu, 17 października 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie zatrzymania podejrzanych o oblanie farbą pomnika wdzięczności Armii Radzieckiej w Legnicy (odpowiedź).

 • 41. posiedzenie Senatu, 17 października 2013 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego (odpowiedź) oraz do przewodniczącego Zespołu do spraw wyjaśniania opinii publicznej treści informacji i materiałów dotyczących przyczyn i okoliczności katastrofy lotniczej z dnia 10 kwietnia 2010 r. pod Smoleńskiem (odpowiedź) w sprawie udzielenia informacji dotyczących samolotu Tu-154M.

 • 40. posiedzenie Senatu, 3 października 2013 r., oświadczenie skierowane do przewodniczącego Zespołu do spraw wyjaśniania opinii publicznej treści informacji i materiałów dotyczących przyczyn i okoliczności katastrofy lotniczej z dnia 10 kwietnia 2010 r. pod Smoleńskiem (odpowiedź, odpowiedź 2).

 • 40. posiedzenie Senatu, 3 października 2013 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie wyroku uniewinniającego oskarżonego Adama Ch. (odpowiedź)

 • 40. posiedzenie Senatu, 3 października 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw zagranicznych w sprawie sytuacji uchodźców irańskich (odpowiedź).

 • 40. posiedzenie Senatu, 3 października 2013 r., oświadczenie skierowane do głównego inspektora nadzoru budowlanego w sprawie Stanisława K. (odpowiedź).

 • 40. posiedzenie Senatu, 3 października 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości (odpowiedź) oraz do ministra środowiska  (odpowiedź) w sprawie państwa F.

 • 40. posiedzenie Senatu, 3 października 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie środków WPR dla Polski (odpowiedź).

 • 40. posiedzenie Senatu, 3 października 2013 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie Jana P. (odpowiedź).

 • 40. posiedzenie Senatu, 3 października 2013 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie Łukasza Z. (odpowiedź, odpowiedź 2, odpowiedź 3).

 • 40. posiedzenie Senatu, 3 października 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie problemów w funkcjonowaniu szpitali na północnym Mazowszu (odpowiedź).

 • 40. posiedzenie Senatu, 3 października 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie Bałtyckiego Funkcjonalnego Bloku Przestrzeni Powietrznej (Baltic FAB) (odpowiedź).

 • 40. posiedzenie Senatu, 3 października 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra obrony narodowej w sprawie Narodowych Sił Rezerwowych (odpowiedź).

 • 39. posiedzenie Senatu, 20 września 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie informacji, czy rząd, podejmując ewentualną decyzję o przekształceniu Przewozów Regionalnych Spółki z o.o., rozważa spłatę dotychczasowych zobowiązań spółki (odpowiedź).

 • 39. posiedzenie Senatu, 20 września 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie zmniejszenia występowania syropu glukozowo-fruktozowego w produktach spożywczych najchętniej spożywanych przez dzieci i młodzież (odpowiedź).

 • 39. posiedzenie Senatu, 20 września 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra administracji i cyfryzacji w sprawie wsparcia programu budowy samorządowych inwestycji drogowych (odpowiedź).

 • 39. posiedzenie Senatu, 20 września 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości (odpowiedź), do przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa (odpowiedź) oraz do prezesa Sądu Okręgowego w Kielcach (odpowiedź) w sprawie oświadczenia senatorskiego z 35. posiedzenia Senatu.

 • 39. posiedzenie Senatu, 20 września 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych w sprawie funkcjonowania systemu motywowania funkcjonariuszy Policji do osiągania lepszych wyników służbowych (odpowiedź).

 • 39. posiedzenie Senatu, 20 września 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie lekceważenia wyroków sądów administracyjnych przez organy administracji rządowej (odpowiedź, odpowiedź 2).

 • 39. posiedzenie Senatu, 20 września 2013 r., oświadczenie skierowane do marszałka Senatu w sprawie przekazania Stowarzyszeniu Lesbijek, Gejów, Osób Biseksualnych, Osób Transpłciowych oraz Osób Queer „Pracownia różnorodności” oświadczenia senatorów.

 • 37. posiedzenie Senatu, 12 lipca 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości (odpowiedź), do prokuratora generalnego (odpowiedź, odpowiedź 2), do ministra spraw zagranicznych (odpowiedź) oraz do rzecznik praw obywatelskich (odpowiedź) w sprawie pana Macieja W.

 • 37. posiedzenie Senatu, 12 lipca 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów (odpowiedź), do prokuratora generalnego (odpowiedź) oraz do ministra spraw wewnętrznych (odpowiedź) w sprawie mafii paliwowej.

 • 37. posiedzenie Senatu, 12 lipca 2013 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie podziału gospodarstwa rolnego (odpowiedź).

 • 37. posiedzenie Senatu, 12 lipca 2013 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie pana Łukasza Z. (odpowiedź).

 • 37. posiedzenie Senatu, 12 lipca 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (odpowiedź) oraz do ministra środowiska (odpowiedź) w sprawie zastosowania technologii mikoryzacji w Polsce.

 • 37. posiedzenie Senatu, 12 lipca 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej (odpowiedź) oraz do wojewody mazowieckiego (odpowiedź) w sprawie pensjonariuszy domu pomocy społecznej, prowadzonego przez Stowarzyszenie „Mar-Kot” w gminie Przyłęk.

 • 37. posiedzenie Senatu, 12 lipca 2013 r., oświadczenie skierowane do prezydenta miasta Szczecina w sprawie dramatycznej sytuacji, w jakiej znalazła się trzydziestoczteroletnia mieszkanka Szczecina, pani Renata M. (odpowiedź).

 • 37. posiedzenie Senatu, 12 lipca 2013 r., oświadczenie skierowane do prezydenta miasta Siemianowice Śląskie w sprawie dramatycznych warunków sanitarnych i mieszkaniowych mieszkańców domu przy ul. Kołłątaja 1 (odpowiedź).

 • 37. posiedzenie Senatu, 12 lipca 2013 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie śp. Anny B. (odpowiedź).

 • 37. posiedzenie Senatu, 12 lipca 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie chorych na rzadką chorobę Niemanna-Picka (NPC) (odpowiedź).

 • 37. posiedzenie Senatu, 12 lipca 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie modernizacja odcinka drogi E7, przebiegającego przez teren gminy Załuski (odpowiedź).

 • 37. posiedzenie Senatu, 12 lipca 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie nowego rozkładu jazdy PKP InterCity (odpowiedź).

