Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw

Dnia 18-06-2020 godz. 17:24:40

Poprawka 6

Za: 98 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 2