Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw

Dnia 18-06-2020 godz. 17:36:27

Poprawka 22, 24

Za: 96 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 2