Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw

Dnia 18-06-2020 godz. 17:18:40

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 98 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 2