Narzędzia:

Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19

Dnia 18-06-2020 godz. 19:12:08

Poprawka 138

Za: 50 Przeciw: 46 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 4