Narzędzia:

Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19

Dnia 18-06-2020 godz. 17:55:03

Poprawka 23

Za: 60 Przeciw: 38 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 2