Narzędzia:

Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19

Dnia 18-06-2020 godz. 18:01:27

Poprawka 62

Za: 51 Przeciw: 48 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 1