 • 36. posiedzenie Senatu, 4 lipca 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa zarządu Telewizji Polskiej SA, do prezesa Najwyższej Izby Kontroli (odpowiedź, odpowiedź 2) oraz do ministra Skarbu Państwa (odpowiedź) w sprawie sytuacji w telewizji publicznej.

 • 36. posiedzenie Senatu, 4 lipca 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie wyjaśnienia przyczyn katastrofy smoleńskiej przez komisję rządową (odpowiedź).

 • 36. posiedzenie Senatu, 4 lipca 2013 r., oświadczenie skierowane do rzecznik praw obywatelskich (odpowiedź, odpowiedź 2) oraz do prokuratora generalnego (odpowiedź) w sprawie wyroku Sądu Okręgowego w Bydgoszczy w sprawie I C 276/10 dotyczącego znanej dziennikarki TVP, pani redaktor Elżbiety Jaworowicz.
 • 36. posiedzenie Senatu, 4 lipca 2013 r., oświadczenie skierowane do rzecznik praw obywatelskich w sprawie byłego posła Witolda Tomczaka (odpowiedź).
 • 36. posiedzenie Senatu, 4 lipca 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w sprawie poszerzenia wiedzy na temat doniesień o lokalizacji w Ciechanowie w 1945 r. obozu NKWD (odpowiedź).
 • 36. posiedzenie Senatu, 4 lipca 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie odnawialnych źródłach energii (odpowiedź, odpowiedź 2).
 • 35. posiedzenie Senatu, 20 czerwca 2013 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego (odpowiedź, odpowiedź 2, odpowiedź 3) oraz rzecznik praw obywatelskich (odpowiedź, odpowiedź 2) w sprawie pana Jana K.

 • 35. posiedzenie Senatu, 20 czerwca 2013 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego (odpowiedź) oraz rzecznik praw obywatelskich (odpowiedź) w sprawie tragicznego wypadku przy pracy, jakiemu uległ w Białej Podlaskiej Hubert P.
 • 35. posiedzenie Senatu, 20 czerwca 2013 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie odbywającego karę pozbawienia wolności Łukasza Z. (odpowiedź).

 • 35. posiedzenie Senatu, 20 czerwca 2013 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie procesu przeciwko Maciejowi T. (odpowiedź).
 • 35. posiedzenie Senatu, 20 czerwca 2013 r., oświadczenie skierowane do rzecznika praw obywatelskich (odpowiedź) oraz prokuratora generalnego (odpowiedź) w sprawie wyroku jaki zapadł 26 lutego 2013 r. w Sądzie Rejonowym w Kielcach.
 • 35. posiedzenie Senatu, 20 czerwca 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie sektora energetycznego (odpowiedź).
 • 35. posiedzenie Senatu, 20 czerwca 2013 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie pana Jana P. (odpowiedź).
 • 35. posiedzenie Senatu, 20 czerwca 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie prób wprowadzenia do projektowanej ustawy o wyrobach budowlanych zapisów tworzących monopol w zakresie wydawania europejskich aprobat technicznych (odpowiedź).
 • 35. posiedzenie Senatu, 20 czerwca 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie realizacji inwestycji drogowych (odpowiedź).
 • 35. posiedzenie Senatu, 20 czerwca 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie udziału we wpływach z tytułu w podatku dochodowym od osób prawnych (odpowiedź).
 • 34. posiedzenie Senatu, 6 czerwca 2013 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego (odpowiedź) oraz do komendanta głównego Policji (odpowiedź) w sprawie pana Jacka K.

 • 34. posiedzenie Senatu, 6 czerwca 2013 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie informacji odnośnie do liczby i rodzajów postępowań karnych dotyczących osób będących w chwili czynu prokuratorami w okresie od 1 stycznia 2008 r. do chwili obecnej (odpowiedź).
 • 34. posiedzenie Senatu, 6 czerwca 2013 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie pana Tomasza Trzeciaka (odpowiedź).
 • 34. posiedzenie Senatu, 6 czerwca 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie informacji w zakresie wielkości handlu artykułami rolnymi w Polsce (odpowiedź).
 • 34. posiedzenie Senatu, 6 czerwca 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesów Sądów Apelacyjnych: w Białymstoku (odpowiedź), w Gdańsku (odpowiedź), w Lublinie (odpowiedź), w Łodzi (odpowiedź), w Poznaniu (odpowiedź), w Katowicach (odpowiedź), w Krakowie (odpowiedź), w Szczecinie (odpowiedź), we Wrocławiu (odpowiedź), w Rzeszowie (odpowiedź), w Warszawie (odpowiedź) w sprawie informacji dotyczącej liczby i rodzajów postępowań karnych dotyczących sędziów.

 • 34. posiedzenie Senatu, 6 czerwca 2013 r., oświadczenie skierowane do prokuratora apelacyjnego w: Białymstoku (odpowiedź), Gdańsku (odpowiedź), Lublinie (odpowiedź), Łodzi (odpowiedź),  Poznaniu (odpowiedź),  Katowicach (odpowiedź),  Krakowie (odpowiedź),  w Szczecinie (odpowiedź),  Wrocławiu (odpowiedź),  Rzeszowie (odpowiedź),  Warszawie (odpowiedź) w sprawie przedstawienia szczegółowej informacji na temat liczby i rodzajów postępowań karnych dotyczących osób będących w chwili popełnienia czynu prokuratorami w okresie od 1 stycznia 2008 roku do chwili obecnej.

