Narzędzia:

Posiedzenie: 12. posiedzenie Senatu RP X kadencji, 2 dzień


17 i 18 czerwca 2020 r.
Głosowania z dnia poprzedniego
Nr głosowania
Temat głosowania
Wyniki głosowania


3
Wybór przewodniczącego Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności

Wniosek o podjęcie uchwały


4
Ustawa o systemach homologacji typu UE i nadzoru rynku silników spalinowych przeznaczonych do maszyn mobilnych nieporuszających się po drogach

Poprawka 1


5
Ustawa o systemach homologacji typu UE i nadzoru rynku silników spalinowych przeznaczonych do maszyn mobilnych nieporuszających się po drogach

Poprawka 2


6
Ustawa o systemach homologacji typu UE i nadzoru rynku silników spalinowych przeznaczonych do maszyn mobilnych nieporuszających się po drogach

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami


7
Ustawa o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19

Poprawka 1


8
Ustawa o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19

Poprawka 2


9
Ustawa o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19

Poprawka 3


10
Ustawa o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19

Poprawka 4


11
Ustawa o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19

Poprawka 5


12
Ustawa o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19

Poprawka 6, 7, 8, 9


13
Ustawa o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami


14
Ustawa o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców

Poprawka 1, 2, 4, 5, 7, 9-12, 14-19, 23-30, 32, 34, 36, 37, 40-42


15
Ustawa o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców

Poprawka 3, 44, 45


16
Ustawa o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców

Poprawka 6


17
Ustawa o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców

Poprawka 8


18
Ustawa o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców

Poprawka 13


19
Ustawa o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców

Poprawka 20


20
Ustawa o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców

Poprawka 21


21
Ustawa o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców

Poprawka 22, 31, 43


22
Ustawa o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców

Poprawka 33, 38


23
Ustawa o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców

Poprawka 35, 39


24
Ustawa o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami


25
Ustawa o zmianie ustawy o finansach publicznych

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek


26
Ustawa o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek


27
Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek


28
Ustawa o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1


29
Ustawa o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2


30
Ustawa o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 3


31
Ustawa o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 4


32
Ustawa o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 5, 7


33
Ustawa o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 6


34
Ustawa o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami


35
Ustawa o zmianie ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1


36
Ustawa o zmianie ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2


37
Ustawa o zmianie ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami


38
Ustawa o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1, 15


39
Ustawa o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2, 9


40
Ustawa o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 3, 18, 20


41
Ustawa o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 4, 21


42
Ustawa o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 5


43
Ustawa o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 6


44
Ustawa o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 8


45
Ustawa o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 10


46
Ustawa o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 11, 12


47
Ustawa o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 13


48
Ustawa o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 14, 17


49
Ustawa o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 16


50
Ustawa o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 19


51
Ustawa o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 22, 24


52
Ustawa o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami


53
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych oraz ustawy o scalaniu i wymianie gruntów

Wniosek o przyjęcie projektu


54
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego

Poprawka druk 79X


55
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego

Przyjęcie projektu wraz z poprawką


56
Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19

Poprawka 1-5, 7, 8, 13, 18, 19, 21, 22, 26, 27, 30, 31, 35-37, 54-58, 60, 61, 65, 72, 73, 78, 85, 86, 92, 101-103..


