Narzędzia:

Ustawa o systemach homologacji typu UE i nadzoru rynku silników spalinowych przeznaczonych do maszyn mobilnych nieporuszających się po drogach

Dnia 18-06-2020 godz. 16:58:44

Poprawka 1

Za: 98 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 2