Narzędzia:

Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19

Dnia 18-06-2020 godz. 17:50:34

Poprawka 1-5, 7, 8, 13, 18, 19, 21, 22, 26, 27, 30, 31, 35-37, 54-58, 60, 61, 65, 72, 73, 78, 85, 86, 92, 101-103..

Za: 98 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 2