 • 34. posiedzenie Senatu, 6 czerwca 2013 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie odmowy dostępu do akt sądowych (odpowiedź).
 • 34. posiedzenie Senatu, 6 czerwca 2013 r., oświadczenie skierowane do rzecznik praw obywatelskich (odpowiedź) oraz do prokuratora generalnego (odpowiedź) w sprawie pana Grzegorza Ch.
 • 34. posiedzenie Senatu, 6 czerwca 2013 r., oświadczenie skierowane do prokuratura generalnego w sprawie informacji dotyczącej liczby i rodzajów postępowań karnych, dotyczących osób będących w chwili czynu sędziami, w okresie od 1 stycznia 2008 r. do chwili obecnej (odpowiedź).
 • 34. posiedzenie Senatu, 6 czerwca 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie modulacji płatności bezpośrednich (odpowiedź).
 • 34. posiedzenie Senatu, 6 czerwca 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra środowiska w sprawie zmian przepisów w ustawie o ochronie przyrody (odpowiedź).
 • 34. posiedzenie Senatu, 6 czerwca 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie odebrania dziecka przez sąd rodzicom (odpowiedź).
 • 34. posiedzenie Senatu, 6 czerwca 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie samorządowych kolegiów odwoławczych (odpowiedź, odpowiedź).
 • 32. posiedzenie Senatu, 25 kwietnia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie funkcjonowania e-sądu (odpowiedź).
 • 32. posiedzenie Senatu, 25 kwietnia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra administracji i cyfryzacji (odpowiedź, odpowiedź 2), głównego inspektora nadzoru budowlanego (odpowiedź, odpowiedź 2, odpowiedź 3), wojewody łódzkiego (odpowiedź, odpowiedź 2) oraz starosty rawskiego (odpowiedź) w sprawie pana Stanisława S.
 • 32. posiedzenie Senatu, 25 kwietnia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra kultury i dziedzictwa narodowego (odpowiedź) oraz do dyrektor Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w sprawie filmu Ryszarda Bugajskiego pod tytułem „Układ zamknięty”.
 • 32. posiedzenie Senatu, 25 kwietnia 2013 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie publikacji w „Gazecie Wyborczej” artykułu napisanego przez prokuratora generalnego (odpowiedź).
 • 32. posiedzenie Senatu, 25 kwietnia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra Skarbu Państwa w sprawie spółki Energa Elektrownie Ostrołęka SA (odpowiedź).
 • 32. posiedzenie Senatu, 25 kwietnia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra Skarbu Państwa w sprawie polityki energetycznej państwa (odpowiedź).
 • 32. posiedzenie Senatu, 25 kwietnia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra gospodarki w sprawie bezpieczeństwa energetycznego państwa (odpowiedź).
 • 32. posiedzenie Senatu, 25 kwietnia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie wspólnej polityki rolnej w latach 2014–2020 (odpowiedź).
 • 32. posiedzenie Senatu, 25 kwietnia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie złożenia przez czeskiego prywatnego przewoźnika kolejowego Leo Express wniosku do PKP PLK o przydział trasy na nowy rozkład jazdy (odpowiedź).
 • 32. posiedzenie Senatu, 25 kwietnia 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie polityki rodzinnej (odpowiedź).
 • 31. posiedzenie Senatu, 18 kwietnia 2013 r., oświadczenie skierowane do przewodniczącego Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych w sprawie katastrofy smoleńskiej (odpowiedź).
 • 31. posiedzenie Senatu, 18 kwietnia 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie działania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa OR Wrocław wobec grupy młodych rolników reprezentowanych przez pana Jakuba Maya (odpowiedź).
 • 31. posiedzenie Senatu, 18 kwietnia 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie podatników będących przedsiębiorcami transportowymi, którym organy administracji skarbowej zakwestionowały odliczenie podatku VAT przy zakupie paliwa (odpowiedź).
 • 31. posiedzenie Senatu, 18 kwietnia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie informacji, czy w resorcie finansów są prowadzone prace lub jest ewentualnie rozważane wprowadzenie zmian w zakresie opodatkowania rolnictwa (odpowiedź).
 • 31. posiedzenie Senatu, 18 kwietnia 2013 r., oświadczenie skierowane do minister edukacji narodowej w sprawie art. 261b ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (odpowiedź).
 • 31. posiedzenie Senatu, 18 kwietnia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra gospodarki w sprawie tzw. inteligentnych liczników prądu (odpowiedź).
 • 30. posiedzenie Senatu, 4 kwietnia 2013 r., oświadczenie skierowane do marszałka Senatu w sprawie propozycji uchwał przygotowanych przez senatorów PiS (odpowiedź).
 • 30. posiedzenie Senatu, 4 kwietnia 2013 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego (odpowiedź) oraz do komendanta głównego Policji (odpowiedź, odpowiedź 2) w sprawie śmierci Jolanty Brzeskiej.
 • 30. posiedzenie Senatu, 4 kwietnia 2013 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego  w sprawie wdowy po Grzegorzu Żebrowskim (odpowiedź, odpowiedź 2).

