Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw

Dnia 18-06-2020 godz. 17:33:59

Poprawka 11, 12

Za: 53 Przeciw: 7 Wstrzymało się: 39 Nie głosowało: 1