57
Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19

Poprawka 6


58
Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19

Poprawka 9


59
Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19

Poprawka 11


60
Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19

Poprawka 12


61
Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19

Poprawka 14


62
Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19

Poprawka 16


63
Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19

Poprawka 17


64
Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19

Poprawka 20


65
Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19

Poprawka 23


66
Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19

Poprawka 28, 33, 53


67
Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19

Poprawka 29, 34


68
Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19

Poprawka 32, 148


69
Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19

Poprawka 38, 136


70
Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19

Poprawka 39, 134


71
Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19

Poprawka 40


72
Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19

Poprawka 41, 44, 141, 142


73
Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19

Poprawka 52


74
Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19

Poprawka 59


75
Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19

Poprawka 62


76
Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19

Poprawka 63


77
Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19

Poprawka 64


78
Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19

Poprawka 66


79
Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19

Poprawka 67


80
Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19

Poprawka 68


81
Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19

Poprawka 69


82
Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19

Poprawka 70


83
Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19

Poprawka 71, 126, 144


84
Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19

Poprawka 74


85
Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19

Poprawka 75


86
Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19

Poprawka 76


87
Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19

Poprawka 77, 151


88
Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19

Poprawka 79


89
Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19

Poprawka 80


90
Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19

Poprawka 81


91
Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19

Poprawka 82


92
Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19

Poprawka 83


93
Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19

Poprawka 84


94
Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19

Poprawka 87


95
Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19

Poprawka 91


96
Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19

Poprawka 93


97
Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19

Poprawka 94


98
Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19

Poprawka 95


99
Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19

Poprawka 96


100
Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19

Poprawka 97


101
Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19

Poprawka 98


102
Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19

Poprawka 99


103
Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19

Poprawka 100


104
Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19

Poprawka 104


105
Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19

Poprawka 106


106
Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19

Poprawka 108, 155


107
Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19

Poprawka 109


108
Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19

Poprawka 110, 149


109
Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19

Poprawka 112


110
Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19

Poprawka 113


111
Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19

Poprawka 114, 153


112
Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19

Poprawka 115


113
Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19

Poprawka 117


114
Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19

Poprawka 119, 154


115
Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19

Poprawka 121


116
Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19

Poprawka 122


117
Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19

Poprawka 123


118
Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19

Poprawka 124


119
Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19

Poprawka 125


120
Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19

Poprawka 128


121
Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19

Poprawka 130


122
Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19

Poprawka 131


123
Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19

Poprawka 132


124
Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19

Poprawka 138


125
Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19

Poprawka 139


126
Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19

Poprawka 140


127
Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19

Poprawka 146


128
Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19

Poprawka 150


129
Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami


130
Drugie czytanie projektu uchwały o znaczeniu edukacji europejskiej

Wniosek o odrzucenie projektu


131
Drugie czytanie projektu uchwały o znaczeniu edukacji europejskiej

Poprawka 1


132
Drugie czytanie projektu uchwały o znaczeniu edukacji europejskiej

Poprawka 2


133
Drugie czytanie projektu uchwały o znaczeniu edukacji europejskiej

Poprawka 3


134
Drugie czytanie projektu uchwały o znaczeniu edukacji europejskiej

Poprawka 4


135
Drugie czytanie projektu uchwały o znaczeniu edukacji europejskiej

Poprawka 5


136
Drugie czytanie projektu uchwały o znaczeniu edukacji europejskiej

Przyjęcie projektu wraz z poprawkami


Nr głosowania 2
Temat głosowania
Głosowanie próbne
Wyniki głosowania

Nr głosowania 3
Temat głosowania
Wybór przewodniczącego Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności

Wniosek o podjęcie uchwały

Wyniki głosowania

Nr głosowania 4
Temat głosowania
Ustawa o systemach homologacji typu UE i nadzoru rynku silników spalinowych przeznaczonych do maszyn mobilnych nieporuszających się po drogach

Poprawka 1

Wyniki głosowania

Nr głosowania 5
Temat głosowania
Ustawa o systemach homologacji typu UE i nadzoru rynku silników spalinowych przeznaczonych do maszyn mobilnych nieporuszających się po drogach

Poprawka 2

Wyniki głosowania

Nr głosowania 6
Temat głosowania
Ustawa o systemach homologacji typu UE i nadzoru rynku silników spalinowych przeznaczonych do maszyn mobilnych nieporuszających się po drogach

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Wyniki głosowania

Nr głosowania 7
Temat głosowania
Ustawa o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19

Poprawka 1

Wyniki głosowania

Nr głosowania 8
Temat głosowania
Ustawa o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19

Poprawka 2

Wyniki głosowania

Nr głosowania 9
Temat głosowania
Ustawa o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19

Poprawka 3

Wyniki głosowania

Nr głosowania 10
Temat głosowania
Ustawa o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19

Poprawka 4

Wyniki głosowania

Nr głosowania 11
Temat głosowania
Ustawa o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19