 • 30. posiedzenie Senatu, 4 kwietnia 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Najwyższej Izby Kontroli w sprawie polityki informowania o wynikach kontroli (odpowiedź).
 • 30. posiedzenie Senatu, 4 kwietnia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia (odpowiedź), do prokuratora generalnego (odpowiedź) oraz do prezesa Najwyższej Izby Kontroli (odpowiedź) w sprawie śmierci Tomasza Gaickiego.
 • 30. posiedzenie Senatu, 4 kwietnia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych (odpowiedź) i do komendanta głównego Policji (odpowiedź) w sprawie zakupu urządzeń rozgłaszających LRAD.
 • 30. posiedzenie Senatu, 4 kwietnia 2013 r., oświadczenie skierowane do rzecznik praw obywatelskich (odpowiedź) w sprawie wniesienia kasacji na korzyść Grzegorza W.
 • 30. posiedzenie Senatu, 4 kwietnia 2013 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie śledztwa smoleńskiego (odpowiedź).
 • 30. posiedzenie Senatu, 4 kwietnia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra Skarbu Państwa (odpowiedź), do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (odpowiedź) oraz do prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych (odpowiedź) w sprawie pana Adam W.
 • 30. posiedzenie Senatu, 4 kwietnia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra Skarbu Państwa (odpowiedź) oraz do ministra obrony narodowej (odpowiedź, odpowiedź 2) w sprawie budowy lotniska wojskowego w Nowym Mieście nad Pilicą.
 • 30. posiedzenie Senatu, 4 kwietnia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie problemów podczas działań w ramach programu „Premia dla młodych rolników” (odpowiedź).
 • 30. posiedzenie Senatu, 4 kwietnia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie połączenia kolejowego z lotniskiem Modlin (odpowiedź).
 • 30. posiedzenie Senatu, 4 kwietnia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra Skarbu Państwa w sprawie budowy terminalu na gaz ziemny skroplony (LNG) w Świnoujściu (odpowiedź).
 • 30. posiedzenie Senatu, 4 kwietnia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie skali i źródeł produkcji sfałszowanego i nienadającego się do spożycia mięsa i produktów z niego wytwarzanych (odpowiedź).
 • 29. posiedzenie Senatu, 21 marca 2013 r., oświadczenie skierowane do komisarza wyborczego w Skierniewicach w sprawie podziału gminy Głuchów na okręgi wyborcze (odpowiedź).
 • 29. posiedzenie Senatu, 21 marca 2013 r., oświadczenie skierowane do głównego inspektora ochrony środowiska w sprawie energetyki wiatrowej (odpowiedź, odpowiedź 2).
 • 29. posiedzenie Senatu, 21 marca 2013 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego (odpowiedź) w sprawie pana Włodzimierza K.
 • 29. posiedzenie Senatu, 21 marca 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (odpowiedź), do ministra środowiska (odpowiedź) oraz do głównego inspektora ochrony środowiska (odpowiedź, odpowiedź 2) w sprawie powstawania nowych ferm drobiowych w powiecie mławskim.
 • 29. posiedzenie Senatu, 21 marca 2013 r., oświadczenie skierowane do minister edukacji narodowej w sprawie dzieci w wieku szkolnym mających problemy z nadwagą (odpowiedź).
 • 29. posiedzenie Senatu, 21 marca 2013 r., oświadczenie skierowane do minister edukacji narodowej w sprawie obowiązku szkolnego dla sześciolatków (odpowiedź).
 • 29. posiedzenie Senatu, 21 marca 2013 r., oświadczenie skierowane do rzecznik praw obywatelskich w sprawie uchylonego art. 585 kodeksu spółek handlowych (odpowiedź).
 • 29. posiedzenie Senatu, 21 marca 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości (odpowiedź), do rzecznika praw dziecka (odpowiedź) oraz do prezes Sądu Okręgowego w Krakowie (odpowiedź) w sprawie umieszczenia w domu dziecka trzech braci B.
 • 29. posiedzenie Senatu, 21 marca 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie zwrotu 35 milionów euro z unijnych funduszy rolnych (odpowiedź).
 • 29. posiedzenie Senatu, 21 marca 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie interwencji na rynku ziemniaka (odpowiedź).
 • 29. posiedzenie Senatu, 21 marca 2013 r., oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra finansów w sprawie modyfikacji wzoru wskaźnika zadłużenia (odpowiedź).
 • 29. posiedzenie Senatu, 21 marca 2013 r., oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra gospodarki (odpowiedź) oraz do ministra Skarbu Państwa (odpowiedź) w sprawie Elektrowni Ostrołęka.
 • 28. posiedzenie Senatu, 7 marca 2013 r., oświadczenie skierowane do marszałka Senatu RP w sprawie decyzji Pana Marszałka o zgłoszeniu wniosku o wprowadzenie do porządku obrad Senatu w dniu 21 lutego 2013 r. ustawy o ratyfikacji Traktatu o stabilności, koordynacji i zarządzaniu w Unii Gospodarczej i Walutowej pomiędzy Królestwem Belgii, Republiką Bułgarii, Królestwem Danii, Republiką Federalną Niemiec, Republiką Estońską, Irlandią, Republiką Grecką, Królestwem Hiszpanii, Republiką Francuską, Republiką Włoską, Republiką Cypryjską, Republiką Łotewską, Republiką Litewską, Wielkim Księstwem Luksemburga, Węgrami, Maltą, Królestwem Niderlandów, Republiką Austrii, Rzecząpospolitą Polską, Republiką Portugalską, Rumunią, Republiką Słowenii, Republiką Słowacką, Republiką Finlandii i Królestwem Szwecji (odpowiedź).
 • 28. posiedzenie Senatu, 7 marca 2013 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie okoliczności wykonywania odwiertów na nieruchomościach należących do PPH Terra Sp. z o.o (odpowiedź, odpowiedź 2).
 • 28. posiedzenie Senatu, 7 marca 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej (odpowiedź) oraz do pełniącego obowiązki generalnego dyrektora dróg krajowych i autostrad (odpowiedź) w sprawie likwidacji  zjazdu z drogi krajowej S8.
 • 28. posiedzenie Senatu, 7 marca 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości (odpowiedź) oraz do prokuratora generalnego (odpowiedź) w sprawie przetrzymywania w zakładzie karnym przez prawie dwa lata osoby, co do której tożsamości nastąpiła pomyłka.

 • 28. posiedzenie Senatu, 7 marca 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie elektrowni wiatrowych i biogazowni (odpowiedź, odpowiedź 2, odpowiedź 3, odpowiedź 4).

 • 28. posiedzenie Senatu, 7 marca 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie przewozu materiałów niebezpiecznych (odpowiedź).

 • 28. posiedzenie Senatu, 7 marca 2013 r., oświadczenie skierowane do minister sportu i turystyki w sprawie ubezpieczenia firm prowadzących usługi turystyczne (odpowiedź).

 • 28. posiedzenie Senatu, 7 marca 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (odpowiedź).

 • 28. posiedzenie Senatu, 7 marca 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie pomocy rolnikowi korzystającemu z kredytu preferencyjnego na zakup ziemi (numer sprawy: DW-4530-182/i/07/RS/0) (odpowiedź).

 • 28. posiedzenie Senatu, 7 marca 2013 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego oraz do przewodniczącego Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych w sprawie nowych ustaleniach prokuratury dotyczących katastrofy z 10 kwietnia 2010 r.(odpowiedź, odpowiedź 2).

 • 28. posiedzenie Senatu, 7 marca 2013 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie prokuratora w stanie spoczynku (odpowiedź).

 • 28. posiedzenie Senatu, 7 marca 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra Skarbu Państwa w sprawie Energa Elektrownie Ostrołęka S.A. (odpowiedź)

 • 28. posiedzenie Senatu, 7 marca 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa (odpowiedź) oraz do prezesa Najwyższej Izby Kontroli (odpowiedź) w sprawie odpowiedzi (znak pisma RR.pro-ak/0504/2012/(2364) z dnia 2 lipca 2012 r.) na oświadczenie złożone na 14. posiedzeniu Senatu w dniu 14 czerwca 2012 r. dotyczącej działań Agencji Rynku Rolnego w zakresie odszkodowań dla rolników poszkodowanych wskutek epidemii bakterii E. coli.

 • 27. posiedzenie Senatu, 21 lutego 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów oraz do generalnego inspektora informacji finansowej w sprawie przedsiębiorcy (odpowiedź).

 • 27. posiedzenie Senatu, 21 lutego 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów (odpowiedź), do prokuratora generalnego (odpowiedź), do prezesa Najwyższej Izby Kontroli (odpowiedź), do rzecznik praw obywatelskich (odpowiedź) oraz do burmistrza miasta Rawy Mazowieckiej (odpowiedź) w sprawie pani Bożeny W.

 • 27. posiedzenie Senatu, 21 lutego 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie CPP Prema SA w Kielcach (odpowiedź).

 • 27. posiedzenie Senatu, 21 lutego 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie pracowników działu Psychiatrii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach (odpowiedź).

