Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych oraz ustawy o scalaniu i wymianie gruntów

Dnia 18-06-2020 godz. 17:38:34

Wniosek o przyjęcie projektu

Za: 97 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 2