Narzędzia:

Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19

Dnia 18-06-2020 godz. 17:56:35

Poprawka 29, 34

Za: 96 Przeciw: 2 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 2