Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw

Dnia 18-06-2020 godz. 17:29:58

Poprawka 1, 15

Za: 52 Przeciw: 46 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 2