Narzędzia:

Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19

Dnia 18-06-2020 godz. 19:08:25

Poprawka 123

Za: 47 Przeciw: 49 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 3