Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach oraz niektórych innych ustaw

Dnia 18-06-2020 godz. 17:27:13

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 98 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 2