Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw

Dnia 18-06-2020 godz. 17:23:44

Poprawka 4

Za: 51 Przeciw: 47 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 2