Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw

Dnia 18-06-2020 godz. 17:35:59

Poprawka 19

Za: 97 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 1