Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach oraz niektórych innych ustaw

Dnia 18-06-2020 godz. 17:26:07

Poprawka 1

Za: 52 Przeciw: 47 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 1