Poprawka 5

Wyniki głosowania

Nr głosowania 12
Temat głosowania
Ustawa o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19

Poprawka 6, 7, 8, 9

Wyniki głosowania

Nr głosowania 13
Temat głosowania
Ustawa o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Wyniki głosowania

Nr głosowania 14
Temat głosowania
Ustawa o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców

Poprawka 1, 2, 4, 5, 7, 9-12, 14-19, 23-30, 32, 34, 36, 37, 40-42

Wyniki głosowania

Nr głosowania 15
Temat głosowania
Ustawa o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców

Poprawka 3, 44, 45

Wyniki głosowania

Nr głosowania 16
Temat głosowania
Ustawa o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców

Poprawka 6

Wyniki głosowania

Nr głosowania 17
Temat głosowania
Ustawa o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców

Poprawka 8

Wyniki głosowania

Nr głosowania 18
Temat głosowania
Ustawa o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców

Poprawka 13

Wyniki głosowania

Nr głosowania 19
Temat głosowania
Ustawa o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców

Poprawka 20

Wyniki głosowania

Nr głosowania 20
Temat głosowania
Ustawa o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców

Poprawka 21

Wyniki głosowania

Nr głosowania 21
Temat głosowania
Ustawa o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców

Poprawka 22, 31, 43

Wyniki głosowania

Nr głosowania 22
Temat głosowania
Ustawa o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców

Poprawka 33, 38

Wyniki głosowania

Nr głosowania 23
Temat głosowania
Ustawa o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców

Poprawka 35, 39

Wyniki głosowania

Nr głosowania 24
Temat głosowania
Ustawa o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Wyniki głosowania

Nr głosowania 25
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o finansach publicznych

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Wyniki głosowania

Nr głosowania 26
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Wyniki głosowania

Nr głosowania 27
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Wyniki głosowania

Nr głosowania 28
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1

Wyniki głosowania

Nr głosowania 29
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2

Wyniki głosowania

Nr głosowania 30
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 3

Wyniki głosowania

Nr głosowania 31
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 4

Wyniki głosowania

Nr głosowania 32
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 5, 7

Wyniki głosowania

Nr głosowania 33
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 6

Wyniki głosowania

Nr głosowania 34
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Wyniki głosowania

Nr głosowania 35
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1

Wyniki głosowania

Nr głosowania 36
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2

Wyniki głosowania

Nr głosowania 37
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Wyniki głosowania

Nr głosowania 38
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1, 15

Wyniki głosowania

Nr głosowania 39
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2, 9

Wyniki głosowania

Nr głosowania 40
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 3, 18, 20

Wyniki głosowania

Nr głosowania 41
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 4, 21

Wyniki głosowania

Nr głosowania 42
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 5

Wyniki głosowania

Nr głosowania 43
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 6

Wyniki głosowania

Nr głosowania 44
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 8

Wyniki głosowania

Nr głosowania 45
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 10

Wyniki głosowania

Nr głosowania 46
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 11, 12

Wyniki głosowania

Nr głosowania 47
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 13

Wyniki głosowania

Nr głosowania 48
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 14, 17

Wyniki głosowania

Nr głosowania 49
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 16

Wyniki głosowania

Nr głosowania 50
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 19

Wyniki głosowania

Nr głosowania 51
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 22, 24

Wyniki głosowania

Nr głosowania 52
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Wyniki głosowania

Nr głosowania 53
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych oraz ustawy o scalaniu i wymianie gruntów

Wniosek o przyjęcie projektu

Wyniki głosowania

Nr głosowania 54
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego

Poprawka druk 79X

Wyniki głosowania

Nr głosowania 55
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego

Przyjęcie projektu wraz z poprawką

Wyniki głosowania

Nr głosowania 56
Temat głosowania
Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19

Poprawka 1-5, 7, 8, 13, 18, 19, 21, 22, 26, 27, 30, 31, 35-37, 54-58, 60, 61, 65, 72, 73, 78, 85, 86, 92, 101-103..

