Narzędzia:

Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19

Dnia 18-06-2020 godz. 17:58:57

Poprawka 40

Za: 97 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 1