Narzędzia:

Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19

Dnia 18-06-2020 godz. 19:00:50

Poprawka 100

Za: 97 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 3