Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw

Dnia 18-06-2020 godz. 17:31:02

Poprawka 3, 18, 20

Za: 93 Przeciw: 5 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 2