Wyniki głosowania

Nr głosowania 57
Temat głosowania
Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19

Poprawka 6

Wyniki głosowania

Nr głosowania 58
Temat głosowania
Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19

Poprawka 9

Wyniki głosowania

Nr głosowania 59
Temat głosowania
Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19

Poprawka 11

Wyniki głosowania

Nr głosowania 60
Temat głosowania
Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19

Poprawka 12

Wyniki głosowania

Nr głosowania 61
Temat głosowania
Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19

Poprawka 14

Wyniki głosowania

Nr głosowania 62
Temat głosowania
Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19

Poprawka 16

Wyniki głosowania

Nr głosowania 63
Temat głosowania
Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19

Poprawka 17

Wyniki głosowania

Nr głosowania 64
Temat głosowania
Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19

Poprawka 20

Wyniki głosowania

Nr głosowania 65
Temat głosowania
Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19

Poprawka 23

Wyniki głosowania

Nr głosowania 66
Temat głosowania
Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19

Poprawka 28, 33, 53

Wyniki głosowania

Nr głosowania 67
Temat głosowania
Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19

Poprawka 29, 34

Wyniki głosowania

Nr głosowania 68
Temat głosowania
Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19

Poprawka 32, 148

Wyniki głosowania

Nr głosowania 69
Temat głosowania
Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19

Poprawka 38, 136

Wyniki głosowania

Nr głosowania 70
Temat głosowania
Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19

Poprawka 39, 134

Wyniki głosowania

Nr głosowania 71
Temat głosowania
Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19

Poprawka 40

Wyniki głosowania

Nr głosowania 72
Temat głosowania
Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19

Poprawka 41, 44, 141, 142

Wyniki głosowania

Nr głosowania 73
Temat głosowania
Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19

Poprawka 52

Wyniki głosowania

Nr głosowania 74
Temat głosowania
Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19

Poprawka 59

Wyniki głosowania

Nr głosowania 75
Temat głosowania
Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19

Poprawka 62

Wyniki głosowania

Nr głosowania 76
Temat głosowania
Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19

Poprawka 63

Wyniki głosowania

Nr głosowania 77
Temat głosowania
Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19

Poprawka 64

Wyniki głosowania

Nr głosowania 78
Temat głosowania
Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19

Poprawka 66

Wyniki głosowania

Nr głosowania 79
Temat głosowania
Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19

Poprawka 67

Wyniki głosowania

Nr głosowania 80
Temat głosowania
Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19

Poprawka 68

Wyniki głosowania

Nr głosowania 81
Temat głosowania
Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19

Poprawka 69

Wyniki głosowania

Nr głosowania 82
Temat głosowania
Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19

Poprawka 70

Wyniki głosowania

Nr głosowania 83
Temat głosowania
Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19

Poprawka 71, 126, 144

Wyniki głosowania

Nr głosowania 84
Temat głosowania
Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19

Poprawka 74

Wyniki głosowania

Nr głosowania 85
Temat głosowania
Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19

Poprawka 75

Wyniki głosowania

Nr głosowania 86
Temat głosowania
Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19

Poprawka 76

Wyniki głosowania

Nr głosowania 87
Temat głosowania
Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19

Poprawka 77, 151

Wyniki głosowania

Nr głosowania 88
Temat głosowania
Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19

Poprawka 79

Wyniki głosowania

Nr głosowania 89
Temat głosowania
Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19

Poprawka 80

Wyniki głosowania

Nr głosowania 90
Temat głosowania
Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19

Poprawka 81

Wyniki głosowania

Nr głosowania 91
Temat głosowania
Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19

Poprawka 82

Wyniki głosowania

Nr głosowania 92
Temat głosowania
Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19

Poprawka 83

Wyniki głosowania

Nr głosowania 93
Temat głosowania
Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19

Poprawka 84

Wyniki głosowania

Nr głosowania 94
Temat głosowania
Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19

Poprawka 87

Wyniki głosowania

Nr głosowania 95
Temat głosowania
Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19

Poprawka 91

Wyniki głosowania

Nr głosowania 96
Temat głosowania
Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19

Poprawka 93

Wyniki głosowania

Nr głosowania 97
Temat głosowania
Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19

Poprawka 94

Wyniki głosowania

Nr głosowania 98
Temat głosowania
Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19

