Narzędzia:

Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19

Dnia 18-06-2020 godz. 17:57:15

Poprawka 32, 148

Za: 53 Przeciw: 46 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 1