 • 27. posiedzenie Senatu, 21 lutego 2013 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego (odpowiedź) oraz do ministra zdrowia (odpowiedź) w sprawie śmierci Marcina O.

 • 27. posiedzenie Senatu, 21 lutego 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie firmy Ivett w Rawie Mazowieckiej (odpowiedź).

 • 27. posiedzenie Senatu, 21 lutego 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych (odpowiedź).

 • 27. posiedzenie Senatu, 21 lutego 2013 r., oświadczenie skierowane do rzecznik praw obywatelskich (odpowiedź) oraz do prokuratora generalnego (odpowiedź) w sprawie pana Grzegorza C.

 • 27. posiedzenie Senatu, 21 lutego 2013 r., oświadczenie skierowane do rzecznik praw obywatelskich w sprawie znęcania się nad uczniami przez nauczycielkę jednej ze szkół z województwa mazowieckiego (odpowiedź).

 • 27. posiedzenie Senatu, 21 lutego 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (odpowiedź), do ministra spraw wewnętrznych  (odpowiedź) oraz do prokuratora generalnego (odpowiedź) w sprawie uboju rytualnego.

 • 27. posiedzenie Senatu, 21 lutego 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie udzielenia pomocy korzystającemu z kredytu preferencyjnego na zakup ziemi rolnikowi, któremu w wyniku wypowiedzenia umowy preferencyjnego kredytu inwestycyjnego na zakup ziemi powstaje niemożliwe do spłaty zadłużenie (odpowiedź).

 • 27. posiedzenie Senatu, 21 lutego 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego (odpowiedź), do rzecznik praw obywatelskich (odpowiedź) oraz do prokuratora generalnego (odpowiedź) w sprawie podatników będących przedsiębiorcami transportowymi, którym organy administracji skarbowej zakwestionowały odliczenie podatku VAT przy zakupie paliwa .

 • 27. posiedzenie Senatu, 21 lutego 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie utraty przez ministerstwo bezpośredniego nadzoru nad prawidłowością toku postępowań sądowych (odpowiedź).

 • 27. posiedzenie Senatu, 21 lutego 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie przedsiębiorców transportowych (odpowiedź).

 • 27. posiedzenie Senatu, 21 lutego 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie wyrobów przemysłu piwowarskiego (odpowiedź).

 • 27. posiedzenie Senatu, 21 lutego 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra administracji i cyfryzacji w sprawie założeń do ustawy o poprawie warunków świadczenia usług przez jednostki samorządu terytorialnego (odpowiedź).

 • 26. posiedzenie Senatu, 30 stycznia 2013 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie pana Janusza P (odpowiedź).

 • 26. posiedzenie Senatu, 30 stycznia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (odpowiedź), do prokuratora generalnego (odpowiedź) oraz do ministra finansów (odpowiedź) w sprawie fikcyjnych umów sprzedaży ziemi rolnej na podstawionych nabywców.

 • 26. posiedzenie Senatu, 30 stycznia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (odpowiedź) w sprawie wszczynania kontroli gospodarstw rolników, którzy protestują, zaniepokojeni spekulacyjnym wykupem polskiej ziemi rolnej.

 • 26. posiedzenie Senatu, 30 stycznia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie działań PROW 2007-2013, na które będzie jeszcze prowadzony nabór w 2013 roku (odpowiedź).

 • 26. posiedzenie Senatu, 30 stycznia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Program rolnośrodowiskowy" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (odpowiedź).

 • 26. posiedzenie Senatu, 30 stycznia 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie informacji o sytuacji ekonomicznej samorządów w Polsce (odpowiedź, odpowiedź 2).

 • 26. posiedzenie Senatu, 30 stycznia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie komorników sądowych (odpowiedź).

 • 26. posiedzenie Senatu, 30 stycznia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw zagranicznych w sprawie przeniesienia Konsulatu Generalnego RP z Vancouver do miasta Edmonton w prowincji Alberta (odpowiedź).

 • 25. posiedzenie Senatu, 9 stycznia 2013 r., oświadczenie skierowane do rzecznik praw obywatelskich (odpowiedź), ministra sprawiedliwości (odpowiedź), prokuratora generalnego (odpowiedź, odpowiedź 2, ) oraz do wojewody lubelskiego (odpowiedź) w sprawie pana Mieczysława M.

 • 25. posiedzenie Senatu, 9 stycznia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości (odpowiedź) oraz do prokuratora generalnego (odpowiedź) w sprawie pana Zbigniewa J.

 • 25. posiedzenie Senatu, 9 stycznia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości (odpowiedź), ministra spraw wewnętrznych (odpowiedź) oraz do prokuratora generalnego (odpowiedź) w sprawie osadzenia i przetrzymywania w zakładzie karnym osoby, która nie była skazana za przestępstwo.

 • 25. posiedzenie Senatu, 9 stycznia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw zagranicznych w sprawie pani Elżbiety O. (odpowiedź)

 • 25. posiedzenie Senatu, 9 stycznia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (odpowiedź), ministra spraw wewnętrznych (odpowiedź), ministra finansów (odpowiedź), prokuratora generalnego (odpowiedź) oraz do prezesa Najwyższej Izby Kontroli (odpowiedź, odpowiedź 2) w sprawie protestu rolników zaniepokojonych spekulacyjnym wykupem polskiej ziemi rolnej.

 • 25. posiedzenie Senatu, 9 stycznia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (odpowiedź) w sprawie uprawnień do otrzymywania płatności bezpośrednich po 2013 r.

 • 25. posiedzenie Senatu, 9 stycznia 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów (odpowiedź), prezydent miasta stołecznego Warszawy (odpowiedź), ministra pracy i polityki społecznej (odpowiedź) oraz do prezesa Najwyższej Izby Kontroli (odpowiedź, odpowiedź 2) w sprawie protestu kupców prowadzących działalność handlową w przejściach podziemnych w centrum Warszawy.

 • 25. posiedzenie Senatu, 9 stycznia 2013 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego (odpowiedź, odpowiedź 2, odpowiedź 3, odpowiedź 4) w sprawie wpisów na stronach internetowych "Gazety Wyborczej", jakie pojawiły się w sobotę 29 grudnia 2012 r.

 • 25. posiedzenie Senatu, 9 stycznia 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie sytuacji finansowej PLL LOT (odpowiedź).

 • 24. posiedzenie Senatu, 20 grudnia 2012 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie działań komisji rządowej wyjaśniającej katastrofę smoleńską w kontekście kwestii odpowiedzialności przewodniczącego tej komisji Jerzego Millera (odpowiedź).