Poprawka 95

Wyniki głosowania

Nr głosowania 99
Temat głosowania
Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19

Poprawka 96

Wyniki głosowania

Nr głosowania 100
Temat głosowania
Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19

Poprawka 97

Wyniki głosowania

Nr głosowania 101
Temat głosowania
Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19

Poprawka 98

Wyniki głosowania

Nr głosowania 102
Temat głosowania
Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19

Poprawka 99

Wyniki głosowania

Nr głosowania 103
Temat głosowania
Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19

Poprawka 100

Wyniki głosowania

Nr głosowania 104
Temat głosowania
Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19

Poprawka 104

Wyniki głosowania

Nr głosowania 105
Temat głosowania
Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19

Poprawka 106

Wyniki głosowania

Nr głosowania 106
Temat głosowania
Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19

Poprawka 108, 155

Wyniki głosowania

Nr głosowania 107
Temat głosowania
Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19

Poprawka 109

Wyniki głosowania

Nr głosowania 108
Temat głosowania
Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19

Poprawka 110, 149

Wyniki głosowania

Nr głosowania 109
Temat głosowania
Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19

Poprawka 112

Wyniki głosowania

Nr głosowania 110
Temat głosowania
Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19

Poprawka 113

Wyniki głosowania

Nr głosowania 111
Temat głosowania
Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19

Poprawka 114, 153

Wyniki głosowania

Nr głosowania 112
Temat głosowania
Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19

Poprawka 115

Wyniki głosowania

Nr głosowania 113
Temat głosowania
Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19

Poprawka 117

Wyniki głosowania

Nr głosowania 114
Temat głosowania
Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19

Poprawka 119, 154

Wyniki głosowania

Nr głosowania 115
Temat głosowania
Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19

Poprawka 121

Wyniki głosowania

Nr głosowania 116
Temat głosowania
Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19

Poprawka 122

Wyniki głosowania

Nr głosowania 117
Temat głosowania
Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19

Poprawka 123

Wyniki głosowania

Nr głosowania 118
Temat głosowania
Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19

Poprawka 124

Wyniki głosowania

Nr głosowania 119
Temat głosowania
Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19

Poprawka 125

Wyniki głosowania

Nr głosowania 120
Temat głosowania
Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19

Poprawka 128

Wyniki głosowania

Nr głosowania 121
Temat głosowania
Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19

Poprawka 130

Wyniki głosowania

Nr głosowania 122
Temat głosowania
Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19

Poprawka 131

Wyniki głosowania

Nr głosowania 123
Temat głosowania
Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19

Poprawka 132

Wyniki głosowania

Nr głosowania 124
Temat głosowania
Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19

Poprawka 138

Wyniki głosowania

Nr głosowania 125
Temat głosowania
Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19

Poprawka 139

Wyniki głosowania

Nr głosowania 126
Temat głosowania
Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19

Poprawka 140

Wyniki głosowania

Nr głosowania 127
Temat głosowania
Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19

Poprawka 146

Wyniki głosowania

Nr głosowania 128
Temat głosowania
Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19

Poprawka 150

Wyniki głosowania

Nr głosowania 129
Temat głosowania
Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Wyniki głosowania

Nr głosowania 130
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu uchwały o znaczeniu edukacji europejskiej

Wniosek o odrzucenie projektu

Wyniki głosowania

Nr głosowania 131
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu uchwały o znaczeniu edukacji europejskiej

Poprawka 1

Wyniki głosowania

Nr głosowania 132
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu uchwały o znaczeniu edukacji europejskiej

Poprawka 2

Wyniki głosowania

Nr głosowania 133
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu uchwały o znaczeniu edukacji europejskiej

Poprawka 3

Wyniki głosowania

Nr głosowania 134
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu uchwały o znaczeniu edukacji europejskiej

Poprawka 4

Wyniki głosowania

Nr głosowania 135
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu uchwały o znaczeniu edukacji europejskiej

Poprawka 5

Wyniki głosowania

Nr głosowania 136
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu uchwały o znaczeniu edukacji europejskiej

Przyjęcie projektu wraz z poprawkami

Wyniki głosowania