Narzędzia:

Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19

Dnia 18-06-2020 godz. 19:13:40

Poprawka 146

Za: 84 Przeciw: 13 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 3