Narzędzia:

Ustawa o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców

Dnia 18-06-2020 godz. 17:13:19

Poprawka 21

Za: 97 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 3