Narzędzia:

Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19

Dnia 18-06-2020 godz. 17:54:15

Poprawka 20

Za: 51 Przeciw: 47 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 1