 • 24. posiedzenie Senatu, 20 grudnia 2012 r., oświadczenie skierowane do marszałka Senatu w sprawie niedopuszczenia pod obrady Senatu uchwały w sprawie oddania hołdu  księdzu Piotrowi Skardze w czterechsetlecie jego śmierci.

 • 24. posiedzenie Senatu, 20 grudnia 2012 r., oświadczenie skierowane do marszałka województwa łódzkiego w sprawie likwidacji dwóch oddziałów szpitala w Tuszynie (odpowiedź).

 • 24. posiedzenie Senatu, 20 grudnia 2012 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie zakresu i skuteczności przewidzianej w kodeksie postępowania karnego instytucji dobrowolnego poddania się karze (odpowiedź).

 • 24. posiedzenie Senatu, 20 grudnia 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie Rejestru Środków Ochrony Roślin dopuszczonych do obrotu i stosowania w Polsce (odpowiedź).

 • 24. posiedzenie Senatu, 20 grudnia 2012 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie pracowników Kieleckich Kopalni Surowców Mineralnych (odpowiedź).

 • 24. posiedzenie Senatu, 20 grudnia 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie inspektorów transportu drogowego (odpowiedź).

 • 24. posiedzenie Senatu, 20 grudnia 2012 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie możliwości nowelizacji przepisów ustawy o gospodarce odpadami, tak aby wyeliminować swoistą walkę między samorządami o lokalizację składowisk RIPOK (odpowiedź).

 • 24. posiedzenie Senatu, 20 grudnia 2012 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie lotniska w Modlinie (odpowiedź).

 • 23. posiedzenie Senatu, 13 grudnia 2012 r., oświadczenie skierowane do rzecznik praw obywatelskich (odpowiedź) w sprawie udzielenia informacji na temat tego, czy w świetle Konstytucji RP dopuszczalne jest odczytanie przed sądem aktu oskarżenia o czyn zakwalifikowany wyłącznie z art. 585 kodeksu spółek handlowych (bez żadnej innej kumulatywnej kwalifikacji), który to przepis został uchylony z dniem 13 lipca 2011 r.
 • 23. posiedzenie Senatu, 13 grudnia 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie drogi Rawa Mazowiecka - Opoczno w rejonie skrzyżowania drogi S8 (odpowiedź).
 • 23. posiedzenie Senatu, 13 grudnia 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw zagranicznych w sprawie działań podjętych przez przedstawicieli rządu RP w zakresie zwrotu wraku samolotu prezydenckiego przez stronę rosyjską (odpowiedź).
 • 23. posiedzenie Senatu, 13 grudnia 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawienieprawidłowości w obrocie ziemią rolną z zasobów Skarbu Państwa (odpowiedź, odpowiedź 2).
 • 23. posiedzenie Senatu, 13 grudnia 2012 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie uboju rytualnego w Polsce (odpowiedź).
 • 23. posiedzenie Senatu, 13 grudnia 2012 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego (odpowiedź).
 • 23. posiedzenie Senatu, 13 grudnia 2012 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie dofinansowania studiów w programie Student II (odpowiedź).

 • 22. posiedzenie Senatu, 30 listopada 2012 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego dotyczące śledztwa prokuratury wojskowej w sprawie katastrofy smoleńskiej (odpowiedź).

 • 22. posiedzenie Senatu, 30 listopada 2012 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie eksmisji siedemdziesięciojednoletniej pani Janiny K.S. (odpowiedź)

 • 22. posiedzenie Senatu, 30 listopada 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra środowiska (odpowiedź), do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (odpowiedź), do ministra sprawiedliwości (odpowiedź) oraz do prokuratora generalnego (odpowiedź) w sprawie budowy w powiatach południowej Wielkopolski kopalni odkrywkowej węgla brunatnego.

 • 22. posiedzenie Senatu, 30 listopada 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra środowiska (odpowiedź) oraz do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (odpowiedź) w sprawie przepisów prawa, istniejących regulacji i zasad obowiązujących gospodarstwa rolne, jeśli chodzi o przechowywanie paliwa, pasz i dodatków paszowych, nawozów mineralnych oraz środków ochrony roślin.

 • 22. posiedzenie Senatu, 30 listopada 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (odpowiedź) w sprawie informacji na temat działań PROW 2007-2013, w związku z którymi będzie jeszcze prowadzony nabór w 2013 r.

 • 22. posiedzenie Senatu, 30 listopada 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów (odpowiedź), do ministra gospodarki (odpowiedź) oraz do prokuratora generalnego (odpowiedź) w sprawie Justyny P.

 • 22. posiedzenie Senatu, 30 listopada 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów (odpowiedź) w sprawie pana Bernarda P.

 • 22. posiedzenie Senatu, 30 listopada 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów (odpowiedź) w sprawie pani Jadwigi G.

 • 20. posiedzenie Senatu, 9 listopada 2012 r., oświadczenie kierowane do prokuratora generalnego (odpowiedź), do rzecznik praw obywatelskich (odpowiedź) oraz do ministra sprawiedliwości (odpowiedź) w sprawie biegłych sądowych.

 • 20. posiedzenie Senatu, 9 listopada 2012 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie śledztwa smoleńskiego (odpowiedź).

 • 20. posiedzenie Senatu, 9 listopada 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra środowiska (odpowiedź), do ministra spraw wewnętrznych (odpowiedź) oraz do ministra administracji i cyfryzacji (odpowiedź) w sprawie wywozu śmieci i recyklingu odpadów.

 • 20. posiedzenie Senatu, 9 listopada 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości (odpowiedź) oraz do prezesa Najwyższej Izby Kontroli (odpowiedź) w sprawie zakupu nieruchomości przeznaczonej na siedzibę gdańskich sądów.

 • 20. posiedzenie Senatu, 9 listopada 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie przyczyn przedłużających się postępowań i długotrwałego rozpoznawania ich spraw, kierowanych do resortu rolnictwa (odpowiedź).

 • 20. posiedzenie Senatu, 9 listopada 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra gospodarki (odpowiedź), do ministra Skarbu Państwa (odpowiedź) oraz do prezesa Najwyższej Izby Kontroli (odpowiedź, odpowiedź2) w sprawie ugody między PGNiG a rosyjskim koncernem Gazprom.

 • 20. posiedzenie Senatu, 9 listopada 2012 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie utraty przez polskich rolników uprawiających tytoń możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej (odpowiedź).

