Narzędzia:

Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19

Dnia 18-06-2020 godz. 19:04:32

Poprawka 113

Za: 8 Przeciw: 87 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 3