Narzędzia:

Drugie czytanie projektu uchwały o znaczeniu edukacji europejskiej

Dnia 18-06-2020 godz. 19:20:09

Poprawka 4

Za: 48 Przeciw: 50 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 2