Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw

Dnia 18-06-2020 godz. 17:33:29

Poprawka 10

Za: 52 Przeciw: 3 Wstrzymało się: 43 Nie głosowało: 2