 • 20. posiedzenie Senatu, 9 listopada 2012 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie symboli na korespondencji urzędowej (odpowiedź).

 • 20. posiedzenie Senatu, 9 listopada 2012 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie świętokrzyskich rolników poszkodowanych w tak zwanej aferze ogórkowej (odpowiedź).

 • 20. posiedzenie Senatu, 9 listopada 2012 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie pracowników administracji i obsługi Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Ziemi Sandomierskiej w Sandomierzu-Mokoszynie (odpowiedź).

 • 20. posiedzenie Senatu, 9 listopada 2012 r., oświadczenie skierowane do przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (odpowiedź) oraz do prezesa Najwyższej Izby Kontroli (odpowiedź) w sprawie wyników kontroli wykonania budżetu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji za 2011 rok.
 • 20. posiedzenie Senatu, 9 listopada 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (odpowiedź) oraz do ministra finansów (odpowiedź) w sprawie przepisów prawa odnoszących się do producentów rzepaku, którzy chcieliby sami wyprodukować paliwo z własnych nasion.
 • 20. posiedzenie Senatu, 9 listopada 2012 r., oświadczenie skierowane do minister rozwoju regionalnego w sprawie dopłat bezpośrednich dla rolników (odpowiedź).
 • 20. posiedzenie Senatu, 9 listopada 2012 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie dopłat bezpośrednich dla rolników (odpowiedź).
 • 20. posiedzenie Senatu, 9 listopada 2012 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie kosztów jakie poniosła Rzeczpospolita Polska w związku z utrzymaniem kontyngentów w Iraku i Afganistanie (odpowiedź).
 • 19. posiedzenie Senatu, 18 października 2012 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie prac nad aktem prawnym, aktem wykonawczym do ustawy o działalności leczniczej w sprawie minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w szpitalach publicznych i niepublicznych związanych kontraktami z Narodowym Funduszem Zdrowia (odpowiedź).

 • 19. posiedzenie Senatu, 18 października 2012 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie budowy polderu przeciwpowodziowego na terenach gmin Łubnice, Pacanów i Połaniec (odpowiedź, odpowiedź 2).

 • 19. posiedzenie Senatu, 18 października 2012 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie oględzin brzozy oraz wraku samolotu w ramach śledztwa dotyczącego katastrofy smoleńskiej (odpowiedź).
 • 19. posiedzenie Senatu, 18 października 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (odpowiedź) oraz do prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (odpowiedź, odpowiedź 2) w sprawie dostawców mleka.

 • 19. posiedzenie Senatu, 18 października 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie prac nad nowym projektem ustawy dotyczącym stosowania środków ochrony roślin (odpowiedź).

 • 19. posiedzenie Senatu, 18 października 2012 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów (odpowiedź) oraz do prezesa Najwyższej Izby Kontroli (odpowiedź, odpowiedź 2, odpowiedź 3) w sprawie wydatków kancelarii premiera na korzystanie z zewnętrznej obsługi prawnej.

 • 19. posiedzenie Senatu, 18 października 2012 r., oświadczenie skierowane do marszałka Senatu (odpowiedź), do ministra sprawiedliwości (odpowiedź) oraz do prokuratora generalnego (odpowiedź) w sprawie reakcji prokuratury na oświadczenie senatorskie z 14 maja 2012 r.

 • 18. posiedzenie Senatu, 4 października 2012 r., oświadczenie skierowane do marszałka Senatu wyrażające hołd i wdzięczność za życie, pracę i trud świętej pamięci państwa Stefana i Zofii Korbońskich.

 • 18. posiedzenie Senatu, 4 października 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie budowy trasy S8 (odpowiedź).

 • 18. posiedzenie Senatu, 4 października 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (odpowiedź) w sprawie pana Piotra K.

 • 18. posiedzenie Senatu, 4 października 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej (odpowiedź), do prezydent miasta stołecznego Warszawy (odpowiedź) oraz do prezesa Najwyższej Izby Kontroli (odpowiedź, odpowiedź2) w sprawie pani Karoliny K.

 • 18. posiedzenie Senatu, 4 października 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie wyjaśnienia kwestii związanej z kwotą wolną od potrąceń komorniczych na podstawie przepisów kodeksu pracy w przypadku wypłaty w danym miesiącu więcej niż jednego świadczenia (odpowiedź).

 • 18. posiedzenie Senatu, 4 października 2012 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie wyliczenia dotyczącego kosztów realizacji projektów ustaw przedstawionych przez PiS (odpowiedź).

 • 18. posiedzenie Senatu, 4 października 2012 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie Amber Gold (odpowiedź).

 • 17. posiedzenie Senatu, 3 sierpnia 2012 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego (odpowiedź) oraz do rzecznik praw obywatelskich (odpowiedź) w sprawie uchylenia przepisu art. 585 k.s.h.
 • 17. posiedzenie Senatu, 3 sierpnia 2012 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego (odpowiedź), do przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa (odpowiedź), do ministra sprawiedliwości (odpowiedź) oraz do ministra zdrowia (odpowiedź) w sprawie śmierci dwudziestosześcioletniego Marcina O.

 • 17. posiedzenie Senatu, 3 sierpnia 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości (odpowiedź), do prokuratora generalnego (odpowiedź) oraz do przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa (odpowiedź) w sprawie pani S.-Z.

 • 17. posiedzenie Senatu, 3 sierpnia 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie rynku ziemniaków jadalnych (odpowiedź).

 • 17. posiedzenie Senatu, 3 sierpnia 2012 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów oraz ministra spraw zagranicznych (odpowiedź) w sprawie pani Niny Y.

 • 17. posiedzenie Senatu, 3 sierpnia 2012 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie budowy  drogi nr 73 na odcinku od granic miasta Kielce do Woli Morawickiej oraz obwodnicy Morawicy i Woli Morawickiej (odpowiedź).

 • 17. posiedzenie Senatu, 3 sierpnia 2012 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie wydatków na organizację pobytu i wypoczynku w Polsce dzieci polonijnych (odpowiedź).

 • 16. posiedzenie Senatu, 26 lipca 2012 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie skargi na działalność burmistrza Leśnej (odpowiedź).

 • 16. posiedzenie Senatu, 26 lipca 2012 r., oświadczenie skierowane do prezesa Najwyższej Izby Kontroli w sprawie zmiany tłumaczenia nazwy NIK (odpowiedź).

 • 16. posiedzenie Senatu, 26 lipca 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie prawa odliczenia podatku VAT z tytułu zakupu paliwa (odpowiedź).

