Narzędzia:

Drugie czytanie projektu uchwały o znaczeniu edukacji europejskiej

Dnia 18-06-2020 godz. 19:19:11

Poprawka 2

Za: 49 Przeciw: 49 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 2