Narzędzia:

Ustawa o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19

Dnia 18-06-2020 godz. 17:05:04

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 99 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 1