 • 16. posiedzenie Senatu, 26 lipca 2012 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie nieprawidłowości przy sprzedaży nieruchomości rolnych (odpowiedź).

 • 16. posiedzenie Senatu, 26 lipca 2012 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie pomocy dla rolników poszkodowanych w wyniku klęsk żywiołowych (odpowiedź).

 • 16. posiedzenie Senatu, 26 lipca 2012 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie działań podjętych w wyniku postępowania upadłościowego przy sprzedaży bloków należących do Świętokrzyskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w stanie upadłości w Kielcach (odpowiedź).

 • 15. posiedzenie Senatu, 6 lipca 2012 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie planów kontynuacji Programu Operacyjnego "Rozwój Polski Wschodniej" w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020.

 • 15. posiedzenie Senatu, 6 lipca 2012 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju do 2030 r. (odpowiedź).

 • 14. posiedzenie Senatu, 14 czerwca 2012 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie sprzedaży akcji Centrum Produkcyjnego Pneumatyki "Prema" w Kielcach (odpowiedź).

 • 14. posiedzenie Senatu, 14 czerwca 2012 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów oraz do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (odpowiedź) w sprawie kampanii reklamowej ministerstwa rolnictwa .
 • 14. posiedzenie Senatu, 14 czerwca 2012 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie podania do publicznej wiadomości wyników oględzin i ekspertyz przeprowadzanych po katastrofie w Smoleńsku (odpowiedź).

 • 14. posiedzenie Senatu, 14 czerwca 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (odpowiedź) oraz do prezesa Najwyższej Izby (odpowiedź) w sprawie rolników, plantatorów ogórków, którzy wskutek błędnej informacji rządu zostali pozbawieni możliwości ubiegania się o odszkodowania za straty spowodowane epidemią E. coli w 2010 roku.

 • 13. posiedzenie Senatu, 30 maja 2012 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie podjętych przez rząd działań zmierzających do poprawy sytuacji materialnej rodzin, w których niepełnosprawne dzieci wymagają dwudziestoczterogodzinnej opieki (odpowiedź).

 • 13. posiedzenie Senatu, 30 maja 2012 r., oświadczenie skierowane do marszałka Senatu braku zgody na wejście na salę obrad szefów związków zawodowych: NSZZ "Solidarność i Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych (odpowiedź).

 • 12. posiedzenie Senatu, 24 maja 2012 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie likwidacji posterunków Policji (odpowiedź, odpowiedź 2).

 • 12. posiedzenie Senatu, 24 maja 2012 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie opieki nad niepełnosprawnymi dziećmi (odpowiedź).

 • 12. posiedzenie Senatu, 24 maja 2012 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego (odpowiedź) oraz do rzecznika praw dziecka (odpowiedź, odpowiedź 2) w sprawie skargi na postępowanie policji oraz urzędników sądowych w Pabianicach

 • 12. posiedzenie Senatu, 24 maja 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości (odpowiedź) oraz do przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa (odpowiedź) w sprawie danych statystycznych dotyczących postępowań dyscyplinarnych prowadzonych na podstawie ustawy o ustroju sądów powszechnych wobec sędziów.

 • 12. posiedzenie Senatu, 24 maja 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych, komendanta głównego Policji, śląskiego komendanta wojewódzkiego Policji, komendanta miejskiego Policji w Mysłowicach oraz do rzecznika praw dziecka w sprawie zatrzymania pani Beaty K. i jej dwunastoletniej córki Katarzyny K.

 • 12. posiedzenie Senatu, 24 maja 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (odpowiedź) oraz do ministra środowiska (odpowiedź).

 • 12. posiedzenie Senatu, 24 maja 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów (odpowiedź) oraz do prezesa Najwyższej Izby Kontroli (odpowiedź, odpowiedź 2) w sprawie dowolnego traktowania przez urzędy celne przedsiębiorców sprzedających samochody typu pick-up.

 • 12. posiedzenie Senatu, 24 maja 2012 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego (odpowiedź) oraz do ministra sprawiedliwości (odpowiedź) w sprawie pana Macieja L.
 • 12. posiedzenie Senatu, 24 maja 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej (odpowiedź) w sprawie pani Ireny S.

 • 12. posiedzenie Senatu, 24 maja 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie tak zwanej afery testamentowej (odpowiedź).

 • 11. posiedzenie Senatu, 10 maja 2011 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie zwrotu części pomocy udzielonej przedsiębiorcom z Sandomierza (odpowiedź, odpowiedź 2).

 • 11. posiedzenie Senatu, 10 maja 2011 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie powstrzymania trwającego procesu prywatyzacji kopalni i zakładów chemicznych siarki Siarkopol w Grzybowie.(odpowiedź)

 • 11. posiedzenie Senatu, 10 maja 2011 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie powstrzymania planowanego procesu prywatyzacji "Uzdrowiska Busko-Zdrój" Spółka Akcyjna (odpowiedź).

 • 9. posiedzenie Senatu, 12 kwietnia 2012 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie działań zmierzających do zwiększenia środków Funduszu Pracy przeznaczonych na aktywizację osób bezrobotnych (odpowiedź).

 • 8. posiedzenie Senatu, 29 marca 2012 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie działań mających na celu ochronę obywateli przed wprowadzaniem do obrotu na skalę masową produktów oraz substancji szkodliwych i toksycznych, mogących mieć negatywny wpływ na życie i zdrowie (odpowiedź).

 • 8. posiedzenie Senatu, 29 marca 2012 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie likwidacji w województwie świętokrzyskim specjalistycznych laboratoriów funkcjonujących przy powiatowych stacjach sanitarno-epidemiologicznych a także kilku sądów rejonowych (odpowiedź, odpowiedź 2).

 • 8. posiedzenie Senatu, 29 marca 2012 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie prywatyzacji Kieleckich Kopalni Surowców Mineralnych Spółka Akcyjna (odpowiedź).

 • 7. posiedzenie Senatu, 14 marca 2012 r., oświadczenie skierowane do marszałka Senatu w sprawie usunięcia z budżetu Kancelarii Senatu większości środków przeznaczonych na wsparcie Polonii i Polaków za granicą (odpowiedź).

 • 3. posiedzenie Senatu, 22 grudnia 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości (odpowiedź), do prokuratora generalnego (odpowiedź) oraz do przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa w sprawie wyroku Sądu Rejonowego w Busku Zdroju z dnia 28 marca 2011 r., w sprawie II K. 542/10.