Narzędzia:

Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19

Dnia 18-06-2020 godz. 17:53:48

Poprawka 17

Za: 97 Przeciw: 2 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 1